ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ ЛОХИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.С. ЯРОШЕВИЧ
https://orcid.org/0000-0001-8003-0514
А.В. СИРОТЮК

Анотація

Мета. Огляд сучасного ринку свіжих ягід лохини культивованої в Україніта світі, визначення основних тенденцій та перспектив розвитку.


Методика. Під час проведення досліджень використано аналітичні та статистичні методи обробки даних.


Результати. При дослідженні встановлено, що ринок свіжої ягоди лохини у світі стрімко розвивається протягом останніх 10 років. Основним світовим експортером лохини впродовж останніх років незмінно є Перу. Зростання споживання лохини пояснюється високою біологічною цінністю ягоди, її корисним впливом на здоров’я споживача. Проте встановлено, що як на світовому, так і на європейському рівнях споживання лохини значно відрізняється. Приблизний підрахунок, заснований на обсягах виробництва, імпорту- експорту та джерелах новин, показує, що Європа все ще сильно відстає від США та Канади. Виходячи з поточних оцінок споживання в Сполучених Штатах і Канаді, можна з упевненістю припустити, що в найближчі роки спостерігатиметься подальше розширення ринку лохини в Європі.


Україна у 2021 році займала 26-е місце за рейтингом експорту та 42-е місце за рейтингом імпорту лохини. Європейський та український ринки лохини стрімко розширились за останні роки. Очікується, що попит і пропозиція продовжуватимуть зростати. Постачальники можуть скористатися високим попитом, але в той же час повинні розраховувати на повільне зниження цін через збільшення доступності лохини в усьому світі.


Основними факторами зростання експорту для українських виробників ягід стали світові тенденції попиту на ягідну продукцію в країнах з високими доходами споживачів; скасування імпортних квот до ЄС; державна фінансова підтримка галузі садівництва для створення нових ягідних насаджень, будівництва холодильників, сортувальних ліній. У структурі експорту переважають заморожені ягоди. Більші експортні переваги мають лохина, чорниця, смородина, малина, дикорослі ягоди. Експортують українські ягоди переважно експортуються в країни Європи. Реалізація експортного потенціалу України на ринку ягід повинна здійснюватися шляхом розширення кола експортерів ягід, підвищення якості ягідної продукції шляхом сертифікації, пакування, логістики, формування відповідної експортної інфраструктури Варто відзначити погано організовану логістику постачання ягоди на європейські ринки. У 2021 році спостерігалось значне погіршення структуриекспорту лохини з України. Географія експортних поставок продемонструвала крен у бік непрямого експорту, зокрема, реалізації її у Польщу та Білорусь.


Практична значимість. Проведене дослідження ринку ягід лохини сприятиме покращенню експорту цих ягід на європейський ринок, дасть змогу виробникам визначити переваги української продукції.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯРОШЕВИЧ, Т., & СИРОТЮК, А. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ РИНКИ ЛОХИНИ. Товарознавчий вісник, 2(15), 136-144. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-12
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Біографії авторів

Т.С. ЯРОШЕВИЧ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

А.В. СИРОТЮК, Луцький національний технічний університет

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність кафедри товарознавства та експертизи в митній справі

Посилання

1. Галат Л.М. Світовий ринок ягід: сучасні тенденції та перспективи для України. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76.
2. Angelos Balatsas-Lekkas, Anne Arvola, Heidi Kotilainen, Nicolas Meneses, Kysti Pennanen (2020). Effect of labelling fresh cultivated blueberry products with information about irradiation technologies and related benefits on Finnish, German, and Spanish consumers product acceptancу. Food Control. 2020. Volume 118. 107387. doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107387.
3. Massagilla S., Merlino V., Borra D. (2018). Consumer perception of organic blueberry labeling in Italy. Calitatea, suppl. Quality-Access to Success: Acces la Success; Bucharest Vol. 19, Iss. S1.
4. Державний захист садівництва та ягідництва. URL: https://www.agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-budut-zakladeni-novi-sadi-i-agidniki-na-plosi-177-ga (дата звернення: 11.09.2022).

1. Galat L.M. The world berry market: modern trends and prospects for Ukraine DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.76.
2. Angelos Balatsas-Lekkas, Anne Arvola, Heidi Kotilainen, Nicolas Meneses, Kysti Pennanen (2020). Effect of labelling fresh cultivated blueberry products with information about irradiation technologies and related benefits on Finnish, German, and Spanish consumers product acceptancу. Food Control. 2020. Volume 118. 107387. doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107387.
3. Massagilla S., Merlino V., Borra D. (2018). Consumer perception of organic blueberry labeling in Italy. Calitatea, suppl. Quality-Access to Success: Acces la Success; Bucharest Vol. 19, Iss. S1.
4. State protection of horticulture and berry growing URL: https://www.agravery.com/uk/posts/show/v-ukraini-budut-zakladeni-novi-sadi-i-agidniki-na-plosi-177-ga (date of application: 11.09.2022).