ТОВАРОЗНАВЧИЙ ВІСНИК. Збірник наукових праць ЛНТУ

видання затверджено як фахове за спеціальностями 076, 181, 182, 132

"Товарознавчий вісник" публікує наукові праці з питань теорії та практики товарознавства, нових технологій, маркетингу, мерчандайзингу, логістики, якості та безпеки товарів (послуг), стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю, захисту прав споживачів. У віснику публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,
товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Рік заснування: 2009.

Проблематика: проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей.

Періодичність: 2 випуски в рік.

ISSN: 2310-5283

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009

Ідентифікатор медіа R30-02530 (рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №40 від 11.01.2024 р.) 

Фахова реєстрація: «Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.

Мова видання: українська, англійська

Головний редактор: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Відповідальний секретар: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

43018, м. Луцьк,вул.Львівська, 75, Луцький національний технічний університет, кафедра товарознавства та експертизи в митній справі

ел.адреса: tov_visnik@ukr.net

ПОЛІТИКА НАУКОВОГО ВИДАННЯ "ТОВАРОЗНАВЧИЙ ВІСНИК"

Науковий напрямок

"Товарознавчий вісник" публікує наукові праці з питань теорії та практики товарознавства, нових технологій, маркетингу, мерчандайзингу, логістики, якості та безпеки товарів (послуг), стандартизації, метрології, сертифікації та управління якістю, захисту прав споживачів. У віснику публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери, товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Процес рецензування

Науковий контент збірника «Товарознавчий вісник» є перевіреним групою експертів (рецензентів). Під експертною оцінкою (рецензування) розуміється отримання автором рекомендацій експерта-рецензента в тій області, до якої належить рукопис.  Рецензування передбачає подачу зовнішньої рецензії автором та внутрішнє рецензування редколегією. Весь процес рецензування чітко описані на веб-сайті журналу.

 Правління
«Товарознавчий вісник» має редакційну колегію, членами якої є визнані фахівці в предметних областях, що входять в сферу діяльності журналу. Повні імена та афіліації редакторів журналу представлені на веб-сайті журналу 

Редакційна група / контактна інформація

«Товарознавчий вісник» надає повні імена і афіліації редакторів журналу на веб-сайті журналу, а також контактну інформацію редакції (адреса редакційного офісу, телефон, пошта).

Публікаційного збори

Будь збори або оплата, яка потрібна для обробки рукописів і / або публікації матеріалів в журналі, вказується авторам після завершення процедури рецензування та позитивного рішення редколегії. Авторам повинні бути чітко роз'яснені їхні витрати на публікацію ще до подачі рукописи на експертну оцінку.

Авторські права

За авторами зберігається авторське право на рукопис.

Процес ідентифікації і реакція на неправомірні дії в дослідженнях

Видавці і редактори проводять обґрунтовані заходи для виявлення і запобігання публікації матеріалів, в яких мають місце порушення наукових досліджень, включаючи плагіат, маніпулювання цитатами, фальсифікацію або фальсифікація даних та ін. Редактори і редакційна колегія ні в жодному разі не повинні заохочувати або допускати подібні неправомірні дії. У разі, якщо видавцеві або редакторам журналу стане відомо про будь-які порушення в статті, яка вже була опублікована в їх журналі, вони повинні слідувати рекомендаціям COPE (або їх еквівалента).

Власність і управління

Інформація про засновника журналу – Луцький національний технічний університет - чітко вказана на веб-сайті журналу. Видавець не використовує інформації, яка здатна ввести в оману потенційних авторів і редакторів щодо справжнього власника журналу і його менеджменті.

Веб-сайт
Веб-сайт «Товарознавчого вісника» є прозорим, відображає повну інформацію про видання, інформує про заходи для забезпечення високих етичних та професійних стандартів публікації. 

Назва журналу

Назва «Товарознавчого вісника» є унікальною, відображає науковий напрямок публікацій.

Конфлікт інтересів

Редакційна етика «Товарознавчого вісника» чітко відображена на сайті, враховує можливий конфлікт інтересів авторів, рецензентів та редакторів. Умови конфіденційності забезпечені.

Доступ
«Товарознавчий вісник» дотримується політики відкритого доступу. На сайті відображаються усі статті, які представлені в друкованому варіанті збірника. Автори надають згоду на відкрите оприлюднення результатів своїх досліджень.

Джерела доходів

«Товарознавчий вісник» не має додаткових джерел доходу, окрім авторських зборів за публікацію. В окремих випадках, за згодою засновника – Луцького національного технічнго університету – можливе розміщення реклами наукового характеру – повідомлення про наукові конференції, публікацію монографій.

Розклад публікації

Періодичність публікації збірника «Товарознавчий вісник» - 1 раз в рік.

Архівування
На сайті «Товарознавчого вісника» наявне електронне архівування журналу, резервні копії наукового контенту.

Прямий маркетинг

Будь прямі маркетингові дії, в тому числі залучення авторів до подачі рукописів, які здійснюються від імені «Товарознавчого вісника», повинні бути доречними, цілеспрямованими і ненав'язливими.