ВЛАСТИВОСТІ БІОМАСИ СТЕБЕЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С. В. ЯГЕЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-7428-0848
В. Ф. ДІДУХ
https://orcid.org/0000-0002-7358-7709
М. І. ФОМИЧ

Анотація

Мета. Узагальнений аналіз властивостей та показників якості біомаси стебел сільськогосподарських рослин, що призначена для виготовлення товарів різного функціонального призначення.


Методика. Теоретичні дослідження проводились із використанням методів аналізу, синтезу, наукової абстракції та комплексного підходу. Викладені у статті результати базуються на аналізі статистичних даних, що є у вільному доступі Ukrstat, FAOSTAT, а також даних експериментальних досліджень, отриманих у період збору врожаю у 2019- 2022 роках в польових умовах.


Результати. В статті розглянуті сільськогосподарські культури, що вирощуються переважно для отримання зерна. Однак, стан економіки та навколишнього середовища, створив необхідність комплексного використання таких рослин. В результаті проведених досліджень встановлено, що для створення нових видів продукції із біомаси (залишків) стебел важливе значення мають властивості сільськогосподарських культур. В результаті проведених досліджень встановлені основні властивості, які характеризують можливість переробки біомаси стебел сільськогосподарських культур в продукцію (паливо, будівельні матеріали, волокно). До таких властивостей відносять вологість, опір різанню, щільність в рулонах. В результаті проведених досліджень були узагальнені властивості та показники для таких культур, як льон, пшениця, кукурудза, соняшник.


Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані під час комплексної оцінки якості продукції із біомаси стебел сільськогосподарських культур, а також для конструювання нових машин та пристосувань і використання сільськогосподарськими підприємствами під час збирання врожаю

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯГЕЛЮК, С. В., ДІДУХ, В. Ф., & ФОМИЧ, М. І. (2023). ВЛАСТИВОСТІ БІОМАСИ СТЕБЕЛ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. Товарознавчий вісник, 1(16), 235-243. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-19
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

С. В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри
товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного
університету

В. Ф. ДІДУХ, Луцький національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
аграрної інженерії імені професора Г.А. Хайліса Луцького національного технічного
університету

М. І. ФОМИЧ, Луцький національний технічний університет

здобувач третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти
другого року навчання спеціальності «Галузеве машинобудування» Луцького національного
технічного університету

Посилання

1. FAOSTAT. (n.d.) Compare Data URL: https://www.fao.org/faostat/en/#compare
2. Prithwiraj Dey, B.S. Mahapatra, Biswajit Pramanick, Suhita Pyne, Pramit Pandit (2022) Optimization of seed rate and nutrient management levels can reduce lodging damage and improve yield, quality and energetics of subtropical flax, Biomass and Bioenergy, 157, https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2022.106355
3. Abd-Rabboh, AMK, Mazrou, Y, El-Borhamy, AMA, Abdelmasie, HWKL, Hafez, Y, Abdelaal, KA. (2021) Effect of sowing dates and seed rates of flax intercropped with sugar beet on

productivity of both crops and competitive relationships. Rom Biotechnol Lett, 26(6), 3074-3089. https://doi.org/10.25083/rbl/26.6/3074-3089
4. Grégoire, M. Barthod-Malat, B. Labonne, L. Evon, P. Luycker, E. De P. Ouagne (2020) Investigation of the potential of hemp fibre straws harvested using a combine machine for the production of technical load-bearing textiles. Industrial Crops and Products, 145, 111988, Official URL: https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.111988
5. D. Calzolari, G. Magagnini, L. Lucini, G. Grassi, G.B. Appendino, S. Amaducci. (2017) High added-value compounds from Cannabis threshing residues. Industrial Crops and Products, 108, 558-563
6. Natsionalʹna stratehiya upravlinnya vidkhodamy v Ukrayini do 2030 r. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#n8
7. Yahelyuk, S. V., Fomych, M. I., Holiy, O. V., Khomych, A. V. (2021). Identyfikatsiya ta klasyfikatsiya zalyshkiv silʹsʹkohospodarsʹkykh kulʹtur dlya podalʹshoho vykorystannya. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, 47, 95-101, https://doi.org/10.36910/acm.vi47.654
8. Yahelyuk, S., Didukh, V. (2020). Napryamky vykorystannya produktsiyi pererobky lʹonu oliynoho ta lʹonu-dovhuntsya. Tovaroznavchyy visnyk, 1(13), 292-305, https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-25
9. Fomych M. I. (2022). Mozhlyvistʹ vyhotovlennya budivelʹnykh materialiv z vidkhodiv silʹsʹkohospodarsʹkykh roslyn. Molodizhna nauka zarady myru ta rozvytku: zb. materialiv Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, 595-597.
10. Khaylis H. A., Fedorusʹ YU. V. Mekhanika roslynnykh materialiv: navch. pos. Lutsʹk : LDTU, 2004.
11. Vdoskonalennya tekhnolohiy zbyrannya lʹonu i konstruktsiy zbyralʹnykh mashyn: Zvit pro NDR / LDTU, Lutsʹk, 1999.
12. Yahelyuk, S. V., Didukh, V. F., Artyukh, T. N., Holiy, O. V. (2021). Zusyllya rizannya biomasy oliynykh lubʺyanykh kulʹtur z urakhuvannyam volohosti. Silʹsʹkohospodarsʹki mashyny, (46), 124-132, https://doi.org/10.36910/acm.vi46.496
13. Chevanan, N., A.R. Womac, V.S.P. Bitra, C. Igathinathane and Y.T. Yang et al. (2010). Bulk density and compaction behavior of knife mill chopped switchgrass, wheat straw and corn stover. Bioresource Technol, 101. 207-214, https://doi.org/10.1016/j.biortech.2009.07.083
14. Julrat, S. Trabelsi, S. (2017) Portable Six-Port Reflectometer for Determining Moisture Content of Biomass Material, IEEE Sensors Journal, 17(15), 4814-4819
15. Nielsen, N. P. K., Felby, C. Poulsen, T., Gardner, D. J. (2009) Importance of temperature, moisture content, and species for the conversion process of wood residues into fuel pellets. Wood Fiber Sci, 44 (43), 414–425
16. Yahelyuk S. V., Didukh V. F. (2022). Elektrychnyy metod vymiryuvannya volohosti biomasy oliynykh lubʺyanykh kulʹtur. Tovaroznavchyy visnyk, 1(15), 298-307. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-15-26
17. UKRSTAT. (n.d.) Compare Data URL: https://doi.org/ukrstat.gov.ua