ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ «ХАЛЯЛЬ»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ПЕРЕДРІЙ О.І.

Анотація

Мета. Розглянути особливості вимог стандарту «халяль», умови проходження сертифікації відповідно до вимог вказаного стандарту.


 


Методика. При дослідженні використано стандартні методи збору та обробки інформації: аналіз – під час вивчення досліджуваної проблеми; прогнозування – для формулювання висновків та рекомендацій.


 


Результати. Встановлено, що сертифікація продуктів харчування відповідно до вимог стандарту «халяль» є досить новою для українського ринку продуктів. Переважно такий вид сертифікації використовується вітчизняними виробниками для таких продуктів як м’ясо, молочні товари, кондитерські вироби, які експортуються в арабські та азійські країни. Використання сертифікації та маркування продуктів знаком відповідності стандартам «халяль» відповідає вимогам європейських стандартів «Codex Alimentarius». В Україні така оцінка якості проводиться виключно «Центром досліджень


 


сертифікації халяль «Альраід». Даний центр співпрацює з понад 50-ма вітчизняними підприємствами-виробниками, допомагаючи їм в налагоджені виробничих процесів, пошуку експортерів. Використання даного виду сертифікації сприятиме збільшенню обсягів експорту для українських товарів, а також підвищення їх якості. Усі продукти, що пройшли відповідну сертифікацію, маркуються спеціальним знаком. Маркування є універсальним і загальнозрозумілим в усіх країнах світу.


 


Практична значимість. Проведене дослідження узагальнює відомості про етапи проходження процедури сертифікації вимогам стандарту «халяль» для українських підприємств, визначає потенційні ризики та перспективи широко використання такої сертифікації для продуктів на українському ринку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕРЕДРІЙ О.І. (2020). ОСОБЛИВОСТІ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ ВІДПОВІДНО ДО СТАНДАРТІВ «ХАЛЯЛЬ». Товарознавчий вісник, 1(10), 137-143. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/86
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

1. Арабы скупают украинскую курятину и конфеты [електронний ресурс] // Режим доступу: http://halal.org.ua/ru/node/221.2. Бучинская А. Г.
2. Халяль для всех [Текст] / А. Г. Бучинская // Мясные технологии. –2011. –No 12. –С. 63-64.
3. Сравнительный анализ продуктов питания стандартов «халяль» и «кошер» / Л.В.Андреева, И.М.Амерханов, Г.К.Альхамова // Технология переработки и продукты питания. –2013. –No71. С. 28-33.
4. Не смешивайте «халяль» и «подхаляль» [електронний ресурс] // Режим доступу: http://productshalal.ru/novosti/ne-smeshivayte-khalyal-i-sertifitsirovano-po-khalyal-mokhd-azri
5. Норвегия предостерегла фирмы против недобросовестной маркировки халяль [електронний ресурс]// Режим доступу: https://ummasunna.wordpress.com
6. Передрій О.І. Сертифікація товарів відповідно до вимог стандарту «халяль» [текст] / О.І. Передрій, О.В. Пахолюк // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : м-ли IV міжнародної науково-практичній інтернет-конференції (м. Полтава, 20-22 березня 2017 р.). ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2017. – С. 162-163.