ОРГАНІЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.В. ПРИТУЛЬСЬКА
https://orcid.org/0000-0002-9010-4190
Д.П. АНТЮШКО
https://orcid.org/0000-0002-4135-6439
Ю.М. МОТУЗКА
https://orcid.org/0000-0003-0400-6445

Анотація

Метою статті є дослідження стану та тенденцій виробництва й споживання органічних харчових продуктів у світі та Україні, аналіз перспектив орієнтації вітчизняного агробізнесу у даній сфері на міжнародні ринки збуту.


Методика. В якості методологічної бази при підготовці статті було використано статистичні дані та відомості, зокрема бази Euromonitor International, Державної служби статистики України, Міністерства економіки України, Міжнародної федерації органічного сільськогосподарського руху (IFOAM), Федерації органічного руху України та інші джерела інформації. Було застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пошуку інформації, її аналізу та синтезу, порівняння, виокремлення, узагальнення, результуючої систематизації матеріалу.


Результати. Вживання органічної продукції населенням на глобальному рівні свідчить, що упродовж 2019-2021 р. частка даних товарів становила близько 1% від загального обсягу продовольства, зокрема особливо активно зростала в ЄС та США, що пов’язується з орієнтованістю на здорове харчування, сприяння екологічній збалансованості, збереження біорізноманіття. Органічний аграрний бізнес у наш час ведеться у 187 країнах світу, до вирощування даних продуктів залучені більше ніж 72,3 млн га площ і 3,1 млн. фермерів. Україна характеризується значним асортиментом органічної продукції і потенціалом її виробництва та обігу, де працюють близько 600 операторів ринку, серед яких більше 400 є сільськогосподарськими виробниками. Обсяг використовуваних площ складає більше 460 тис. га й становить майже 1,16% загальносвітових. За підсумками 2021 р. обсяг українського споживчого ринку органічних продуктів склав близько 40,1 млн дол. США, а частка виробів національного виробництва становила близько 68%. Основними органічними продуктами, що виробляються в державі, є молоко, вершкове масло м'ясо, фрукти та овочі, м’ясні, молочні, круп’яні, зернові, борошняні, хлібобулочні, макаронні вироби, мед, олія, цукор, чай, кава та вироби з них. Більшість великих виробників направлені на експорт своєї продукції на світові, зокрема європейський, ринки.


Практична значимість. Результати дослідження можуть бути застосовані консумерськими організаціями, вітчизняними приватними підприємствами, що працюють у сфері органічної продукції, державних органів, які визначають політику та забезпечують функціонування галузі.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Н.В. ПРИТУЛЬСЬКА, Д.П. АНТЮШКО, & Ю.М. МОТУЗКА. (2022). ОРГАНІЧНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ . Товарознавчий вісник, 1(15), 129-137. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-12
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Н.В. ПРИТУЛЬСЬКА, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи

Д.П. АНТЮШКО, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Ю.М. МОТУЗКА, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувачка кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Посилання

1. The Sustainable Development Agenda. URL : https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
2. Sustainable food systems Concept and framework. URL : https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf
3. Kretschmer S., Kahl J. Sustainable Development Goal Drivers in Food Systems. Front. Sustain. Food Syst, 2021. V. 5. P. 57-82.
4. Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals. URL : https://www.eosta.com/sites/www.eosta.com/files/documenten/nm19_329_report_nm_lr.pdf
5. Органічне виробництво в Україні. URL : https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=ed6463ce-f338-4ef0-a8a8-e778d3d0ffd1&title=OrganichneVirobnitstvoVUkraini
6. Про затвердження Порядку сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2019 р. № 970 : Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 р. №1032. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1032-2020-%D0%BF#Text
7. Bazaluk O., Yatsenko O., Zakharchuk O., Ovcharenko A., Khrystenko O., Nitsenko V. Dynamic development of the global organic food market and opportunities for Ukraine. Sustainability. 2020. V. 12 (17), P. 63-82.
8. Яценко О., Глобальна проблема продовольчої безпеки та перспективи органічного виробництва. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2018. №1. C. 331-342.
9. Kyryliuk I., Kyryliuk Y. Organizational and economic mechanism of organic livestock products production and consumption development in Ukraine. Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky national university. Economic sciences. 2021. №1. P. 74-89.
10. Baydas A., Yalman F., Bayat M. Consumer attitude towards organic food: determinants of healthy behavior. Marketing and Management of Innovations. 2021. Is. 1. P. 96-111/
11. Golijan J., Dimitrijević B. Global organic food market. Acta Agriculturae Serbica. 2018. №4. Р. 125-140.
12. Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України №2496-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text
13. The World Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends 2021. URL : https://www.fibl.org/fileadmin/documents/shop/1150-organic-world-2021.pdf
14. Organic food market in Europe - Statistics and Facts. URL : https://www.statista.com/topics/3446/organic-food-market-in-europe/
15. Organic share of total food sales in the United States from 2008 to 2019*. URL : https://www.statista.com/statistics/244393/share-of-organic-sales-in-the-united-states/
16. Organic Food Global Market Report 2021: COVID-19 Growth And Change To 2030. URL : https://www.reportlinker.com/p06151556/Organic-Food-Global-Market-Report-COVID-19-Growth-And-Change-To.html?utm_source=GNW
17. Global Organic Food Market Report (2021 to 2030) - Featuring General Mills, Cargill and Danone Among Others. URL : https://www.globenewswire.com/news-release/2021/11/23/2339637/28124/en/Global-Organic-Food-Market-Report-2021-to-2030-Featuring-General-Mills-Cargill-and-Danone-Among-Others.html
18. Органік в Україні. URL : http://organic.com.ua/organic-v-ukraini/
19. Ukraine strengthens its position in the international organic market. URL : https://uaberries.com/en/news/ukraine-strengthens-its-position-in-the-international-organic-market
20. Ministry is participating in the international trade fair for organic for BIOFACH ESPECIAL 2021. URL : https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=en-GB&id=04b8e6b3-8f9c-421a-83a7-a7c430f1d2d4&title=MinistryIsParticipatingInTheInternationalTradeFairForOrganicFoodBiofachEspecial2021
21. Підтримка органічного виробництва в Україні: механізм 2021 року та нові перспективні напрямки. URL : http://organic.com.ua/pidtrymka-organichnogo-vyrobnycztva-v-ukrayini-mehanizm-2021-roku-ta-novi-perspektyvni-napryamky/
22. ТОП-5 виробників органічної продукції в Україні. URL : https://agravery.com/uk/posts/show/top-5-virobnikiv-organicnoi-produkcii-v-ukraini
23. Внутрішній та зовнішній ринки органічної продукції України 2020. URL : https://export.gov.ua/news/3410-vnutrishnii_ta_zovnishnii_rinki_organichnoi_produktsii_ukraini_2020