УДК 66/68+663/664]. 002.6(075.8)
ББК 30.609я73+36-9я73
„Товарознавчий вісник” затверджено як фахове видання за напрямком технічні науки (товарознавство) (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного
університету (протокол № 8 від 26.01.2016)
Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 9 / Редкол.: відп.ред. д.т.н.,
професор Байдакова Л.І. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 201 6. – 194 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових
матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2016-10-20

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БІОПАЛИВНОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

ТКАЧУК В.В., РЕЧУН О.Ю., БАЙДАКОВА І.М.

61-68

ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ СИНТЕТИЧНИХ ШКІР НА ОСНОВІ ПОЛІУРЕТАНУ

ШЕГИНСЬКИЙ О.В, ДЗЮБИНСЬКИЙ А.В., СИМЧУК С.Є

77-85