ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

П.В. ТКАЧУК
https://orcid.org/0000-0001-6210-7944
Л.Г. НІКОЛАЙЧУК
https://orcid.org/0000-0003-2693-6635
М.Д. ТКАЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-8478-8381

АнотаціяМета. Реорганізація системи речового забезпечення частин і підрозділів Збройних Сил України, є складним і по своїй суті важливим питанням тому, що одним із гарантів успіху виконання військами завдань з оборони держави, захисту її територіальної цілісності та недоторканості і суверенітету, є наявність такої системи, яка б ефективно функціонувала як у мирний час так і у особливий період. Тому метою нашого дослідження були теоретичний пошук, аналіз літературних джерел з галузі речового забезпечення та визначення напрямів покращання його функціонування в Україні.
Методика. При написанні статті були використані такі методи дослідження, як теоретичний пошук, логічне узагальнення та системний підхід.
Результати. Актуальність питання удосконалення системи речового забезпечення Збройних Сил України полягає у переосмисленні її значення, насамперед, в умовах мирного часу. В умовах с
учасної війни значно зросли роль і значення організації речового забезпечення. Це підтверджується досвідом бойових дій у ході проведення антитерористичної операції яка показує, що ступінь речового забезпечення бойових частин та підрозділів Збройних Сил України визначалася за їх задумом. Тому, у теоретичному плані вивчення призначення, складу, можливостей сил та засобів речового забезпечення, основ їх застосування у ході сучасних операцій, а такожвизначних питань їх організації становлять актуальне завдання для органів управління, щоорганізовують речове забезпечення Збройних Сил України в операціях. Результатами нашої роботи стало визначення найважливіших шляхів удосконаленняречового забезпечення.
Наукова новизна. В сучасних умовах до військового та спеціального одягу пред'являються принципово нові тактичні та технічні вимоги. Якщо в недалекому минулому основна увага приділялася захисту військовослужбовців від несприятливих кліматичних умов, то на сьогодні, при розробленні польового обмундирування ставиться першочергова задача захисту особового складу від комплексу вражаючих факторів сучасної зброї. Створення нових зразків бойової техніки, зброї та оснащення ними Збройних Сил України передбачає розробку та створення цілого ряду нових засобів та деталей спеціального та захисного одягу.
Практичне значення.В сучасних умовах ведеться пошук нових методів і форм матеріального забезпечення військ, а також створення достатніх умов для забезпечення необхідного рівня комфорту для військовослужбовців Збройних Сил України. У статті розглянуто існуючий військовий одяг, надано інформацію про нові розробки та запропоновано перспективні напрямки для його вдосконалення.


##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
П.В. ТКАЧУК, Л.Г. НІКОЛАЙЧУК, & М.Д. ТКАЧЕНКО. (2022). ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕЧОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ . Товарознавчий вісник, 1(15), 239-251. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-21
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

П.В. ТКАЧУК, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

підполковник, старший викладач кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення 

Л.Г. НІКОЛАЙЧУК, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат технічних наук, доцент, працівник ЗСУ, викладач кафедри управління повсякденною діяльністю військ та тилового забезпечення

М.Д. ТКАЧЕНКО , Національна академія Національної гвардії України

кандидат військових наук, доцент, службовець, доцент кафедри оперативного мистецтва

Посилання

1. Саєвич Й.Й. Речове забезпечення у військовій частині (на кораблі) Збройних Сил України в мирний час: Навчальний посібник/ Й.Й. Саєвич, С.В. Скрипник, Р.І. Сапіга [та інші]. – Львів: АСВ, 2012 р. – 408 с.
2. Малиневський В.В. Сучасна військова форма як вид спецодягу та її вдосконалення в Україні / В.В. Малиневський, О.М. Манзяк, Л.Г. Ніколайчук / Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. Луцький НТУ, Луцьк, 2021. – 288 с. – С. 227-237.
3. Наказ МО України від 21.07.2019 р. № 236 „Про затвердження тимчасової настанови з логістичного забезпечення Збройних Сил України‟ .
4. Доктрина застосування сил логістики, затверджена Головнокомандувачем Збройних Сил України, вересень, 2020.
5. Ніколайчук Л.Г. Використання сучасних нанотехнологій для формування заданого рівня якості та безпечності одяговому нанотекстилю спеціального призначення / Л.Г. Ніколайчук, В.М. Дурач, І.С. Галик, Б.Д. Семак. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – . – Вип. 26. – С. 95–101. – 216 с. (Технічні науки).
6. Наказ МО України від 29.04.2016 р. № 232 „Про речове забезпечення військовослужбовців ЗС України‟ .
7. Бойове екіпірування військовослужбовця Збройних Сил України: Навчальний посібник / А.В. Слюсаренко, В.В. Федоренко, С.І. Оборнєв, Я.В. Бабій [та інші] – Львів: НАСВ, 2017. – 190 с.
8. Дурач В.М. Основні вимоги до військової форми та шляхи покращення її властивостей в аспекті підвищення захисту воїнів / В.М. Дурач, В.В. Малиневський, П.В. Ткачук, Л.Г. Ніколайчук // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2021. – Вип. 27. – С. 22–26. – 72 с. (Технічні науки).
9. Військовий і камуфляжний одяг [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ozon.com.ua/ua/spec/voennaya-i-kamuflyazhnaya- odezhda/.
10. Ніколайчук Л.Г. Роль нанотекстилю у формуванні вітчизняного ринку спецодягу та застосуванні в логістичному забезпеченні військових формувань / Л.Г. Ніколайчук, І.С. Галик, Б.Д. Семак. О.М. Шаповал // Вісник Львівського торговельно-економічного університету – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2020. – Вип. 23. –. С. 49-57. – 216 с. – (Технічні науки).
11. Про оборонні закупівлі: Закон України від 17.07.20 р. № 808-IX. Офіційний вісник України від 28.08.2020 — 2020 р., № 67, стор. 223, стаття 2147, код акту 100462/2020.