КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Л. В. НАЗАРЧУК
https://orcid.org/0000-0001-9724-5132

Анотація

Мета. Метою роботи є дослідження перетворення художньо-конструктивного рішення форменого одягу співробітників номерного фонду у готелях у відповідності до потреб суспільства і пов’язаними з цим перетвореннями в сфері послуг закладів готельного господарства та виробництва сучасного форменого одягу.


Методика. Під час дослідження використовувались передбачені діючими стандартами методи. Огляд джерел технічної та наукової літератури здійснювалося за допомогою інформаційно-аналітичних методів порівняльного та системно-структурного аналізу, теорії класифікації.


Результати. У статті представлено аналіз перетворення форменого одягу для закладів готельного господарства. Виявлено, що існуючі методи проектування спеціального одягу не в повній мірі задовольняють проблему проектування ергономічного одягу обслуговуючого персоналу закладів готельного господарства.В роботі подано основні типи уніформи для співробітників готелю, надано варіанти одягу для співробітників номерного фонду у готелях, наведено концептуальну модель процесу проектування спеціального одягу співробітників номерного фонду у готелях. Встановлено, що структура процесу проектування даного виду одягу включає етапи із згрупованими рівнями,  що характеризують послідовно виконуючі види робіт по створенню нових зразків спеціального одягу.Особливої уваги потребують передпроектні дослідження захисних та ергономічних характеристик одягу співробітників закладів готельного господарства, оскільки нормативні документи, що регламентують вимоги до цього виду одягу відсутні. Все це є підґрунтям для подальших досліджень.


В роботі подано концептуальну модель процесу проектування спеціального одягу співробітників номерного фонду у готелях, яка надала можливість визначити етапи робіт по проектуванню форменого одягу. Визначено, що структура процесу проектування даного виду одягу включає етапи, що групуються на рівнях, які, в свою чергу, характеризують послідовно виконуючі види робіт по створенню нових зразків одягу спеціального призначення. Тому, на основі проведеного аналізу, в роботі доведена необхідність розширення системи показників якості, що враховують дію небезпечних і шкідливих факторів, в тому числі зовнішніх факторів оточуючого середовища, в яких знаходиться співробітник.


Практична значимість. Запропоновані дослідження можуть бути використані для створення нормативних документів на формений одяг обслуговуючого персоналу закладів готельного господарства. Отримані результати досліджень можуть бути використані під час вивчення вимог до матеріалів, конструктивного рішення та технології виготовлення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Л. В. НАЗАРЧУК. (2022). КОНЦЕПЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМЕНОГО ОДЯГУ СПІВРОБІТНИКІВ ЗАКЛАДІВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА . Товарознавчий вісник, 1(15), 341-349. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-30
Розділ
ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Біографія автора

Л. В. НАЗАРЧУК , Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри технологій легкої промисловості

Посилання

1. Кононенко Т. П. Інформаційні технології в готельних підприємствах. Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі. 2012. Вип. 1. С. 563-569. [Електронний ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pt_2012_1_89.
2. Послуги туристичні. Класифікація готелей: ДСТУ 4269:2003. [Чинний від 2004-07-01]. К.: Держспоживстандарт України, 2003. 17 с. (Національний стандарт України).
3. Пирет Кальюла, Мари-Лийс Иваск, Индрек Ави, Peйн Рейсберг Безопасность и гигиена труда в торговле, общественном питании и гостиничном хозяйстве. [Електронний ресурс]. URL: https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Truekised/TI_Kaubandus_ja_HoReCa_RUS_web.pdf
4. Единство формы и содержания — униформа для горничных и уборщиц в гостинице [Електронний ресурс]. URL: https://fufayka.net/odezhda-i-obuv/dlya-sfery-obsluzhivaniya/gornichnym.html
5. Мальська М.П., Пандяк І.Г., Занько Ю.С. Організація готельного обслуговування. К. : Знання, 2011. 366 с.
6. Давидова О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. Т. 2. № 2. С. 257-260
7. Матвійчук Л. Ю. Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні. Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. Серія “Регіональна економіка”. 2016. Випуск 13 (51). С. 265-273.