ДЕЯКІ ПИТАННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ
https://orcid.org/0000-0001-5156-9852
О.В. ДЗЮБИНСЬКА
https://orcid.org/0000-0003-1478-8452

Анотація

Мета. Дослідити існуючий стан та перспективи вітчизняних переробних заводів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках, а також оцінити вплив митної політики на їх розвиток.
Методика. Методологічною базою роботи стали наукові доробки українських та іноземних фахівців у сфері переробки та державного регулювання переміщення відходів. Враховуючи появу великої кількості нової інформації, автори основну увагу приділили обробці матеріалів наукових збірників та журналів, а також даних інтернет ресурсів, в яких подана статистична інформація, думки провідних фахівців-практиків. При написанні статті були використані такі методи дослідження, як логічне узагальнення, системний підхід та теоретичний пошук, що ґрунтуються на пошуку та обробці інформації.
Результати. Україна перебуває в рейтингу країн, що імпортують відсортоване сміття. Однак, приводу для оптимізму цей факт не додає. Якщо багато країн імпортують відходи після максимальної переробки власних, то у нас переважає практика захоронення сміття, а отже вітчизняної сировини для повноцінного функціонування тих небагатьох переробних підприємств катастрофічно не вистачає. Через це українські підприємства просто змушені імпортувати, а держава прикладати зусиль для стимулювання такого роду імпорту та контролю за експортом стратегічно важливих ресурсів. Для нормального функціонування переробної галузі в Україні не достатньо лише застосування ефективної митної політики. Першочергове завдання державних та місцевих органів влади має бути у організації роботи по виділенню ресурсоцінних компонентів зі сміття, а це в свою чергу не можливо без масштабного запровадження роздільного збору сміття, організації ефективної системи логістики та переробки. Розвиток галузі переробки може створити до 400 тис. додаткових робочих місць та забезпечувати щороку до 4-5 млрд. грн. ВВП. Крім цього, повторне застосування відходів суттєво знижує використання природних ресурсів та імпорт.
Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані в роботі вітчизняних підприємств, а також органів, що здійснюють регуляторну політику. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., & ДЗЮБИНСЬКА, О. (2022). ДЕЯКІ ПИТАННЯ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІДХОДІВ. Товарознавчий вісник, 1(15), 45-51. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-4
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

О.В. ДЗЮБИНСЬКА, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, старший викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії

Посилання

Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2019 рік. Міністерство розвитку громад та територій України, 2020. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vi/.
2. Статистичний збірник «Регіони України» 2019 / За ред. І. Є. Вернера. Ч. І. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 309 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf
3. Україна імпортує відходи з інших країн на мільярди. Чому так та як у нас працює бізнес з переробки сміття? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/
4. Матвєєв Ю. Б., Гелетуха Г. Г. Перспективи енергетичної утилізаціїтвердих побутових відходів в Україні. Аналітична записка БАУ. 2019. № 22. 48 с. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/01/position-paper-uabio-22-ua.pdf
Stan sfery povodzhennya z pobutovymy vidkhodamy v Ukrayini za 2019 rik. Ministerstvo rozvytku hromad ta terytoriy Ukrayiny, 2020. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vi/.
2. Statystychnyy zbirnyk «Rehiony Ukrayiny» 2019 / Za red. I. YE. Vernera. CH. I. Kyyiv : Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2019. 309 s. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ru1ch2019.pdf
3. Ukrayina importuye vidkhody z inshykh krayin na milʹyardy. Chomu tak ta yak u nas pratsyuye biznes z pererobky smittya? URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/
4. Matvyeyev YU. B., Heletukha H. H. Perspektyvy enerhetychnoyi utylizatsiyitverdykh pobutovykh vidkhodiv v Ukrayini. Analitychna zapyska BAU. 2019. № 22. 48 s. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2020/01/position-paper-uabio-22-ua.pdf