ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛЕЧОВОЇ ЗОНИ ПОВЕРХНІ ТІЛА ЛЮДИНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D- СКАНУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

М.Л. РЯБЧИКОВ
https://orcid.org/0000-0002-9382-7562
Л. В. НАЗАРЧУК
https://orcid.org/0000-0001-9724-5132

Анотація

Мета. Дослідження плечової зони поверхні тіла людини для цілей проектування одягу на основі 3D-сканування з подальшим створенням конструкції для індивідуального споживача.


Методика. Реальні тривимірні антропометричні дослідження визначають доцільність використання сучасних засобів тривимірного сканування, що встановлює виконання певних вимог з програмного і матеріального забезпечення цього процесу.


Сучасні гаджети у вигляді Kinect систем мають бюджетну вартість і цілком здатні до застосування у вигяді засобів тривимірного визначення розмірів. Використання програмного забезпечення KScan3D сумісно з з Meshlab в процесі сканування тіла людини дають можливість сформувати ряд точок у вигляді DXF файла, який визначає координати всіх точок в триангуляційній мережі, що формує поверхню. Огляд джерел технічної та наукової літератури здійснювався за допомогою інформаційно-аналітичних методів порівняльного та системно-структурного аналізу.


Результати. У статті представлено дослідження плечової зони поверхні тіла жінок Волинської області. Координати точок поверхні, одержані в результаті 3D-сканування дозволили створити апроксимаційні моделі у вигляді поліномів. Це дасть можливість створити конструкцію шляхом виконання розгортки отриманої аналітичної поверхні на площину. Для подальшого аналізу одержаних даних криві проекцій плечових зон були прив’язані до прямокутної системи координат. В результаті аналізу результатів тривимірного сканування плечової зони доведена можливість апроксимації фронтальної проекції двома гілками параболи.


Наукова новизна. В роботі надано аналітичну модель поверхні плечової зони, що дозволяє побудувати розгортку поверхні одягу, а реальна конструкція плечової зони одягу може бути створена як зменшена розгортка з двома або однією виточкою.


Практична значимість. Реальна конструкція плечової зони одягу може бути створена, як зменшена розгортка з двома або однією виточкою. Така конструкція, побудована на основі тривимірного сканування забезпечує найкращу посадку одягу для споживача з індивідуальною фігурою.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РЯБЧИКОВ, М., & НАЗАРЧУК, Л. В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛЕЧОВОЇ ЗОНИ ПОВЕРХНІ ТІЛА ЛЮДИНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ З ВИКОРИСТАННЯМ 3D- СКАНУВАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(16), 298-309. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-25
Розділ
ТЕХНОЛОГІЇ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Біографії авторів

М.Л. РЯБЧИКОВ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, професор кафедри
технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету

Л. В. НАЗАРЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка
кафедри технологій легкої промисловості Луцького національного технічного університету

Посилання

. Scott, E.L. (2022) The role of 3D measurement technology and anthropometric data for improved garment fit and sustainable manufacturing ( Book Chapter). Digital Manufacturing
Technology for Sustainable Anthropometric Apparel. с. 23-48. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823969-8.00002-2
2. Choi, Kyung-Hee (2022) 3D dynamic fashion design development using digital technology and its potential in online platforms. Fashion and Textiles, Vol.9, Iss.1, Article number: 9 DOI 10.1186/s40691-021-00286-1
3. Vleugels Jochen, Veelaert Lore, Peeters Thomas, Huysmans Toon, Danckaers Femke, Verwulgen Stijn, (2022) Predicting User‘s Measurements without Manual Measuring: A Case on Sports Garment Applications. Applied Sciences (Switzerland) 2022, 12(19), 10158; [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/app121910158
4. Xia, S., Li, J., Istook, C.L., West, A.J.(2022) A 2D image body measurement system developed with neural networks and a color-coded measurement garment. International Journal of Clothing Science and Technology. 34(6), с. 967-978. DOI 10.1108/IJCST-08-2021-0114
5. Riabchykov M., Vilkov S., Nechipor S., Popova, T. Two-dimensional studies of thermomechanical properties of textile materials for 3D formation. Vlakna a Textil. 25(2), с. 87-92
6. Rahman, O., Navarro, H.D. (2022) Men‘s Physical Stature: Tackling Heightism and Challenges in Fashion Consumption. Behavioral Sciences. 12(8),270, DOI 10.3390/bs12080270
7. Pietroni, N., Dumery, C., Falque, R., (...), Vidal-Calleja, T., Sorkine-Hornung, O. (2022) Computational pattern making from 3D garment models. ACM Transactions on Graphics. 41(4),157. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1145/3528223.3530145
8. Zhang, K. (2022). Application of 3D Technology in Garment Design Template. In: Macintyre, J., Zhao, J., Ma, X. (eds) The 2021 International Conference on Machine Learning and Big Data Analytics for IoT Security and Privacy. SPIoT 2021. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 97. Springer, Cham. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89508-2_37
9. Bao, C., Miao, Y., Gu, B., Liu, K. and Liu, Z. (2021), "3D interactive garment parametric pattern-making and linkage editing based on constrained contour lines", International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 33 No. 5, pp. 696-723. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1108/IJCST-09-2020-0137
10. Avadanei, M.L., Olaru, S., Dulgheriu, I., (...), Loghin, E.C., Ionescu, I. (2022) A New Approach to Dynamic Anthropometry for the Ergonomic Design of a Fashionable Personalised Garment. Sustainability (Switzerland). 14(13),7602. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.3390/su14137602
11. Zhang, B., Sun, Y., Zhong, Z., (...), Li, Y., Gu, B. (2022) Breast shape classification and discrimination driven by local features-focusing on Chinese women in their 20s. International Journal of Industrial Ergonomics. 90,103304, [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1016/j.ergon.2022.103304
12. Gu, Y., Pan, L., Yao, T., (...), Sun, H., Wang, J. (2022) Classification and regression modeling of breast shape of young females in Northeast China | [东北地区青年女性胸部形态分类与回归建模]. Journal of Silk. 59(7), с. 64-70. Doi: 10.3969/j.issn.1001-7003(2022)07-0064-07
13. Chi, C., Zeng, X., Bruniaux, P., Tartare, G. (2022) A study on segmentation and
refinement of key human body parts by integrating manual measurements. Ergonomics. 65(1), с. 60-77. [Electronic resources]. – Mode of access: https://doi.org/10.1080/00140139.2021.1963489
14. Wang, X., Wang, Y.(2021) Development status and application of 3D anthropometric technology | [三维人体测量技术的发展现状及其应用]. Wool Textile Journal. 49(10), с. 106-111. DOI:10.19333/j.mfkj.20210103506
Goal. To improve the system of anthropometric