МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЗУТТЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЛО В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М. Г. МАРТОСЕНКО
https://orcid.org/0000-0001-6296-0320
І. В. ШУРДУК
О. В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468

Анотація

Мета. Актуалізація методичного забезпечення для проведення судових товарознавчих експертиз, зокрема розробка єдиного, всебічного підходу до проведення експертного товарознавчого дослідження з оцінки вартості взуття, що перебувало в експлуатації та розроблення алгоритму, який працівники підрозділів товарознавчих досліджень Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України застосовуватимуть під час проведення товарознавчих експертиз, для забезпечення систематизації та методичної одноманітності експертної практики та підвищення результативності досліджень.


Методика. Завдання, поставлене на вирішення у межах даної наукової роботи, послідовно вирішене із застосуванням комплексу методів наукового пізнання: методів формальної логіки (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування) – для аргументування сформульованих у ході досліджень висновків, положень та перспектив подальших досліджень; метод аналізу визначень – для поглиблення розуміння визначення товарознавчих знань, понятійного апарату у судовій товарознавчій експертизі; систематизації – для накопичення й узагальнення апріорних знань про об’єкт дослідження та вибору критеріїв ідентифікації; монографічний – для детальної конкретизації наукових засад оновлення методичного забезпечення судової товарознавчої експертизи.


Результати. Розроблений алгоритм товарознавчого дослідження взуття, що перебувало в експлуатації, при проведенні судових товарознавчих експертиз має на меті систематизувати, спростити та уніфікувати роботу товарознавця-експерта у даному напрямку. Сформовано та апробовано проводити товарознавче дослідження взуття, що перебувало в експлуатації, у чотири етапи: асортиментна (видова) ідентифікація об'єкта дослідження; віднесення об’єкта дослідження до відповідного класифікаційного угрупування; аналіз зовнішнього вигляду та фактичного стану об’єкта дослідження із їх фотофіксацією; аналізу та обґрунтування застосування відповідного методичного підходу.


Наукова новизна. У роботі вперше узагальнено та запропоновано використання при проведенні судових товарознавчих експертиз судовими експертами Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України алгоритм товарознавчого дослідження взуття, що перебувало в експлуатації та надано рекомендації щодо розробки довідникової таблиці фізичного зносу взуття, що перебувало в експлуатації.


Практична значимість. Розроблений та апробований алгоритм експертного товарознавчого дослідження взуття, що перебувало в експлуатації, може бути використано під час проведення судових товарознавчих експертиз працівниками підрозділів товарознавчих досліджень Експертної служби Міністерства внутрішніх справ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МАРТОСЕНКО, М. Г., ШУРДУК, І. В., & ПАХОЛЮК, О. В. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ВЗУТТЯ, ЩО ПЕРЕБУВАЛО В ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Товарознавчий вісник, 1(16), 183-197. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-15
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

М. Г. МАРТОСЕНКО, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача
відділу товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України

І. В. ШУРДУК, Полтавський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

кандидат технічних наук, старший судовий експерт
товарознавчих та гемологічних досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України (Полтавський НДЕКЦ МВС)

О. В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри
товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного
університету

Посилання

1. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy: Instruktsiia z orhanizatsii provedennia ta oformlennia ekspertnykh provadzhen u pidrozdilakh Ekspertnoi sluzhby Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy № 591. (2017, July 17). Verkhovna Rada Ukrainy. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#top [in Ukrainian].
2. Vzuttia. Metody vyznachennia liniinykh rozmiriv. (1995). DSTU 3164-95 from 01th July 1996. Kyiv [in Ukrainian].
3. Vilkova, S. A. (2010). Jekspertiza potrebitel'skih tovarov. Moskva: Izdatel'sko- torgovaja korporacija «Dashkov i K°» [in Russian].
4. Brailko A. S., (2011). Pobudova elektronnoho klasyfikatora defektiv odiahu zi shkiry, adaptovanoho dlia tovaroznavchoi ekspertyzy. Tovaroznavstvo ta innovatsii, 3, 178-184 [in Ukrainian].
5. Zhelavska, O. O. (2011). Rozrakhunok vtraty yakosti neprodovolchykh tovariv u zviazku z yikh znosom ta naiavnistiu defektiv. Kyiv: Kyivskyi naukovo-doslidnyi instytut sudovykh ekspertyz [in Ukrainian].