СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПНИХ ПОДОРОЖЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. СИДОРУК
https://orcid.org/0000-0002-7403-6909

Анотація

Мета. Сформувати свою стратегію організації доступних подорожей для людей з обмеженими можливостями у сучасному економічному просторі з врахуванням факторів мікро- і макросередовища.


Методика. Для дослідження використані такі методи: порівняння, узагальнення, конкретизація, класифікація, синтезу та аналізу, моделювання.


Результати. Розкрито зміст основних елементів стратегії організації доступних подорожей: пляж для всіх, перша зупинка: туристичний офіс, доступність у всіх стандартах, туризм для всіх почуттів, доступність на кожному кроці подорожі. Для організації максимально комфортних подорожей пропонуємо у статті сформувати свою стратегію організації доступних подорожей для людей з обмеженими можливостями, яка орієнтована на такі складові: пляж для всіх (рекомендує, щоб туристичні бюро допомагали інвалідам отримати максимум від відвідування, надаючи список найкращих готелів, видів діяльності та адаптованого транспорту), перша зупинка: туристичний офіс, доступність у всіх стандартах (міжнародно узгоджені керівні принципи та рекомендації спрямовані на те, щоб допомогти їм вдосконалити свої поточні положення щодо доступності, охоплюючи інформацію про все - від вироблення політики, стратегії, інфраструктури, продуктів та послуг, що стосується всього ланцюжка поставок туризму), туризм для всіх почуттів, доступність на кожному кроці подорожі, апробація маршруту «Арт-терапія Карпатами». Удосконалено перелік авторських рекомендацій щодо облаштування номерів та простору для людей з обмеженими можливостями, розкрито готелі, як пристосовані дляобслуговування людей з обмеженими можливостями у Західному регіоні. Сучасні умови в українських стандартах вимагають доступу та проживання для людей з обмеженими можливостями, які додатково забезпечують бронювання одномісних та двомісних номерів зі спеціальним обладнанням. Активізація програми розвитку безбар’єрного туризму в Україні сприяє створення нормативної бази для регулювання певних вимог до безбар’єрного простору, регулювання та контролю за їх виконанням, доступність інфраструктури; підготовка кваліфікованих кадрів, які можуть працювати з цією категорією населення; часткове фінансування подорожей для людей з обмеженими можливостями, а також впровадження міжнародних стандартів; інтеграція людей з інвалідністю у соціальний простір; публікація та розповсюдження рекомендацій щодо облаштування об'єктів туристичної інфраструктури з дотриманням вимог.


  Наукова     новизна.     Удосконалено     перелік     авторських     рекомендацій     щодо облаштування  номерів  та  простору  для  людей  з  обмеженими  можливостями,  розкрито готелі, як пристосовані для обслуговування людей з обмеженими можливостями у Західному регіоні.


Практична  значимість.  На   основі  спосте ре же нь  та  дослідже нь  фа ктів,  може мо стве рджува ти,  що  стратегія  організації  доступних  подорожей  для людей  з  обмеженими можливостями надає туристичну інформацію спрямовану допомагати, шляхом отримання максимум послуг у процесі відвідування закладів сфери обсуговування, надаючи список найкращих готелів/ресторанів, видів діяльності і адаптованого транспорту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИДОРУК, С. (2023). СТРАТЕГІЧНИЙ ВЕКТОР ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТУПНИХ ПОДОРОЖЕЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Товарознавчий вісник, 1(16), 274-285. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2023-17-23
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА ТОРГІВЛЯ
Біографія автора

С.В. СИДОРУК, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
туризму та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного університету

Посилання

1. https://invak.info/bezbarernost/dostupni-podorozhi-yak-zrobiti-turizm-inklyuzivnim.html (дата звернення: 28.01.2023).
2. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/ukraines-inaccessible-cities/(дата звернення: 20.01.2023).
3. Farafonova I. Peculiarities of examination of hotel services for people with disabilities: qualification work of bachelor's OP "Hotel and restaurant business" specialty 241 "Hotel and restaurant business". Lutsk National Technical University, Lutsk, 2021.43 p.