ОТРИМАННЯ МІКРОВОЛОКОН ЦЕЛЮЛОЗИ З ТРЕСТИ ТЕХНІЧНОЇ КОНОПЛІ ТА ЛЬОНУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О. А. МЕЛЬНИК
М. Д. МЕЛЬНИЧУК
В. П. КАШИЦЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0003-2346-912X

Анотація

Мета. Визначити оптимальний метод отримання мікроцелюлози з трести технічної коноплі  та льону.


Результати. Останніми роками дослідження матеріалів, отриманих з відновлюваних природних джерел, помітно зросли. Прикладами таких матеріалів є композити на основі желатину, декстрину, полілактиду, пектину  та казеїну. Як наслідок, постійно вдосконалюються знання щодо функціональних характеристик нові матеріалів та сфери застосування таких природних полімерів. Покращення властивостей композитів можна досягнути одержанням біокомпозиційних матеріалів армуванням природними волокнами. Відомі дослідження, присвячені розробці таких матеріалів, зокрема можливість формування кополімеру казеїну та метилцелюлози і одержання плівок. Відповідно, метою нашої роботи стала розробка методики отримання біорозкладнихмікроволокон. Для досягнення мети було поставлено такі завдання: отримати мікроцелюлозуз  трести технічної коноплі, дослідити структуру та хімічний склад. У роботі було визначено методику отримання мікроцелюлози з рослинної сировини. Визначено оптимальний вміст хімічних реагентів та режими обробки. Вихід целюлози становив: 30% -для волокон технічної коноплі, далі «целюлоза-1» ; 35% - льон-довгунець (волокно льняне, довге з трести довгого мочіння), далі «целюлоза-2»; та 40% - волокон конопляних з трести росяного мочіння весняного періоду збирання, далі «целюлоза-3».


Встановлено, що EDS не є оптимальною методикою перевірки хімічного складу. Доцільно проводити додатковий аналіз органічних сполук методом інфрачервоної спектроскопії FTIR. Дослідження хімічного складу показало, що зразки мікроцелюлози не містять в своєму складі жодних шкідливих для навколишнього середовища компонентів та важких металів. Відповідно наповнювач є екобезпечним і може застосовуватися для виробництва біокомпозитів, наприклад, для виробництва харчової тари.  В подальшому заплановано дослідження механічних та технологічних  властивостей целюлози із трести волокон коноплі та  льону.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
О. А. МЕЛЬНИК, М. Д. МЕЛЬНИЧУК, & В. П. КАШИЦЬКИЙ. (2022). ОТРИМАННЯ МІКРОВОЛОКОН ЦЕЛЮЛОЗИ З ТРЕСТИ ТЕХНІЧНОЇ КОНОПЛІ ТА ЛЬОНУ. Товарознавчий вісник, 1(15), 317-327. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-28
Розділ
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО
Біографії авторів

О. А. МЕЛЬНИК, Луцький національний технічний університет

аспірантка кафедри матеріалознавства

М. Д. МЕЛЬНИЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри матеріалознавства

В. П. КАШИЦЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, професор, професор кафедри матеріалознавства

Посилання

1. Сдобникова О.А., Савченко Н.А., Грибкова Д.А., Фролова Ю.В. Биоразлагаемая упаковка – путь к улучшению экологии. Переработка молока. 2010. т. 1. С. 14-15.
2. Тіхосова А.О. Товарознавча оцінка якості целюлози на основі ненаркотичних конопель для застосування її на паперових підприємствах. file:///C:/Users/polly/AppData/Local/Temp/Tvis_2019_12_23.pdf
3. Teti R. MachiningofCompositeMaterials. CIRP Annals. 2002. т. 51. № 2. рр. 611-634.
4.Blicharski M. Inżynieriamateriałowa. Warszawa: WNT, 2017.
5. Faruk O., Błędzki A., Fink H., Sain M. Biocompositesreinforcedwithnaturalfibers. ProgressinPolymerScience. 2012. т. 37. р. 1552-1596.
6. Рябов В.С. Структурна-хімічна модифікація полісахаридів та полімерні композити на їх основі. Київ, 2007.
7. Мигаль М.Д. Біологія луб’яних волокон конопель. К. : Папірус, 2011. 390 с.
8.Gorach O., Bogdanova O. Perspective technologies of cellulos is reception flax fiber. International Review of Educationand Science. (University of Ottawa Press). No. 1. (14), Vol. VIII., 2018. P. 213-221.
9.Горач О.О., Богданова О.Ф., Тернова Т.І. Визначення оптимального режиму варіння целюлози з льняної сировини нейтрально-сульфітним способом за допомогою математичного моделювання. Молодий вчений. Херсон, 2016.No 10 (37). С. 18-23
10.Гілязетдінов Р.Н., Михайлова Г.М. Відродження в Україні виробництва луб’яних волокон. Товарознавство та інновації. 2010. т. 2. С. 2- 3.
11. Ягелюк С.В., Дідух В.Ф. (2021) Формування якості льняної продукції : монографія. Луцьк. 140 с.
12. Барбаш В. А. Каракуца М. Г. Трембус І. В. Спосіб одержання мікрокристалічної целюлози із волокон конопель. Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2018 № 117, т. 1, С. 81-87.