ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ РІЗНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ПУТІНЦЕВА
https://orcid.org/0000-0001-7850-0871
А.О. ТІХОСОВА
https://orcid.org/0000-0002-9500-9192
О.М.МАНДРА

Анотація

Мета роботи полягає в здійсненні аналізу властивостей целюлозовмісних матеріалів із різної рослинної сировини для встановлення їх придатності для виготовлення целюлозних напівфабрикатів у целюлозно-паперовій промисловості, а також проведенні досконалого вивчення сучасних технологій одержання целюлозних напівфабрикатів із стебел та волокна технічних конопель.


Методика. Дослідження в роботі проводили з використанням методик, основою яких є порівняльний та системний аналізи, методи логічного узагальнення та теоретичний пошук, що ґрунтуються на пошуку та обробці інформації, яка була взята з матеріалів наукових збірників та журналів, а також статистичних джерел Інтернет-ресурсів.


Результати. В роботі визначено основні інноваційні технології використання альтернативних джерел целюлозовмісної сировини у целюлозно-паперовій промисловості. В багатьох країнах світу цією сировиною є сільськогосподарські культури. Використання продукції аграрного комплексу України також може розглядатися одним з напрямків підвищення ефективного забезпечення сировинними ресурсами підприємств целюлозно-паперової промисловості. Асортимент усіх побічних продуктів сільськогосподарського виробництва дуже великий. З усіх видів недеревної целюлозовмісної рослинної сировини для виробництва волокнистих напівфабрикатів визнаються такі види сільськогосподарських культур: солома зернових культур, стебла кукурудзи, олійні та інші технічні культури, а саме: бавовник, соняшник, ріпак, коротке льоноволокно, лляна та конопляна костриця. Завдяки проведеному аналізу властивостей, визначено перспективні види сировини у даному контексті: це джут та технічні коноплі, які відносяться до лубоволокнистих матеріалів. Проаналізовано широкий спектр використання соломи технічних конопель як альтернативної целюлозовмісної сировини та підтверджена його економічна ефективність. Таким чином, аналіз проведених досліджень підтверджує доцільність та необхідність застосування інноваційних технологій перероблення соломи технічних конопель на напівфабрикат для виробництва целюлозовмісних матеріалів. Це вимагає не тільки значних капіталовкладень для облаштування такого виробництва, але і вдосконалення технології первинної підготовки рослинної сировини, придатної для використання в целюлозно-паперовій промисловості.


Практична значимість. Проведені теоретичні дослідження та аналіз літературних джерел підтверджує тезу про необхідність застосування інноваційних технологій перероблення соломи технічних конопель на напівфабрикат для виробництва целюлозовмісних матеріалів та вдосконалення технології їх первинної підготовки для використання в целюлозно-паперовій промисловості.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
С.В. ПУТІНЦЕВА, А.О. ТІХОСОВА, & О.М.МАНДРА. (2022). ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ РІЗНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ . Товарознавчий вісник, 1(15), 264-273. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-23
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ПУТІНЦЕВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, докторант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

А.О. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

О.М.МАНДРА, Херсонський національний технічний університет

аспірант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

1. Barbash V.A. (2017) Inovacijni tekhnologhiji roslynnogho resursozberezhennja [Innovative technologies of plant resource conservation]. Kyiv: Caravel. [in Ukrainian].
2. Doskich V. Problemy lisovykh resursiv Ukrajiny. UNIA – informacijne aghentstvo. [Problems of forest resources of Ukraine. UNIA is a news agency]: veb-sajt [website] URL: https://www.unian.ua/ecology/1194415-problemi-lisovih-resursiv-ukrajini.html. (Last accessed: 08.01.2022). [in Ukrainian].
3. Novyny Asociaciji ukrajinsjkykh pidpryjemstv celjulozno-paperovoji promyslovosti «UkrPapir» [News of the Association of Ukrainian Pulp and Paper Enterprises «UkrPapir»]: veb-sajt [website] URL: http://www.ukrpapir.org/news.php. (Last accessed: 06.01.2022). [in Ukrainian].
4. Andrea F.S. Costa, Fabíola C.G. Almeida, Glória M. Vinhas, and Leonie A. Sarubbo, Production of bacterial cellulose using Gluconacetobacterhansenii using abrupt corn infusion as a nutrient source, Journal of Front Microbiology. 2017. №8.Р. 20-27.
5. Artur Kraszkiewicz, Magdalena Kachel-Jakubowska, Edmund Lorencowicz, Artur Przywara, Influence of cellulose content in biomass of plants on qualitative characteristics of granules, Agriculture and Agricultural Science Procedia 7. 2015. P.125-130.
6. Guimarães M Jr, Botaro VR, Novack KM, Neto WP, Mendes LM, Tonoli GH., Preparation of nanofibrils of cellulose from bamboo cellulose by mechanical defibrillation for their application in biodegradated composites, Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 2015. №15. Р. 51-68.
7. Navya P.N., Roopali N. Bhoite and Pushpa S. Murthy, Bioconversion of Coffee Husk Cellulose and Statistical Optimization of Process for Production of Exoglucanase by Rhizopus stolonifer, World Applied Sciences Journal. 2013. №6. Р. 781-789.
8. You Wei Chena, HweiVoon Lee, Joon Ching Juanab, Siew-Moi Phangcd, Production of new cellulosic nanomaterial from marine biomass of red algae Gelidium elegans, Carbohydrate Polymers. 2016. №151.Р. 1210-1219.
9. Perspektivnye tekhnologii i novye razrabotki. [Promising technologies and new developments]: veb-sajt [website] URL: http://www.sibpatent.ru. (Last accessed: 05.01.2022). [in Russian].
10. Gholoborodjko P.A., Sytnyk V.P., Barannyk V.Gh. (2000) Ljonarstvo ta konopljarstvo: problemy i perspektyvy [Flax growing and hemp growing: problems and prospects] Selection, technology of production and primary processing of flax and hemp. рр. 3-15. [in Ukrainian].
11. Mytchenok O.O., Chekhova I.V., Chekhov S.A. (2014) Osnovni naprjamy vykorystannja olijnykh kuljtur u bioenerghetychnij ghaluzi. [The main directions of oilseeds use in the bioenergy industry]. Productivity of agro-industrial production. Economic sciences. vol. 26, pp. 88-97. [in Ukrainian].
12. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [State Statistics Service of Ukraine]: veb-sajt [website] URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Last accessed: 05.01.2022). [in Ukrainian].
13. Ghondovsjka A.S., Ghondovsjkyj D.S., Skoroboghatova N.Je. (2019) Innovacijni tekhnologhiji v celjulozno-paperovij promyslovosti jak instrument zabezpechennja stalogho rozvytku [Innovative technologies in the pulp and paper industry as a tool for sustainable development] Economic Bulletin of NTUU «KPI», рр. 370-379.
14. Boghdanova O.F., Rezvykh N.I., Ljalina N.P. (2015) Ekonomichna efektyvnistj pererobky tresty beznarkotychnykh konopelj dlja vyghotovlennja celjulozovmisnykh vyrobiv [Economic efficiency of processing of non-narcotic hemp for production of cellulose-containing products] Proceedings of the Rozvytok nacionaljnoji ekonomiky: teorija i praktyka (Ukraine, Ivano-Frankivsk, April 3-4, 2015) Ivano-Frankivsk: DVNZ «Prykarpatsjkyj nacionaljnyj universytet im. V. Stefanyka». рр. 48-50. [in Ukrainian].