УДК  66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол №2 від 27.10.2022 р.

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 15, частина 2 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В., відп.секретар Передрій О.І.  Луцьк, 2022. 154 с.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16

Опубліковано: 2022-11-20