УДК 66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки
(спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол
№7 від 24.02.2022 р.

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 15, частина 1 / Редкол.: ред.
Пахолюк О.В., відп.секретар Передрій О.І. Луцьк, 2022. 368 с.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів,
формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з
метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15

Опубліковано: 2022-02-18

АНАЛІЗ ЯКОСТІ ГІДРОКОСТЮМІВ З НЕОПРЕНУ

Т.О. КУЗЬМІНА, Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Б.М. ЄДИНОВИЧ

195-211

ПОСТІЛЬНІ ВИРОБИ: ВИМОГИ ТА ПЕРЕВАГИ СПОЖИВАЧІВ

Г.М. МИХАЙЛОВА, С.В. ГАЛЬКО, В.В. ОСІЄВСЬКА

225-238

ОПТИМІЗАЦІЯ РЕЦЕПТУРНИХ КОМПОЗИЦІЙ ПІЦИ

І. М. ДУДАРЄВ, С. Г. ПАНАСЮК, О. М. КРАГЛИК

328-340