СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ ЙОГО РОЗВИТКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.М. АРТЮХ
https://orcid.org/0000-0003-3541-6690
А.С. ТЕРНОВА
https://orcid.org/0000-0002-7447-137X
І.В. ГРИГОРЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-6175-9067

Анотація

Мета. Дослідити сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку логістичних послуг, проаналізувати показники витрат на логістичні послуги та доходи 3PL-операторів у розрізі регіонів та окремих країн світу, вивчити стан ринку логістичних послуг регіонів і країн, які демонструють найвищі показники видатків на логістику. Визначити ризики, довгострокові тренди та короткострокові перспективи розвитку світового ринку логістичних послуг.


Методика. Для дослідження світового ринку логістичних послуг використовували методи: табличний, групування, порівняльного аналізу.


Результати. В роботі досліджено стан світового ринку логістичних послуг. Висвітлено чинники, що суттєво впливають на якість функціонування світового логістичного ринку, серед яких інтенсивне перенесення виробництва із Західної Європи і США в країни Південно-Східної Азії та пандемія коронавірусної інфекції COVID-19.


Відзначено, що західні джерела, аналізуючи тенденції і показники розвитку світового ринку логістичних послуг, основну увагу акцентують на показниках діяльності 3PL- операторів (3PL-провайдерів), які надають комплекс логістичних послуг, що включає доставку, зберігання, управління запасами, комплектацію замовлень і доставку кінцевим споживачам. Проаналізовано географічну структуру світового ринку логістичних послуг в розрізі діяльності 3PL-компаній за країнами світу на основі ВВП країни, витрат на логістику у сумі та відсотково, обсягу прибутку 3PL-операторів. На основі аналізу  динаміки показників прибутку 3PL-операторів в розрізі регіонів світу встановлено, що вони зростали у промислово-розвинутих регіонах світу (за винятком Європи), і знижувалися у регіонах, де знаходяться країни, що розвиваються, і найменш розвинуті країни. Аналіз Топ- 10 найбільш потужних компаній-3PL-операторів за обсягом прибутку показав, що 5 з 10 знаходяться у США, а 4 – у Європі. Встановлено, що найбільш потужні 3PL-провайдери функціонують і отримують найбільші прибутки у регіонах і країнах світу з великою чисельністю населення і розвиненою промислово-виробничою базою (США, Китай, Німеччина, Японія тощо). Розглянуто окремі показники структури видатків компаній на логістичні операції і виявлено тенденцію до переведення компаніями логістичних операцій  на аутсорсинг і делегування 3PL-провайдерам. Визначено ряд довгострокових трендів розвитку світового логістичного ринку таких, як цифровізація, розвиток аутсорсингових форм логістичного бізнесу, зростання попиту на комплексні логістичні рішення, ускладнення міжнародних ланцюжків постачання, підвищення вартості транспортно- логістичних послуг та ін. Названо ризики розвитку світового ринку логістичних послуг у короткостроковій перспективі.


Наукова новизна. Встановлено особливості сучасного світового ринку логістичних послуг.


Практична    значимість.    Визначені    довгострокові    тренди    розвитку    світового логістичного ринку допоможуть уникнути ризиків у короткостроковій перспективі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРТЮХ, Т., ТЕРНОВА, А., & ГРИГОРЕНКО, І. (2023). СТАН СВІТОВОГО РИНКУ ЛОГІСТИЧНИХ ПОСЛУГ ТА ОСНОВНІ ТРЕНДИ ЙОГО РОЗВИТКУ. Товарознавчий вісник, 1(16), 116-128. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-10
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографії авторів

Т.М. АРТЮХ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор технічних наук, професор кафедри екологічного
менеджменту та підприємництва Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

А.С. ТЕРНОВА, Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

кандидат технічних наук, доцент кафедра товарознавства,
експертизи та торговельного підприємництва Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельно-економічного університету

І.В. ГРИГОРЕНКО, Національний авіаційний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки та
бізнес-технологій Національного авіаційного університету

Посилання

1. Hlushenko, T.M. (2014). Analiz rozvytku lohistychnykh posluh na suchasnomu svitovomu rynku. [Analysis of the development of logistics services on the modern world market]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 6, 1, 169-171. (in Ukrainian)
2. Hryniuk, N.A., Spiridonov, D.S. (2021). Teoretychni pidkhody do funktsionuvannia mizhnarodnykh lohistychnykh system. [Theoretical approaches to the functioning of international logistics systems]. Ekonomika ta derzhava, 12, 130-134. (in Ukrainian)
3. Malashchuk, D.V., Hrynchak, N.A. (2018). Suchasnyi stan ta osoblyvosti rozvytku svitovoho rynku lohistychnykh posluh. [The current state and features of the development of the world market of logistics services]. Efektyvna ekonomika, 6. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/ pdf/6_2018/34.pdf (in Ukrainian)
4. Kompaniiets. V.V., Poliakova, O.M., Shramenko, O.V. (2020). Svitovi trendy suchasnoho transportno-lohistychnoho servisu. [World trends of modern transport and logistics service]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, 70-71, 22-32. (in Ukrainian)
5. Shandrivska, O.Ye., Yakymyshyn, L.Ya. (2018). Doslidzhennia hlobalnoho rynku lohistychnykh posluh: svitovi tendentsii ta vplyv na Ukrainu. [Study of the global market of logistics services: global trends and impact on Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu
«Lvivska politekhnika». Lohistyka, 892, 212-221. (in Ukrainian)
6. Global 3PL Market Size Estimates. Ofitsiinyi sait kompanii Armsrtong&Associates. URL: https://www.3plogistics.com/3pl-market-info-resources/3pl-market-information/global-3pl-market- size-estimates/
7. 2019 third-party logistics study. Ofitsiinyi sait kompanii Korn Ferry. URL: https://www.kornferry.com/content/dam/kornferry/docs/article-migration/2019-3PL-Study.pdf
8. 2020 third-party logistics study. The State of Logistics Outsourcing. Ofitsiinyi sait kompanii Infosys Consulting. URL: https://www.infosysbpm.com/portland/resources/documents/third-party-logistics-study.pdf
9. Hrynchak, N.A. (2021). Statistical evaluation of the national market of logistics services : PhD diss. K. (in Ukrainian)
10. Size of the global logistics market in 2020, by region (in billion U.S. dollars). Ofitsiinyi sait statystychnoho Internet-vydannia «Statista». URL: https://www.statista.com/statistics/1069868/ total-global-logistics-market-size-region/
11. Danyliuk, T., Yushchyshyna, L., Mokhniuk, A. (2019). Lohistychnyi autsorsynh v systemi upravlinnia pidpryiemstvom: dokhody ta vytraty provaideriv. [Logistics outsourcing in the enterprise management system: income and expenses of providers]. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky, 3, 55-62. (in Ukrainian)
12. JOC Rankings: COVID-19 powers strong, but uneven, growth in 3PL revenues. Ofitsiinyi sait Internet-vydannia «The Journal of Commerce». URL: https://www.joc.com/international- logistics/logistics-providers/joc-rankings-covid-19-powers-strong-uneven-growth-3pl- revenues_20210405.html
13. 2021 third-party logistics study. The State of Logistics Outsourcing. Ofitsiinyi sait kompanii Infosys Consulting. URL: https://www.infosysconsultinginsights.com/insights/3pl/
14. Rynok lohistychnykh posluh Ukrainy: trendy ta mozhlyvosti. URL: https://www.tot.com.ua/post/rinok-logistichnih-poslug