ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ЄВТУШЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-6545-7755
О.О. СЕМЕНЧЕНКО
А.В.НАГОРНА

Анотація

Мета. Порівняльна оцінка якості зразків натурального меду вітчизняного виробництва для виявлення фальсифікованих товарів.


Методика. Під час проведення досліджень використано загальноприйняті методи оцінки якості меду натурального, викладені в чинних нормативних документах та методи порівняльного й системного аналізу.


Результати. Проведені дослідження свідчать про те, що зразки меду натурального квіткового першого ґатунку, які реалізуються в торговельній мережі м. Херсона відповідно до нанесеної на упаковку інформації не сертифіковані та лише зразки № 1 і 3 торговельних марок «Своя лінія», «Нектар», «Премія» відповідають встановленим щодо маркування вимогам. У зразку №4 торговельної марки «Медик Ведмедик» виявлено недоліки - не вказано ґатунок, рік збору меду та дату його фасування. З’ясовано, що за органолептичними показниками якості лише два зразки №1 та №3 торговельних марок «Своя лінія» та «Премія» відповідають вимогам державного стандарту України, інші два зразки №2 та №4 торговельних марок «Нектар» та «Медик Ведмедик» не за всіма показниками відповідають встановленим вимогам, у них виявлено сторонній смак та аромат. Товарознавчі дослідження меду натурального, придбаного у супермаркетах м. Херсона за фізико-хімічними показниками показали відповідність всіх зразків встановленим у вітчизняних нормативних документах вимогам. Рекомендовано виробнику торговельної марки «Медик Ведмедик» (зразок №4) покращити інформативність упаковки стосовно маркування. Торговельним організаціям слід ретельніше перевіряти товар, який у них реалізується. Мед натуральний квітковий першого ґатунку торговельних марок «Медик Ведмедик» та «Нектар» через невідповідність за органолептичними показниками якості не можна реалізувати в торговельній мережі.


Практична значимість результатів дослідження полягає у можливості їх використання підприємствами роздрібної та оптової торгівлі. Проведені товарознавчі дослідження якості меду натурального дають змогу виробникам підвищити рівень якості продукції за показниками, які мають відхилення від нормованих значень та усунути недоліки стосовно маркування відповідно до вимог нормативних документів. Результати проведених експериментальних досліджень варто використовувати в навчальному процесі для студентів освітньої програми «Товарознавство і торговельне підприємництво» спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
В.В. ЄВТУШЕНКО, О.О. СЕМЕНЧЕНКО, & А.В.НАГОРНА. (2022). ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ МЕДУ ВІТЧИЗНЯНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК . Товарознавчий вісник, 1(15), 121-128. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-11
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

В.В. ЄВТУШЕНКО, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Дон І.Ю., Петруша Ю.Ю. Фізико-хімічні показники якості різних сортів меду. Міжнародний мультидисциплінарний науковий журнал «ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки». Київ, 2019. №7. С. 46 – 49
2. Арнаута О. В., Томчук В. А., Бернатович О. В. Особливості нормативного забезпечення якості та безпечності бджолиного меду в Україні і ЄС на етапах його виробництва та реалізації. Науковий вісник ЛНАУ: ветеринарні науки. Львів. 2013. № 53. С. 5–7
3. Лазарєва Л. М. Контроль якості та безпечності меду. Пасіка. Київ. 2014. № 6. С. 24–25
4. Каганець О. (2010) Оцінка меду за міжнародними та національними критеріями. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ portal/chem_biol/Piapk/2010_1/10odkinc.pdf (дата звернення: 05.01.2022)
5. Пислар Г. В. Якість продукції бджільництва: світовий досвід та вітчизняна практика. Вісник ЖНАЕУ. Житомир. 2012. № 2, т. 2. С. 296–307
6. Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Закон України від 06.12.2018р. № 2639-VIII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182639.html (дата звернення: 06.01.2022)
7. ДСТУ 4497:2005. Мед натуральний. Технічні умови. [Чинний від 2007 – 01 - 01]. Вид. офіц. Київ. Держспоживстандарт України, 2007. 25 с.