УДК  66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

 

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол №8 від 30. 03.2023 р.

 

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 16 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп.секретар Передрій О.І.  Луцьк, 2023. 325 с.

 

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Товарознавчий вісник 16

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17

Опубліковано: 2023-03-07

МИТНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА, О.В. ШЕГИНСЬКИЙ

98-104

РОЛЬ ЕКСПЕРТИЗИ ТОВАРІВ В ОЦІНОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Т. М. ЛОЗОВА, Н. І. ПОПОВИЧ, М. С . БЕДНАРЧУК

141-150

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ РОЗЧИННОЇ КАВИ

С. В. ЯГЕЛЮК, Т. Н. АРТЮХ, А. М. ДАНИЛЬЧУК

224-234