ОГЛЯД РИНКУ СУШЕНИХ ГРИБІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Н.М. СТОЛЯРЧУК
https://orcid.org/0000-0001-9775-093X
О.О. ВЕЛІКАНОВ
https://orcid.org/0000-0003-1856-0244

Анотація

Мета. Основною метою статті є аналіз ринку сушених грибів в ЄС та розробка орієнтирів для розвитку цього ринку Україною.


Методика. Теоретико-методологічною основою даного дослідження є сучасна теорія ринкової економіки, теорії міжнародної торгівлі, а також інституційна теорія. Використовувалися такі методи економічного дослідження: індуктивний під час збору, систематизації та обробки інформації; дедуктивний – під теоретичним осмисленням проблеми; аналіз і синтез - у дослідженнях структурних процесів при експорті агропродовольчої продукції; історико-логічний – під час вивчення розвитку та взаємозв’язку між теоріями міжнародної торгівлі та методами моніторингу розвитку експорту; графічні - формування схем щодо взаємозв'язків між оцінкою, аналізом та алгоритмами; монографічне – дослідження існуючої системи аналітичного забезпечення розвитку експорту агропродовольчої продукції; метод ієрархічного аналізу - для розробки методичного забезпечення в процесі пошуку нових товарних ринків; метод групування - для порівняння даних; метод екстраполяції – для створення прогнозу та розрахунку ефекту; метод експертних оцінок, що полягає в оцінці потенційної частки ринку.


Результати. Огляд ринку імпорту ЄС був проведений з метою надання даних про попит на кожен товар, що класифікується відповідно до номенклатури товарів Гармонізованої системи опису та кодування товарів HS 0712.31 «Mushrooms of the genus Agaricus», HS 0712.32 Wood ears (Auricularia spp.), HS 0712.33 Jelly fungi (Tremella spp.), HS 0712.39 Other Mushrooms. Встановлено, що усереднений імпорт до ЄС (2017-2020) Mushrooms of the genus Agaricus склав 22025 млн євро або 3296 тонн. Середньорічний приріст за 5 років +38 %. Усереднений імпорт до ЄС (2017-2020) Wood ears (Auricularia spp.) склав 5,6 млн євро або 796,5 тонн. Середньорічний приріст за 5 років +3,5 %. Усереднений імпорт до ЄС (2017-2020) Jelly fungi (Tremella spp) склав 522 тис євро або 37,5 тонн. Середньорічний приріст за 5 років -12,4 %. Усереднений імпорт до ЄС (2017-2020) склав 98,6 млн євро або 5,8 тис тонн. Середньорічний приріст за 5 років +12,2 %. Визначено основних конкурентів України на ринку ЄС та основні проблеми виходу на цей ринок. Виділено групу регуляторів експорту агропродовольчої продукції та запропоновано критерії готовності компанії до експорту. Одним з основних критеріїв було визначено стандарти якості та безпеки харчових продуктів. Проведено аналіз національних та міжнародних стандартів на сушені гриби та дієтичні продукти на їх основі та надано пропозиції щодо їх удосконалення з метою підвищення конкурентоспроможності української продукції.


Практична значимість. Удосконалено методичне забезпечення розвитку експорту агропродовольчих товарів та формування українськими виробниками практичних рекомендацій щодо освоєння нових ринків збуту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТОЛЯРЧУК, Н., & ВЕЛІКАНОВ, О. (2022). ОГЛЯД РИНКУ СУШЕНИХ ГРИБІВ В КРАЇНАХ ЄС ТА РОЗШИРЕННЯ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 2(15), 22-37. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2022-16-2
Розділ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Біографії авторів

Н.М. СТОЛЯРЧУК, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

кандидат економічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу організації наукових досліджень та інноваційного розвитку Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»

О.О. ВЕЛІКАНОВ, Національний університет харчових технологій

аспірант кафедри експертизи харчових продуктів

Посилання

1. FAO (2020). The State of Food and Agriculture. Available at: http://www.fao.org/3/cb0665en/CB0665EN.pdf.
2. Шаповал Б.С. Поточний стан світового ринку продовольства та харчової індустрії та місце України на ньому. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. № 4. Т. 2. С. 27–35. https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-2-27.
3. Жигалкевич Ж. М., Станіславський О. В. Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції. Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". 2019. № 16. С. 116–123.
4. Agritrade Ukraine (2020). Analytical Report of Institutional Export Support in Ukraine. Available at: http://agritrade-ukraine.com/en/nasha-diyalnist/nashi-publikatsiji/1000-aries-study-analiz-institutsijnoji-pidtrimki-eksportu.
5. Aghdaie M., Alimardani M. Target market selection based on market segment evaluation: A multiple attribute decision making approach. International Journal of Operational Research. 2015. No. 24. pp. 262–278.
6. Peng W., Berry E. The Concept of Food Security. Encyclopedia of food security and sustainability. 2018. Vol. 2. pp. 1–7.
7. Rena R. Impact of WTO Policies on Developing Countries: Issues and Perspectives. Transnational Corporations Review. 2012. Vol. 4. pp. 77–88.
8. Мазуренко О.В., Столярчук Н.М. Інноваційне забезпечення аграрного сектору економіки: аналіз стану. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 37

FAO (2020). The State of Food and Agriculture. Available at: http://www.fao.org/3/cb0665en/CB0665EN.pdf
2. Shapoval B.S. (2020). Current state of the global food industry market and the place of Ukraine on it. (Поточний стан світового ринку продовольства та харчової індустрії та місце України на ньому). Buleten of KhNAU V.V. Dokuchaeva. Economic Sciences Series. Vol. 4, T. 2. pp. 27–35. (in Ukrainian). https://doi.org/10.31359/2312-3427-2020-4-2-27.
3. Zhigalkevych J.M., Stanislavskii O.V. (2019). Peculiarities of foreign economic activity of domestic enterprises in the conditions of European integration. (Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції). Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute". 2019. № 16. S. 116–123.
4. Agritrade Ukraine (2020). Analytical Report of Institutional Export Support in Ukraine. Available at: http://agritrade-ukraine.com/en/nasha-diyalnist/nashi-publikatsiji/1000-aries-study-analiz-institutsijnoji-pidtrimki-eksportu.
5. Aghdaie M., Alimardani M. Target market selection based on market segment evaluation: A multiple attribute decision making approach. International Journal of Operational Research. 2015. No. 24. pp. 262–278.
6. Peng W., Berry E. The Concept of Food Security. Encyclopedia of food security and sustainability. 2018. Vol. 2. pp. 1–7.
7. Rena R. Impact of WTO Policies on Developing Countries: Issues and Perspectives. Transnational Corporations Review. 2012. Vol. 4. pp. 77–88.
8. Mazurenko O.V., Stolyarchuk N.M. Innovative support of the agricultural sector of the economy: analysis of the situation. Ekonomika APK. 2019. № 12. S. 37