ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ В РЕГІОНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.В. ЗУБЕХІНА
https://orcid.org/0000-0001-9929-4405

Анотація

Мета. Виявлення основних тенденцій розвитку еко-готелів в регіоні, обґрунтування доцільності екологізації існуючих закладів гостинності.


Методика. Основою роботи виступають наукова періодика, ресурси мережі Інтернет та праці вітчизняних авторів.


Результати. У результаті дослідження проаналізовано основні екологічні вимоги до закладів гостинності та наведено ключові тенденції розвитку сучасних еко-готелів.


Наукова новизна. У статті представлено важливі інструменти екологізації закладів розміщення, які передбачають сортування сміття, мінімізація використання паперу, скорочення харчових відходів, використання альтернативних джерел енергії тощо. Охарактеризовано основні особливості еко-готелю: при прибиранні приміщень та території готелю використовуються тільки нетоксичні засоби.; у пральні використовуються тільки нетоксичні миючі засоби; використання натурального мила, що не має хімічних компоненті; використання мила без упаковки, для зменшення відходів; економне використання води; рециркуляція використаної води для повторного використання; використання екологічно чистих транспортних засобів для перевезення відпочиваючих; 100% -ві натуральні бавовняні простирадла, рушники і матраци; довкілля для некурящих; енергозберігаюче освітлення; є поновлювані джерела енергії, сонячні батареї або енергія вітру (де це можливо); використання натуральних продуктів, вирощених в місцевих умовах; система циркуляції свіжого повітря, відмова або мінімізація використання кондиціонерів; збір та переробка вторинної сировини (папір, пластик, відходи продуктів харчування) Доведено, що одним напрямком екологізації туристичної індустрії є застосування екологічних будівельних і оздоблювальних матеріалів: перевагу слід віддавати дереву, каменю або цеглині, але не бетону, не рекомендується використовувати азбест, лінолеум, деревно-стружкові і деревно-волокнисті плити (ДСП, ДВП), цинкові білила і розчинники фарб, що містять бензол і толуол.


Практична значимість. Актуальним трендом економічної діяльності суб’єктів гостинності є екологізація, відповідно важливу роль відіграють екоінновації. Екологізація засобів розміщення є дієвим фактором розвитку сфери туризму в цілому в рамках концепції сталого розвитку. На ринку готельних послуг регіону має місце значна диференціація готелів за видами, багато з яких містять у собі екологічну компоненту так як присутній інтерес потенційних споживачів до даного напрямку розвитку готельного бізнесу. Останні роки у майже всіх розвинених країнах все більше готельєрів схиляються до практики впровадження концепції екологічного готелю, що є якісно продуманою програмою комфортного, гармонійного життя з навколишнім природним середовищем.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗУБЕХІНА, Т. (2022). ЕКОНОМІЧНІ СКЛАДОВІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ В РЕГІОНІ. Товарознавчий вісник, 2(15), 96-103. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-8
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографія автора

Т.В. ЗУБЕХІНА, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

1. Ганич Н. Сучасні тенденції розвитку готельного та ресторанного господарства в Україні. Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. Випуск 40. С. 65-68.
2. Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації: тези доповідей VІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. М-во освіти і науки України; М-во культури та інформаційної політ. України; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. К.: Вид. центр КНУКіМ, 2020. 233 с.
3. Перспективи розвитку еко-готелів в Україні. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Перспективи-розвитку-еко-готелівв-Україні
4. Матвійчук Л.. Регіональні особливості розвитку готельного господарства в Україні. Наукова періодика України. Економічні науки. Серія : Регіональна економіка. 2016. Вип. 13. С. 265-273.
5. Офіційний сайт міжнародної організації «Green key». URL: https://www.greenkey.global

1. Hanych N. Suchasni tendentsiyi rozvytku hotelʹnoho ta restorannoho hospodarstva v Ukrayini. Visnyk Lʹvivsʹkoho universytetu. Seriya mizhnarodni vidnosyny. Vypusk 40. 2016. S. 65-68.
2. Hostynnistʹ, servis, turyzm: dosvid, problemy, innovatsiyi: tezy dopovidey VII Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. M-vo osvity i nauky Ukrayiny; M-vo kulʹtury ta informatsiynoyi polit. Ukrayiny; Kyyiv. nats. un-t kulʹtury i mystetstv. K.: Vyd. tsentr KNUKiM, 2020. 233 s.
3. Perspektyvy rozvytku eko-hoteliv v Ukrayini. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/Perspektyvy-rozvytku-eko-hoteliv v-Ukrayini
4. Matviychuk L.. Rehionalʹni osoblyvosti rozvytku hotelʹnoho hospodarstva v Ukrayini. Naukova periodyka Ukrayiny / Ekonomichni nauky. Seriya : Rehionalʹna ekonomika. - 2016. - Vyp. 13. - S. 265-273.
5. Ofitsiynyy sayt mizhnarodnoyi orhanizatsiyi «Green key» – [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.greenkey.global.