ПОСТІЛЬНІ ВИРОБИ: ВИМОГИ ТА ПЕРЕВАГИ СПОЖИВАЧІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г.М. МИХАЙЛОВА
https://orcid.org/0000-0002-1083-5875
С.В. ГАЛЬКО
https://orcid.org/0000-0002-2562-8326
В.В. ОСІЄВСЬКА
https://orcid.org/0000-0002-0077-9734

Анотація

Мета. В основу формування асортименту постільних виробів з об’ємними наповнювачами різного цільового призначення має бути покладена об’єктивна інформація про структуру реальних потреб та вимог населення, тому дана тема є актуальною. Метою даної статті є дослідження вимог та переваг споживачів при виборі постільних виробів з об’ємними наповнювачами.


Методика. Об’єктом дослідження є постільні вироби з об’ємними наповнювачами, а саме: ковдри, подушки та наматрацники. Для дослідження було використано метод опитування шляхом дистанційного анкетування на офіційному сайті виробничого підприємства ТОВ «Герд Біллербек ГмбХ» (Київська обл., с. Горенка).


Результати. Визначено, що наявний асортимент представлених на ринку України постільних виробів з об’ємними наповнювачами, саме: ковдр, подушок, наматрацників в повній мірі не задовольняє очікувань споживачів. Встановлено, що споживачі постільних виробів з об’ємними наповнювачами надають перевагу вітчизняним фабричним виробам. Серед факторів, які впливають на вибір споживачами постільних виробів з об’ємними наповнювачами вагоме значення має ціна та співвідношення якості і ціни, гігієнічність, зносостійкість, кольорова гама, волокнистий склад наповнювача та спеціальна обробка наповнювача постільних виробів.


Наукова новизна отриманих даних полягає в тому, що виявлення споживчих переваг та уподобань методом дистанційного анкетування в ковдрах, подушках та наматрацників досліджено вперше.


Практична значимість статті полягає у виявленні ефективності використання запропонованого методу дистанційного анкетування при виявленні споживчих переваг постільних виробів з об’ємними наповнювачами. Результати даної роботи вказують на необхідність дослідження властивостей постільних виробів з об’ємними наповнювачами, які забезпечують комфортний мікроклімат під час сну та їх фізіолого-гігієнічної оцінки. Отримані результати покладено в основу розроблення та впровадження на вітчизняних ринок нових видів постільних виробів з об’ємними наповнювачами. Рекомендовано вітчизняним підприємствам-виробникам активно використовувати інноваційні технології щодо біоцидної обробки текстильних наповнювачів а саме: протигрибкову та антистатичну.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Г.М. МИХАЙЛОВА, С.В. ГАЛЬКО, & В.В. ОСІЄВСЬКА. (2022). ПОСТІЛЬНІ ВИРОБИ: ВИМОГИ ТА ПЕРЕВАГИ СПОЖИВАЧІВ. Товарознавчий вісник, 1(15), 225-238. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-20
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Г.М. МИХАЙЛОВА, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

С.В. ГАЛЬКО, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

В.В. ОСІЄВСЬКА, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Посилання

1. Пугачевський Г.Ф. Методологічні основи формування властивостей непродовольчих товарів. Сучасні проблеми товарознавства. Зб. наук. пр. Київ: КНТЕУ. 2002. С.11-15.
2. Киселёв В.М. Управление ассортиментом товаров. Кемерово; Москва: Издательское объединение «Российские университеты», Кузбассвузиздат – АСШТ, 2006. 206 с.
3. Осипенко Н. Роль потреб споживачів у формуванні асортименту текстильних товарів. Вісник КНТЕУ. 2005. №2. С. 51-55.
4. Осипенко Н.І. Дослідження задоволеності вимог та переваг споживачів щодо камвольних тканин. Легка промисловість. 2010. №4. С.34-35.
5. Тернова А.С., Григоренко І.В. Дослідження уподобань споживачів з метою пошуку напрямів підвищення конкурентоспроможності швейних виробів. Молодий вчений. 2018. №5. С.184-189.
6. Чухліб А.В. Система активного маркетингу при формуванні асортименту текстильної лляної продукції. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. №4. С.225-228.
7. Михайлова Г.М. Формування якості та безпечності постільних виробів з об’ємними наповнювачами: дис. д-ра наук: 05.19.08 / Київ. нац. торг.-економ. ун-т. Київ. 2020. 364 с.
8. Бабич А.І., Кернеш В.П. Розробка асортименту жіночого взуття з урахуванням споживчих переваг. Вісник Хмельницького національного університету. 2019. №1. С.77-81.
9. Возняк Б., Попович Н., Бендарчук М., Шумський О. Соціологічне дослідження товарознавчих характеристик молодіжного взуття. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. 2018. №19. С.30-35.
10. Михайловська О.А., Домбровський А.Б., Лобанова Г.Є. Аналіз і планування показників якості жіночих сумок при формуванні перспективних колекцій. Вісник Хмельницького національного університету. 2020. №3. С.239-245.