ОЦІНЮВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИТЯЧИХ МЕБЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.І. ПЕРЕДРІЙ
https://orcid.org/0000-0002-5464-2020
І.А. МАРТИРОСЯН
https://orcid.org/0000-0003-3733-3004

Анотація

Мета. Огляд основних споживних властивостей дитячих меблів та розробка балової шкали їх оцінювання


Методика. Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних.


Результати. У роботі детально розглянуто споживні властивості меблів для дітей, визначено показники якості та безпечності. Значну увагу приділено розгляду ергономічних властивостей меблів та їх безпеки. Визначено, що основними показниками для дитячих меблів є розмір, форма, можливість трансформації, вид матеріалу, вид покриття, конструкція (наявність гострих крайок та кутів), вага, стійкість на поверхні та міцність конструкції, зовнішній вигляд (колір, стильове вирішення). Функціональні вимоги до дитячих меблів передбачають, насамперед, відповідність розмірів ергономічним потребам дитини та оптимальне поєднання розмірних характеристик складових частин меблів. Психологічні вимоги до дитячих меблів залежать від сприйняття дитиною кольору, тону облицювального покриття, форми виробу. Гігієнічні вимоги до дитячих меблів повинні враховувати відповідність меблів показникам середовища, в якому перебуває дитина, зокрема, враховувати покращене освітлення, мікроклімат дитячої кімнати, рівень шуму та ін. Естетичні властивості дитячих меблів визначаються такими показниками: наявність стійких ознак форми, що характеризують спільність засобів і прийомів художньої виразності, властивих певному стилю в конструюванні меблів; супідрядність  образотворчих і графічних елементів загальному композиційному рішенню; відповідність форми і зовнішнього вигляду меблевих виробів сучасним вимогам; якість композиційного рішення, гармонійність пропорцій; ступінь використання декоративних властивостей матеріалів для створення повноцінного художнього образу. Дитячі меблі мають підтримувати фундаментальну концепцію дружнього до дітей дизайну: простір інтер’єру, форма-розміри меблів повинні розроблятися відповідно до особливих потреб дітей, забезпечувати фізичне та психічне благополуччя. Дитячі меблі в процесі експлуатації повинні забезпечувати не лише безпосередні функціональні потреби дитини (можливість сидіння, відпочинку, роботи, зберігання речей), а й сприяти формуванню навичок самостійності, організованості, розвивати творчий потенціал дитини. Комплексне оцінювання якості дитячих меблів варто проводити в декілька етапів. Процедура дослідження включає розробку ієрархічної структури показників дитячих меблів, які необхідні для достовірної оцінки їх якості; вибір базових значень показників; визначення оцінок показників якості; визначення коефіцієнтів вагомості показників; аналіз розрахованої оцінки та прийняття рішень про рівень якості дитячих меблів.


Практична значимість. Розроблена балова шкала оцінювання може бути використана виробниками при розробці та проектуванні нових видів дитячих меблів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ, О., & МАРТИРОСЯН, І. (2023). ОЦІНЮВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИТЯЧИХ МЕБЛІВ. Товарознавчий вісник, 1(16), 198-211. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-16
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

О.І. ПЕРЕДРІЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та
експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

І.А. МАРТИРОСЯН, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, доцент Одеської національної
академії харчових технологій

Посилання

1. Bosiy I.M., Tregub N.E. Design concepts of transforming furniture in the socio-cultural space of the interior. Traditions and innovations in higher art education: collection. of science pr. Kharkiv: KhDADM, 2012. Issue 1. P. 173-190.
2. Tregub N.E. Nanomaterials in furniture design. Design of spatial and subject environment. 2013. P. 107-111.
3. Pavlish L.O. Evaluation of the quality of children's furniture products. Scientific bulletin of NLTU of Ukraine. 2015. Issue 25.8. P. 250-255.
4. Buyskikh N.V. Comparison of performance indicators of a coating decorated with organic varnish and a composition based on linseed oil. Bulletin of KhNTUSG/ 2018.vol. 197.
5. Sagittarius V.F. Requirements for the design of modern furniture. Theory and history of architecture. 2015. P. 164-169.
6. Litovchenko, N. M. (2017b). The principles of imaginative solutions in the design of furniture-transformers for children, Materials and theses of the All-Ukrainian scientific conference for the 145th anniversary of the Department of Design and Basics of Architecture of the National University "Lviv Polytechnic" "Design and Basics of 17 Architecture", under general ed. S. Linda, Lviv, Lviv Polytechnic University, p. 104-105.
7. Gayda S.V. An investigation of form of stability of variously designed blockboards made of post-consumer wood. ProLigno: Scientific Journal.2016. Vol. 12. No. 1. P. 22-31.
8. Baidakova L.I., Kozhushko H.M. Peredriy O.I. Merchandising of non-food products: textbook in 2 parts. Lutsk, 2014. 671 p.
13. Safety Requirements for Certain Children‘s Seating Furniture. URL: http://www.intertek.com/sparkles/2013/safety-requirements-childrens-seating-furniture/ (date of application : 09.01.2023).
14. Safety Tips for Choosing Children‘s Furniture. URL: https://ohmyapt.apartmentratings.com/7-safety-tips-for-choosing-childrens-furniture.html (date of application: 10.09.2019).
15. Children bed safety. URL: https://multipianoisrael.com/tag/children-bed-safety (date of application : 10.01.2023).
16. Safety Standard for Bassinets and Cradles. URL: https://www.federalregister.gov/documents/2013/10/23/2013-24203/safety-standard-for-bassinets- and-cradles (date of application: 10.01.2023).