ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ БІОМАСИ ОЛІЙНИХ ЛУБЯНИХ КУЛЬТУР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. В. ЯГЕЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-7428-0848
В. Ф. ДІДУХ
https://orcid.org/0000-0002-7358-7709

Анотація

Мета. Розробка та випробування методу визначення вологості з допомогою спеціально розробленого пристосування, принцип дії якого заснований на вимірюванні електричного опору біомаси олійних луб’яних культур


Методика. Дослідження проводили в лабораторних та польових умовах; використовувалися стандартні та спеціально розроблені прилади та пристрої.


Результати. Вологість біомаси олійних луб’яних культур є важливим фактором під час оцінки якості та визначення придатності для переробки. Як правило, вологість біомаси під час збирання врожаю становить 15-65 %. Нормативно-технічні документи вказують допустиме значення вологості у межах 19%. Стандартний метод визначення заснований на висушуванні біомаси до сталої маси з подальшим розрахунком значення вологості. Проте даний метод потребує багато часу та стаціонарних умов проведення. У статті запропоновано пристрій для вимірювання вологості біомаси олійних луб’яних культур. Принцип дії заснований на вимірюванні електричного опору проби біомаси. Метод та пристрій були перевірені шляхом порівняння результатів вимірювань вологості біомаси льону олійного та льону-довгунця з допомогою розробленого пристрою та стандартним методом сушіння. Запропоновано використовувати метод визначення вологості для оцінки якості біомаси льону олійного, льону-довгунця, конопель та ін.


Практична значимість. Метод визначення вологості, заснований на вимірюванні електричного опору проби біомаси має переваги щодо стандартного методу визначення вологості: мобільність, економічність, ергономічність. Він може бути застосований як у умовах лабораторії, так і у польових умовах. Може бути рекомендований для використання сільськогосподарськими підприємствами та наукових досліджень

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
С. В. ЯГЕЛЮК, & В. Ф. ДІДУХ. (2022). ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЕТОД ВИМІРЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ БІОМАСИ ОЛІЙНИХ ЛУБЯНИХ КУЛЬТУР. Товарознавчий вісник, 1(15), 298-307. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-26
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С. В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

В. Ф. ДІДУХ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук,  професор, завідувач кафедри аграрної інженерії імені професора Г.А. Хайліса

Посилання

1. Prithwiraj Dey, B.S. Mahapatra, Biswajit Pramanick, Suhita Pyne, Pramit Pandit, Optimization of seed rate and nutrient management levels can reduce lodging damage and improve yield, quality and energetics of subtropical flax, Biomass and Bioenergy, Volume 157, 2022, DOI: 10.1016/j.biombioe.2022.106355,
2. Abd-Rabboh, AMK, Mazrou, Y, El-Borhamy, AMA, Abdelmasie, HWKL, Hafez, Y, Abdelaal, KA. Effect of sowing dates and seed rates of flax intercropped with sugar beet on productivity of both crops and competitive relationships. Rom Biotechnol Lett . 2021; 26(6): 3074-3089. DOI: 10.25083/rbl/26.6/3074-3089
3. Grégoire, M. Barthod-Malat, B. Labonne, L. Evon, P. Luycker, E. De P. Ouagne, Investigation of the potential of hemp fibre straws harvested using a combine machine for the production of technical load-bearing textiles, Industrial Crops and Products, Volume 145, 2020, 111988, Official URL: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111988
4. D. Calzolari, G. Magagnini, L. Lucini, G. Grassi, G.B. Appendino, S. Amaducci, High added-value compounds from Cannabis threshing residues, Industrial Crops and Products, Volume 108, 2017, Pages 558-563
5. Байдакова Л. І., Ягелюк С. В., Байдакова І. М. Експертиза товарів : підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 380 с.
6. Онюх Ю. Особливості вирощування льону олійного в умовах Західного Полісся. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. Сільсько-господарські науки, 2017, 27, 37-43.
7. Дідух В.Ф., Онюх Ю.М., Тараймович І.В. Дослідження умов вирощування льону олійного. Сільськогосподарські машини, 2016, 34, 104-110.
8. Ягелюк С. В., Дідух В. Ф. Концептуальна модель технологій переробки стебел льону. Сільськогосподарські машини. 2020, 44, 155-164
9. Ягелюк С. В., Дідух В. Ф. Напрямки використання продукції переробки льону олійного та льону-довгунця. Товарознавчий вісник, 2020, 13, 292-305
10. Тіхосова А. О., Богданова О. Ф. , Забродіна О. С. , Товарознавча оцінка якості целюлози на основі ненаркотичних конопель для застосування її на паперових підприємствах. Товарознавчий вісник, 2019, 1(12), 221-228.
11. Гелетуха Г.Г., Желєзна Т.А., Жовмір М.М., Матвєєв Ю.Б., Дроздова О.І.. Оцінка енергетичного потенціалу біомаси в Україні. Частина 1. Відходи сільського господарства та деревна біомаса Промышленная теплотехника. 2010, 32, 6, 58-65.
12. Yaheliuk, S., Didukh, V., Busnyuk, V., Boyko, G., Shubalyi, O. Optimization on Efficient Combustion Process of Small-Sized Fuel Rolls made of Oleaginous Flax Residues. INMATEH - Agricultural Engineering 2020, 62(3), 361–368
13. Безуглий, М., Гриник, І., & Булгаков, В. Науково практичні підходи до використання соломи та рослинних решток. Вісник аграрної науки, 2010, 3, 5-8.
14. The improved technology of biomass processing to obtain products of various applications. S.Yaheliuk, V.Didukh, G.Boyko. Agricultural machines. 2020, 45, 155-164
15. Ягелюк С.В., Дідух В.Ф., Артюх Т.Н., Голій О.В. Зусилля різання біомаси олійних луб'яних культур з урахуванням вологості. Сільськогосподарські машини, 2021, 46, 124-132
16. Julrat, S. Trabelsi, S. Portable Six-Port Reflectometer for Determining Moisture Content of Biomass Material, IEEE Sensors Journal, 2017, 17(15), 4814-4819
17. Nielsen, N. P. K., Felby, C. Poulsen, T. and Gardner, D. J. Importance of temperature, moisture content, and species for the conversion process of wood residues into fuel pellets, Wood Fiber Sci., 2009, 44 (43), 414–425
18. Хайліс Г. А., Коновалюк Д. М. Основи проектування і дослідження сільськогосподарських машин. К.: НМК ВО, 1992, 320 с.