ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ СПОЖИВАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
https://orcid.org/0000-0002-3484-0468
О.В. ШЕГИНСЬКИЙ
І.А. МАРТИРОСЯН
https://orcid.org/0000-0003-3733-3004

Анотація

Мета. Метою даної роботи є дослідження особливостей систематизації закладів торгівлі, враховуючи потреби споживачів.


Методика. При проведенні досліджень, автори використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд ряду джерел товарознавчої та економічної літератури, здійснили моніторинг та систематизацію отриманих даних.


Результати. На нашу думку, відправною точкою систематизації та класифікації торговельних закладів, повинні стати потреби споживача, які він задовольняє, відвідуючи об’єкти роздрібної торгівлі. Для покупців не важливі площа торговельного закладу, тому що їм важлива ширина та глибина асортименту, не важливий характер процесу обслуговування, бо їх сьогодні уже існує декілька, а споживачів цікавить час, витрачений на покупку, їх не хвилює рівень конкуренції, бо для них важлива цінність, яку він отримує за витрачені кошти.


Можна зробити висновок, що класифікація торговельних закладів, побудована на орієнтації на задоволення потреб споживачів, дасть можливість уніфікувати усі торгові об’єкти, які існують на ринку. За результатами наших досліджень, визначальним фактором, на основі якого споживачі найчастіше приймають рішення про відвідування того чи іншого торговельного об’єкту, є час, який вони готові витратити на придбання товарів.


Наукова новизна. Встановлено, що методичний підхід систематизації торговельних закладів має важливе значення для місцевих органів самоврядування, так як дозволить їм правильно планувати територію міст, розраховувати необхідну кількість торговельних закладів, їхню структуру та забезпеченість торговими площами відповідно до потреб населення у здісненні термінових, планових та унікальних покупок, що може суттєво підвищити рівень задоволення соціальтно-економічних потреб.


Практична значимість. Класифікація роздрібних торговельних мереж має велике практичне значення для ведення бізнесу, адже вона дозволить покращити прогнозування успішності торговельних обєктів, вибір місця під його розміщення, скорегувати асортиментні матриці, визначити адекватну ринковій сітуації цінову політику та загалом ефективно позиціонуватися у свідомості споживачів, що сприятиме підвищенню їхньої конкурентозатності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК, О., ШЕГИНСЬКИЙ, О., & МАРТИРОСЯН, І. (2022). ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З ВРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ СПОЖИВАННЯ. Товарознавчий вісник, 2(15), 145-151. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-13
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент, доцент товарознавства та експертизи в митній справі

І.А. МАРТИРОСЯН, Одеська національна академія харчових технологій

кандидат технічних наук, старший викладач кафедри товарознавства та митної справи

Посилання

1. Корсак В. Анатомія ритейлу: онтологія менеджменту. В. Корсак, Р. Корсак та інші / Дрогобич: КОЛО, 2021. – 816 с.
2. Апопій В. Організація торгівлі. Підручник. – 2-ге вид., перероб. та доп. / В. Апопій, І. Міщук, В. Ребрицький та ін. – К. Центр навчальної лsтератури, 2005. – 616 с.
3. Мазаракі А.А., Ушакова Н.М., Лігоненко Л.О. Економіка торговельного підприємства: Підручник для вузів / Під ред. проф. Н.М. Ушакової – К.: “Хрещатик”, 1999. – 800 с.
4. Власова, Н.О. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку [Текст] : монографія / Н.О. Власова, О.В. Колчкова ; Харківський державний університет харчування та торгівлі. - Х., - 2012. - 255 с.