ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АНТИКВАРІАТУ ТА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А. М. ДАХНЮК
О. І. ПЕРЕДРІЙ
https://orcid.org/0000-0002-5464-2020

Анотація

Мета. Проведення аналізу способів продажу антикварних речей та ринку антикваріату в цілому,та ринку нумізматики зокрема, характеристика дистанційних інтернет-аукціонів, встановлення недоліків, щодо торгівлі антикварними речами, у законодавчій базі.
Методика. Загальний підхід до визначення змісту і структури роботи ґрунтується на основі методу системного аналізу. Для підведення окремих підсумків у роботі використано методи аналізу та синтезу, абстрагування та групування.
Результати. Аналізуючи особливості ринку антикваріату, виявлено, що в Україні існує попит на антикварні речі та їх продаж. Сьогодні суб’єктами колекціонування виступають не лише музеї, архіви, фонди та бібліотеки, але й приватні колекціонери. На території нашої держави антикваріат є доступним для будь-якої ланки населення. У вільному доступі він широко продається на інтернет-просторі. Інтернет-аукціони бувають кількох видів, для кожного виду створені свої правила та нюанси. Проблемою становлення антикварного ринку в Україні є недостатня кількість підготовлених експертів в даній області. Через відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів на митниці, гострою залишається проблема контрабанди культурних цінностей. Також в українському законодавстві існують недоліки, щодо продажу та ідентифікації антикваріату. Державної структури, яка б займалася експертною оцінкою антикваріату та контролювала антикварний ринок в Україні, не існує: нормативні документи про порядок проведення державної експертизи культурних цінностей існують, але не розроблено чіткого переліку організацій, що уповноважені проводити цю експертизу, не визначено статус експерта та його відповідальність за результати експертизи.
Практична значимість. Проведено дослідження стану ринку антикваріату та творів мистецтва за останні роки. Виявлено, що основні операції з продажу, у сучасному світі відбувають на інтернет-просторі, що є дуже зручним. Проаналізовано стан законодавства та виявлені недоліки законодавства щодо продажу антикварних речей. Вказане дослідження має значне практичне значення: виявивши недоліки у сфері антикварного ринку, можна чітко сформувати способи їх вирішення та удосконалення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДАХНЮК, А. М., & ПЕРЕДРІЙ, О. І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ АНТИКВАРІАТУ ТА ТВОРІВ МИСТЕЦТВА. Товарознавчий вісник, 1(15), 31-44. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-3
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

А. М. ДАХНЮК, Луцький національний технічний університет

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти

О. І. ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Curtis, B.L. and Baines, D. (2016), What Is an Antique? The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 74: 75-86. URL: https://doi.org/10.1111/jaac.12237 (дата звернення 17.11.2021)
2. Швець В. Є., Демків Х. С. Діяльність суб’єктів на ринку антикваріату в Україні як об’єкт економічного аналізу [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/admin/Downloads/648-3322-1-PB.pdf (дата звернення 23.11.2021).
3. Чорнобаєв В. В. Особливості ринку антикваріату в Україні. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2016.
4. Колодій І. М., Чередниченко І. С. Цивільно-правове регулювання антикваріату в Україні [Електронний ресурс]. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2016/2/EV20162_034-041.pdf (дата звернення 23.11.2021).
5. Global Coin Collecting Market Research Report: 2021. URL: https://www.issuewire.com/global-coin-collecting-market-research-report-2021-1692064418056848 (дата звернення 29.11.2021).
6. Устьян Н. Інтернет-аукціони. URL: http://buyonline.co.ua/article/internet-aukciony/ (дата звернення 29.11.2021).
7. Гірік С. І.. Колекціонування й торгівля антикваріатом в Україні. [Електронний ресурс]. URL: https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82 (дата звернення 29.11.2021).
8. Передрій О.І. Проблеми сучасного ринку антикваріату в Україні // Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція "Актуальні питання сучасного товарознавства" 12-13 квітня 2012 року, м. Донецьк. С.97-98