ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА МІЦНІСТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.О. ДУДЛА
Г.І. ГОЛОДЮК
Н.М. ГУРГУЛА

Анотація

Мета. Пошук і створення ефективних теплоізоляційних матеріалів на основі рослинної сировини та  отримання пластинчастого теплоізоляційного матеріалу з високими фізико-механічними властивостями, що має біоцидні властивості, на основі природного рослинного матеріалу та відходів рослинництва.


Методика. Основні фізико-механічні властивості теплоізоляційних плит - щільність, міцність на стиск при 10% деформації були визначені відповідно до ДСТУ Б В.2.7-38-95 «Матеріали і вироби теплоізоляційні. Методи випробувань». 


Результат. Випробування на міцність при 10% деформації проводили на зразках теплоізоляційних матеріалів розміром 100×100×100 мм, змінюючи компоненти та кількість заповнювача. Отримані дані дозволяють встановити, що для всіх композицій міцність зразків із суміші моху та соломи більша, ніж для зразків моху та очерету. На зразках-кубах із суміші моху та очерету зафіксовані ті самі недоліки, що й у плит на однокомпонентному заповнювачі: пухка моховидна волокниста структура, відсутність когерентної маси очерету, деформації усадки після сушіння. Слід також зазначити, що при однаковій кількості в’яжучого, збільшення кількості подрібненого очерету або соломи в загальній масі заповнювача призводить до збільшення міцності зразків, а також встановили, що для всіх композицій міцність зразків із суміші моху та соломи більша, ніж для зразків моху та очерету. Збільшення витрати заповнювача та рідкого скла натрію призводить до збільшення щільності ізоляційних матеріалів, що містять мох, у 1,3 - 1,4 рази, збільшення міцності на стиск при 10% деформації в 1,9 - 4,2 рази. З метою усунення недоліків, властивих матеріалу, на однокомпонентному заповнювачі вводили очеретяну звичайну або житню солому. Наявність соломи в композиції з мохом збільшує міцність при 10% деформації в 1,5-3 рази, міцність на вигин у 2-3,2 і дозволяє усунути деформації усадки з незначним збільшенням коефіцієнта теплопровідності.


Наукова новизна. Отримання пластинчастого теплоізоляційного матеріалу з високими фізико-механічними властивостями, що володіє біоцидними властивостями на основі природного рослинного матеріалу та відходів рослинництва.


Практична значимість. Пошук і створення ефективних теплоізоляційних матеріалів на основі дешевої сировини продовжує залишатися викликом. При цьому велике значення має критерій економії паливно-енергетичних ресурсів при виробництві теплоізоляційних матеріалів. Залежно від складу речовин, з яких виготовлені теплоізоляційні матеріали, вони за певних умов можуть впливати на утеплені поверхні, навколишнє середовище та організм людини чи тварини.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
І.О. ДУДЛА, Г.І. ГОЛОДЮК, & Н.М. ГУРГУЛА. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ НА МІЦНІСТЬ . Товарознавчий вісник, 1(15), 176-183. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-16
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

І.О. ДУДЛА, ДЗ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, торговельного підприємництва та експертизи товарів

Г.І. ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Н.М. ГУРГУЛА , Луцький національний технічний університет

завідувачка лабораторіями кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Livinskyi, O.M., Pshinko, O.M., Savytskyi, M.V.,Kulichenko, I.I., Kurok, O.I., Dorofieiev, V.S. et al. (2014). Budivelni materialy ta vyroby [Building materials and products]. Dnipropetrovsk : Aktsent PP. [in Ukrainian].
2. Materialy i vyroby teploizoliatsiini. Metody vyprobuvan [Heat-insulating materials and products. Test methods]. (1995). DSTU B V.2.7-38-95 (HOST 17171-94). from 9th September 1995. Kyiv: Natsionalni standarty Ukrainy [in Ukrainian].
3. Pushkarova K.K. (2012). Suchasni ukrainski budivelni materialy, vyroby ta konstruktsii [Modern Ukrainian bu ilding materials, products and structures]. Asotsiatsiia «VSVBMV». [in Ukrainian].
4. Iakisna teploizoliatsiia. Pryntsypy intehrovanoho termichnoho zakhystu. [High-quality thermal insulation. Principles of integrated thermal protection.]. Passive House-IGUA Ukrainska initsiatyvna hrupa Pasyvnoho Budynku : veb-sai. URL: http://passivehouse-igua.com/passivehouse/passive-house-integrated-thermal-protection/ [in Ukrainian].