СПРОЩЕНА СИСТЕМА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.В. ЄМЧЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-3514-7064

Анотація

 Мета. Мета досліджень полягала у визначенні та аналізі спрощеного механізму достовірного інформування споживачів щодо складу харчових продуктів для захисту їх здоров’я і полегшення сприйняття та розуміння маркування поживних речовин, із однозначним швидким освідомленням поживної цінності харчового продукту.


Методика. Під час проведення теоретичних досліджень застосовували методи, які засновані на системному аналізі статистичних баз даних. Результати роботи отримували, застосовуючи методи аналізу та синтезу інформації, абстрагування та групування.


Результати. Показана суть діяльності бази даних системи швидкого повідомлення про харчові продукти та корми (RASFF), створеною Європейською комісією з метою максимально прозорого інформування споживачів, бізнес операторів та органів влади у всіх країнах світу. Аргументовано, що безпечні продукти мають вирішальне значення як для здоров’я та продовольчої безпеки, так і для життя, економічного розвитку, торгівлі та міжнародної репутації кожної країни. Проте визначено, що навіть у країнах, в яких ефективно працюють системи регулювання і контролю за надходженням якісної і безпечної продукції на ринок споживачів, спостерігаються випадки шахрайства. Висвітлена суть пропозиції щодо громадської ініціативи під назвою «PRO- NUTRISCORE», завданням якої є встановлення спрощеного маркування Nutriscore на продуктах харчування, з метою забезпечення достовірною інформацію споживачів та захисту їх здоров’я. Наведена класифікація харчової цінності продуктів харчування. Обґрунтовано, що серед декількох систем маркування безпечності харчової продукції найбільш поширеним маркуванням є Nutri-score, алгоритм якого враховує шкідливі та корисні складові продукту. Визначено перелік основної обов’язкової та додаткової обов’язкової інформації про харчові продукти. Визначені способи надання інформації про харчовий продукт кінцевому споживачеві шляхом зазначення у маркуванні. Наведена запропонована ЄС система спрощеного маркування Nutriscore з метою забезпечення споживачів достовірною інформацію. Наведена класифікація харчових продуктів на категорії на основі системи профілювання поживних речовин, що складена Агентством зі стандартизації продуктів харчування. Показано, що на базі спрощеної системи маркування розроблено алгоритм розрахунку схожий на Nutri-score, який також базується саме на балансі шкідливих та корисних інгредієнтів і працює як мобільний додаток. Доведено перспективність прийняття обов’язкового спрощеного маркування Nutri-score замість рекомендаційної процедури, що має місце на даний час. Наведені зміни, які пропонується внести до деяких законів України щодо харчових продуктів. Показано значення спрощеної системи маркування харчових продуктів для глобальних змін у формуванні поведінки споживачів щодо збереження здоров’я. Наукові дослідження показують, що споживачам легше розуміти маркування Nutri-Score порівняно з іншими системами маркування харчової цінності. У статті розглянуті особливості вимог до маркування харчових продуктів в умовах воєнного стану.


Наукова новизна одержаних результатів розкривається у представленій та проаналізованій системі інформування споживачів про небезпечну продукцію, систематизації та аналізі критеріїв визначення дієвості механізму захисту споживачів від небезпечних ризиків під час обрання харчового продукту.


Практична значимість може визначатися у наведенні позитивних чинників визначення переваг запропонованої системи маркування корисних речовин і споживної цінності харчових продуктів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. (2023). СПРОЩЕНА СИСТЕМА МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ. Товарознавчий вісник, 1(16), 105-115. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-9
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографія автора

І.В. ЄМЧЕНКО, Національний університет «Львівська політехніка»

доктор технічних наук, професор, професор кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів

Посилання

1. Law of Ukraine: On basic principles and requirements for the safety and quality of food products. dated December 23, 1997 No. 771/97-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text (access date 11.11.2022).
2. Law of Ukraine: On information for consumers regarding food products (Article 1, Clause 11). dated 6.12.2018 No. 2639-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2639-19#Text (access date 11.11.2022).
3. Vasylenko G., Dorofeeva O. (co-authors) Guide for small and medium-sized enterprises of the meat processing industry on the preparation and implementation of a food safety management system based on the NAACP concept. K.: Institute of Food Safety and Quality, 2011. 236 p.
4. RASFF Annual Report 2020 40 p. URL: https://ec.europa.eu/food/safety/rasff-food-and- feed-safety-alerts_en (access date 11.11.2022).
5. Decision of the Commission (EU) 2019/718 of April 30, 2019. URL: https://ua.koshachek.com/articles/gromadjanska-iniciativa-pronutriscore-nt.html (access date 11.11.2022).
6. Order of the Ministry of Economic Development of Ukraine No. 679 dated April 1, 2021 "On approval of the Procedure and special requirements for labeling food products, as well as the List of food products for which it is mandatory to indicate the country of origin or place of origin". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0382-21#Text (access date 11.11.2022).
7. Law of Ukraine "On state control over compliance with legislation on food products, feed, by-products of animal origin, animal health and welfare" (Article 65). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2042-19#Text (date of application 11.11.2022).
8. Order of the Ministry of Health of Ukraine: On approval of the Requirements for claims about the nutritional value of food products and claims about the health benefits of food products dated May 15, 2020 No. 1145. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws /show/z0745-20#Text (access date 11/10/2022).
9. How to choose useful products? Food safety labeling systems in the EU: advantages and disadvantages. URL: https://organicinfo.ua/news/yak-vybyraty-korysni-produkty-systemy- markuvannia-bezpechnosti-kharchovykh-produktiv-v-yes-perevahy-ta-nedoliky (access date 11/10/2022).
10. Khits A.R. Nutritional quality of products and the risk of mortality: scientists have identified the safest food products. Ukrainian medical journal. 2020. No. 6 (146) - XI/XII. URL: https://www.umj.com.ua/article/190370/harchova-yakist-produktiv-ta-rizik-smertnosti-vcheni- viznachili-najbilsh-bezpechni-produkti-harchuvannya (access date 11/17/2022).
11. Decree of the President of Ukraine : On the introduction of martial law in Ukraine dated February 24, 2022 No. 64. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 (date of application 11.11.2022).
12. Resolution of the CMU dated 03.03.2022 No. 186: Some issues of labeling food products under martial law". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/186-2022-%D0%BF#Text (date of application 11/19/2022).