КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, РІШЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.Є. ДАЩУК
https://orcid.org/0000-0001-6394-017X

Анотація

Мета. Метою дослідження є розробка теоретико-методологічних засад, науково- методичних, а також практичних рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності індустрії гостинності.


Методика. В рамках дослідження автором використано методологічний підхід, основу якого сформували такі методи дослідження: узагальнення та систематизації (для визначення внесок туристичної індустрії у світовий ВВП); розрахунково-аналітичні (для аналізу індексів конкурентоспроможності країн); процесний підхід (для розробки пропозицій підвищення конкурентоспроможності підприємств індустрії гостинності в Україні); табличні методи  (для наочної презентації матеріалу).


Результати. В дослідженні розкрито значення сектору індустрії гостинності для розвитку економіки, представлено загальний внесок туристичної індустрії у світовий ВВП, проведено комплексний аналіз Індексів конкурентоспроможності подорожей і туризму. У роботі обгрутовано необхідність посилення ролі співпраці компаній та національних економік сектору індустрії гостинності для напрацювання спільних політик для забезпечення сталого туризму Виокремлено систему заходів на національному рівні, які слід реалізувати для підвищення конкурентоспроможності індустрії гостинності в Україні, серед яких: інституалізація туризму на національному рівні; поглиблення та розширення цифрових навичок; формування спільного бренду та маркетингових меседжів через цифрову співпрацю; використання аналітики даних для прийняття рішень; адаптація до нових споживчих уподобань і чутливість.


Наукова новизна. Виокремлено основні відмінності Індексу конкурентоспроможності подорожей і туризму (TTCI) та Індексу розвитку подорожей і туризму(TTDI), систематизовано базові показники зазначених індексів у розріз країн, окреслено потенційні шляхи підвищення конкурентних переваг України на світовому ринку туристичних послуг в післявоєнний період, представлено напрямки посилення конкурентоспроможності індустрії гостинності України.


Практична значимість. Представлені у дослідженні показники конкурентоспроможності є базою для аналізу та формування системи конкурентних переваг сектору індустрії гостинності країни чи регіону, а також, стають основою для формування політик сталого розвитку туризму, інструментом порівняльного аналізу для просування майбутнього розвитку сектору подорожей і туризму. З іншого боку посилення конкуренції між регіонами всередині держави, а також країн між собою на міжнародному туристичному ринку. дозволяє формувати комплексні туристичні продукти, активізувати економічні процеси, стає вагомим індикатором якості послуг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДАЩУК, Ю. (2023). КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ: СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ, РІШЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(16), 263-273. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-22
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографія автора

Ю.Є. ДАЩУК, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та
готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Economic Impact Reports. Travel & Tourism Economic Impact. URL: https://wttc.org/research/economic-impact (Last accessed: 03.01.2023).
2. Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Futureю. URL: https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021 (Last accessed: 11.01.2023).
3. Total contribution of travel and tourism to gross domestic product (GDP) worldwide from 2006 to 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/233223/travel-and-tourism-total-economic- contribution-worldwide (Last accessed: 10.01.2023).
4. Matviychuk L. & Daschuk Yu. (2022). Evropeyskiy vektor stalogo rozvitku industriyi gostinnosti Ukrayini. Ekonomika ta suspilstvo, (45). URL: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022- 45-28 [in Ukrainian].
5. Vahovich I.M., Daschuk Yu.E. Osoblivosts uzgodzhennya interesiv steyholderiv ta mehanizmi yih spivpratsi u turistichno-rekreatsiyniy galuzi regIonu. Ekonomichniy forum: naukoviy zhurnal. 2021. №2.S. 19-28. URL: http://e-forum.lntu.edu.ua/ index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/200 [in Ukrainian].