ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОНЕТ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ПЕРЕДРІЙ О.І.

Анотація

В статті розглянуто особливості проведення ідентифікаційної експертизи монет. Подано характеристику ознак, за якими ідентифікуються монети; визначено основні етапи та методи проведення експертизи. Автором подано повну характеристику зовнішніх ознак монет, за якими визначається їх видова приналежність

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ О.І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ МОНЕТ ПРИ ЇХ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(9), 53-60. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/102
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

1. .Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей [Електронний ресурс] : Закон України [прийнято Верхов. Радою 21 вересня 1999 року No1068-XIV] // Лігазакон
2.Марко В.І. Поняття і суспільна небезпечність контрабанди історичних та культурних цінностей [Текст] / В.І. Марко // Митна справа. – 2010. –No1(67). –С. 45-49.
3.Суспільна небезпечність контрабанди культурних цінностей [електронний ресурс] / Л.О. Ужва, В.О. Петренко // Науково-практична Інтернет-конференція 14.05.2013. –Секція No5. –Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua.
4.Фурман Я.В.Проведення мистецтвознавчої експертизи при розслідуванні контрабанди культурних цінностей [Текст]/ Я.В.Фурман // Держава і право. – 2007. –No 36. –С. 513–518.
5.Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей [Текст] : підручник / за редакцією О.Л. Калашникової. –К. : Знання, 2006. –479 с., 48 с. іл.
6.Індутний В. В. Оцінка культурних цінностей [Текст] / [В. В. Індутний, Е. В. Чернявська, К. В.Татаринцева та ін.]. –К. : Друкарня ДГЦУ, 2004.
7.Товарознавча оцінка культурних цінностей [Текст] / Т. М. Артюх, В.В. Індутний// Товарознавство та інновації. – 2009. –No1. –С. 23-29.
8.Передрій О.І. Проблеми сучасного ринку антикваріату [Текст]/ О.І. Передрій // Актуальні питання сучасного товарознавства : Міжнародна науково-практична Iнтернет-конференція, 12-14 квітня 2012 р., [матеріали] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец.нац.ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. –Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. –С.97-98.