ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3514-7064

Анотація

Мета. Визначення класифікаційних ознак та чинників, що впливають на ефективність проведення митних формальностей, зокрема процедури прийняття класифікаційного рішення і визначення критеріїв ідентифікації під час митного оформлення електроінструментів, як складової імпортної операції між суб’єктами господарювання. Виявлення чинників, які впливають на потенційні ризики під час митного оформлення електроінструментів побутового призначення.
Методика. Під час проведення теоретичних досліджень застосовували методи, які засновані на системному аналізі статистичних баз даних. Результати роботи отримували, застосовуючи методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.
Результати. Проаналізовані чинники, що формують попит та асортимент електроінструментів в Україні. Представлені ТОП-5 кращих фірм 2020 року, в які увійшли німецькі, американські та японські бренди. Визначено основні чинники, які забезпечують просування електроінструментів на ринку. Показані найрозповсюджені торговельні марки електроінструментів на ринку України, зокрема ті, якими користуються у побуті споживачі. Обґрунтовано роль класифікації та представлені класифікаційні ознаки для митної ідентифікації електроінструментів. Наведені результати моніторингу ринку електро-інструментів та основні чинники, які впливають на обсяги продажу. Представлені дані практичної діяльності Департаменту митних інформаційних технологій та митної статистики Державної митної служби України щодо об’єкту дослідження та митного оформлення за митною декларацією форми МД2. Представлені достатні для митної ідентифікації дані 31 графи митної декларації щодо опису об’єктів досліджень у митній декларації форми МД2. Проведено статистичний аналіз товарної структури експортно-імпортних операцій із товарною позицією 8467 за 2016-2020 роки у розрізі товарних позицій Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності. Проаналізовані показники зовнішньої торгівлі України на прикладі електродрилі (код за УКТЗЕД 8467219900) в розрізі товарної позиції 8467 відповідно даних митної статистики Державної митної служби України за 2020 рік. Здійснено порівняння даних структури імпорту за 2021 рік за місяцями. Визначено, що найвищі показники імпорту електро-інструментів спостерігається у листопаді та грудні місяці, що пояснюється зростанням обсягу будівельних робіт в цей період.
Наукова новизна отриманих результатів висвітлена у представленому широкому спектрі  багато-функціональності, систематизації класифікаційних ознак електроінструментів зокрема й побутового призначення та аналізі критеріїв ідентифікації в митних цілях. Показана роль декларування класифі-каційних ознак достатніх для ідентифікації об’єктів імпортної операції під час митного оформлення.
Практична значимість може визначатися в окресленні потенційних ризиків під час здійснення митних формальностей, зокрема митного оформлення імпортних електроінструментів. Проаналізована структура товарообігу в розрізі експортно- імпортних операцій із електроінструментами. Визначені достатні критерії для ідентифікації в митних цілях електроінструментів побутового призначення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. (2022). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТІВ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(15), 52-61. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-5
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО, Львівський торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор

Посилання

Про зовнішньоекономічну діяльність : Закон України № 959-XII від 16.04.1991 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12
2. Митний кодекс України: Закон No 4495-VI // Відомості Верховної Ради України. Редакція 01.01.2022. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/page
3. Байдакова Л.І., Ягелюк С.В., Байдакова І.М. Товарознавство. Непродовольчі товари: господарські та будівельні товари: Посібник – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 271 с.
4. Відмінності між професійним та побутовим електроінструментом. Розшифровка маркувань інструменту. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gameasphalt.ru/uk/razlichiya-mezhdu-professionalnym-i-bytovym-elektroinstrumentom-rasshifrovka/
5. Бедь М.В. Сучасні тенденції розвитку ринку електроінструментів / М.В. Бедь // матеріали тез наукової конференції «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення (2 червня 2021 р., м. Львів, Львівський торговельно-економічний університет) − С. 263-264.
6. Статистика декларування, переміщення товарів та транспортних засобів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://customs.gov.ua/statistika-ta-reiestri.
7. Показники зовнішньої торгівлі України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://bi.customs.gov.ua/uk/trade/
8. Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.liga.com.ua.
9. Бучкіна М.О. Організація митної (ідентифікаційної) експертизи у митних цілях / М.О. Бучкіна, Д.І. Сапожник // Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг : Матеріали ІХ-ої міжнародної наук.-практ. конф. : (Львів, 09 грудня 2021 року) : тези доповідей Львів : Растр-7, 2021. − С. 161-164.
10. Ємченко І.В. Митні ознаки ідентифікації синтетичних мийних засобів/ І.В. Ємченко // Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 11/ Редкол.: гол. ред. д.т.н. , професор Байдакова Л.І. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – С. 191-200