СТАНДАРТИ-СЛОВНИКИ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Г. О. ПУШКАР
https://orcid.org/0000-0001-8347-4727
О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468

Анотація

Мета. На основі стандартів-словників нової серії ISO/ТS 80004, дослідити практику термінології і визначень основних понять та термінів у галузі нанотехнологій і наноматеріалів.


Методика. При проведенні досліджень автори використовували методи, передбачені чинними державними стандартами. Переглянуто низку джерел товарознавчої та економічної літератури, стандарти-словники серії ISO/ТS 80004 і проведено моніторинг та систематизовано отримані дані.


Результати. Як показує практика, на стадії початкового розвитку будь-якого нового наукового напрямку, включаючи галузь нанотехнології, однією з пріоритетних, є проблема впровадження єдиної технічної термінології. ISO/TS 80004 є серією технічних специфікацій,  які  створені  з  метою  визначення термінів  та  визначень,  що  використовуються в  галузі  нанотехнологій  та  наноматеріалів.  Зрозуміло,  що  під  час розвитку наукового  напряму  в  галузі   нанотехнологій   і   наноматеріалів   пріоритетним   є   створення   єдиної  технічноїтермінології.  Вирішення  термінологічної  проблеми  є  дуже  важливим  і  актуальним  для успішного розвитку цієї галузі.


Наукова новизна. У статті розглянуті існуючі сьогодні стандарти термінів і визначень, що застосовують у галузі нанотехнологій та наноматеріалів. Кожна частина  серії  ISO/TS  80004  містить  терміни  та  визначення,  які  відносяться  до  певної  галузі нанотехнологій та наноматеріалів. Вони надають загальний стандарт для використання термінології та забезпечують зрозумілість та узгодженість в цих галузях. Ці стандарти- словники   є   важливим  інструментом   для  спілкування  та  взаємодії   між  дослідниками, інженерами    та    іншими    фахівцями,     які    працюють    у    галузі    нанотехнологій    та наноматеріалів.  Вони  допомагають  забезпечити  узгодженість  та  точність  при  обміні інформацією.


Практична    значимість.    Дано    узагальнення    специфічної    термінології    в    галузі нанотехнологій, термінів, які використовуються для визначення нанооб'єктів, вуглецевих наноматеріалів,   наноструктурних      матеріалів,       терміни і визначення понять, що відносяться до процесів нанотехнологічного виробництва і ін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПУШКАР, Г. О., & ПАХОЛЮК, О. (2023). СТАНДАРТИ-СЛОВНИКИ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ГАЛУЗІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ У СВІТІ ТА В УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(16), 212-223. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-17
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

Г. О. ПУШКАР, Львівський торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, в.о. доцента кафедри
товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного
університету

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри
товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного
університету

Посилання

1. ISO/TS 80004–1:2015 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 1: Core terms. – Ed. 2015– 12. – ISO, 2015. – 3 p.
2. ISO/TS 80004-2:2015 Nanotechnologies—Vocabulary—Part 2: Nano-objects. – Ed. 2015– 06. – ISO, 2015. – 10 p.
3. ISO/TS 80004–3:2020 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 3: Carbon nano– objects. – Ed. 2020–11. – ISO, 2020. – 11 p.
4. ISO/TS 80004–4:2011 Nanotechnologies – Vocabulary — Part 4: Nanostructured materials. – Ed. 2011–12–01. – ISO, 2011. – 7 p.
5. ISO/TS 80004–5:2011 Nanotechnologies – Vocabulary – Part 5: Nano/bio interface. – Ed. 2011–12–01. – ISO, 2011. – 5 p.
6. ISO/TS 80004-6:2021 Nanotechnologies — Vocabulary — Part 6: Nano-object characterization. – Ed. 2021–03–23. – ISO, 2021. – 24 p.
7. ISO/TS 80004 - 7: 2011 Nanotechnologies - Vocabulary - Part 7: Diagnostics and therapeutics for healthcare. - Ed. 2011–10–01. - ISO, 2011. – 8 p.
8. ISO/TS 80004-8:2020 Nanotechnologies — Vocabulary — Part 8: Nanomanufacturing processes. - Ed. 2020–11. - ISO, 2020. – 29 p.