УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ПРОДАЖЕМ КОПІЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т. М. АРТЮХ
https://orcid.org/0000-0003-3541-6690
С. В. ЯГЕЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-7428-0848
В. В. АРХІПОВ
https://orcid.org/0000-0002-7695-2169

Анотація

Метою статті є визначення напрямків забезпечення конкурентоспроможності торгівельних підприємств з продажу сучасної копіювальної техніки з врахуванням її властивостей та потреб споживачів.


Методика. Під час виконанні дослідження були використанні сучасні методи аналізу, синтезу, наукової абстракції та комплексного підходу. Це дозволило встановити основні засади управління асортиментом та продажем, а також ідентифікаційні характеристики досліджуваної техніки.


Результати. Копіювальна техніка є невід’ємною частиною сучасного життя. Вона використовується вдома, офісі, академічній установі, виробництві, видавництві, у дизайнерських фірмах. Широке коло потенційних споживачів формує вимоги до властивостей та показників якості, яким повинні відповідати принтери, сканери, ксерокси, а також цінову політику торговельного підприємства. На жаль вітчизняна класифікація асортименту та нормативно-технічна документація не відповідають сучасним тенденціям на ринку копіювальної техніки та ускладнюють споживачам і торговельними організаціям підбір необхідних пристроїв. В статті запропонована удосконалена класифікація асортименту копіювальної техніки, яка ґрунтується на групуванні за основними ознаками пропозицій сучасних виробників. Вона включає такі групи: портативні та малопродуктивні пристрої, копіювальні апарати середньої продуктивності, високопродуктивні (промислові) апарати, пристрої для широкоформатного друку, мультифункціональні та 3D–принтери. Основна відмінність запропонованої класифікації полягає у спрощенні (об’єднанні окремих груп) та введенні таких сучасних груп копіювальної техніки, як мультифункціональні апарати, пристрої для широкоформатного друку, 3D–принтери. Також визначена необхідність удосконалення нормативно-технічної документації, що регламентує показники якості копіювальної техніки. За результатами досліджень сформовані практичні рекомендації.


Практична значимість. Отримані результати досліджень можуть бути використані торговельними підприємствами під час формування конкурентоспроможного асортименту, митними органами для ідентифікації товарних партій копіювальної техніки, а також студентами спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність під час навчання та підготовки наукових робіт.


 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРТЮХ, Т. М., ЯГЕЛЮК, С. В., & АРХІПОВ, В. В. (2022). УПРАВЛІННЯ АСОРТИМЕНТОМ ТА ПРОДАЖЕМ КОПІЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ. Товарознавчий вісник, 1(15), 21-30. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-2
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Т. М. АРТЮХ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор кафедри екологічного менеджменту та підприємництва

С. В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

В. В. АРХІПОВ, Науково-дослідний центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України

кандидат технічних наук, судовий експерт науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності

Посилання

1. Пушкар О. І., Грабовський Є. М., Оленич М. М. Технології поліграфічного виробництва: навчальний посібник Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 195 с.
2. Байдакова Л. І., Ягелюк С. В., Байдакова І. М. Експертиза товарів : підручник. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2014. 380 с.
3. Байдакова І.М., Губа Л.М., Кожушко Г.М., Передрій О.І., Ягелюк С.В. Товарознавство непродовольчих товарів: підр. в 2-х частинах. Луцьк. 2014 680 с.
4. Артюх Т.М., Григоренко І.В. Теоретичні основи товарознавства. Київ: НУХТ, 2014. 230 с.
5. Офіційний веб сайт FAOASTAT. URL: http://faostat3.fao.org/download/T/TM/E.
6. Wang, Qiang and Yuan, Zhengquan and An, Daizhi and Sun, Rubao and Lu, Wei, A Field Investigation into the Characteristics and Formation Mechanisms of Particles During the Operation of Laser Printers and Photocopiers. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3391365
7. A. Almurayh, F. AlTarouti, Innovative and Cost-Effective Solution for Large-Scale Printing Tasks, 2021 10th International Conference on Educational and Information Technology (ICEIT), 2021, pp. 180-184,
8. Зозуля П.Ф., Поліщук О.С., Поліщук А.О. Перспективи застосування технології 3D-друку в легкій промисловості. Вісник Хмельницького національного університету. 4. 2017. С.251-260
9. Революція 3D-друку в Україні: майбутнє вже сьогодні. URL: https://www.epravda.com.ua/news/2014/08/12/482194
10. Сучасна копіювальна техніка. https://www.mmitiowa.com/equipment-catalog
11. Sunil Khabia, K.K. Jain, Comparison of mechanical properties of components 3D printed from different brand ABS filament on different FDM printers, Materials Today: Proceedings, Volume 26. Part 2. 2020. P. 2907-2914
12. Бортник Г.Г., Кичак В.М., Стальченко О.В. Засоби оргтехніки: навч. посіб. Вінниця: ВНТУ, 2010. 198 с