ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ БУДОВИ ЛЬОНОВМІСНИХ ТКАНИН НА ФОРМУВАННЯ ЇХ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ПАХОЛЮК О.В.

Анотація

Мета. Оцінити вплив параметрів будови, первинної та завершальної обробки лляних і льоновмісних тканин на формування їх споживних властивостей.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Дослідження і оцінка зміни механічних і естетичних властивостей досліджуваних тканин проводилась за допомогою загальноприйнятих інструментальних (динамометричних, фізико-хімічних, колориметричних) та візуальних експертних методів.


Результати. Для збереження притаманних лляному волокну і виробам із нього унікальних механічних і гігієнічних властивостей платтяно-сорочкові тканини не повинні містити більше 20-25% синтетичних волокон, а їх фарбування повинно відбуватися малотоксичними синтетичними або ще краще рослинними барвниками. Формування


високих споживних властивостей льоновмісних тканин вимагає більш глибоких досліджень у галузі екологізації сучасних технологій вибілювання (застосування «холодної» ресурсозберігаючої технології), фарбування (цілеспрямований відбір синтетичних та натуральних барвників), екологізації технології малозминального та малозсідального оброблення (за рахунок використання безформальдегідних препаратів) та подальшого вдосконалення системи стандартизації критеріїв, методів і методик оцінки екологічних властивостей цих тканин.


Наукова новизна. Встановлено, що льоновмісні тканини не повинні містити більше 20-25% синтетичних волокон, а їх фарбування повинно відбуватися малотоксичними синтетичними або ще краще рослинними барвниками.


Практична значимість. Проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що виявляється у підвищенні зносостійкості льоновмісних тканин шляхом цілеспрямованого підбору волокнистого складу тканин, відповідних марок барвників і апретів, а також екологічно безпечних рецептурно-технологічних режимів оброблення.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК О.В. (2020). ВПЛИВ ПАРАМЕТРІВ БУДОВИ ЛЬОНОВМІСНИХ ТКАНИН НА ФОРМУВАННЯ ЇХ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ. Товарознавчий вісник, 1(10), 121-128. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/84
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

1. Валько М.І. Наукові основи технологічних процесів одержання модифікованого лляного волокна: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук: спец. 05.18.03 «Первинна обробка та зберігання продуктів рослинництва» [Текст] / М.І. Валько. –Херсон, 2002. –20 с.
2.Дианич М.М. Потребительские свойства тканей и трикотажа из смесей льняных и химических волокон [Текст] / Дианич М.М. –М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. –112 с.
3.Живетин В.В. Лен и его комплесное использование: Учеб. пособ.[Текст]/ В.В. Живетин, Л.Н. Гинзбург, О.М. Ольшанская –М.: Информ-знание,2002. –400 с.
4.Кузьміна Т.О. Якість і стандартизація модифікованих лляних волокон: Монографія [Текст] / Т.О. Кузьміна, Л.А. Чурсіна, Г.А.Тіхосова –Херсон: Олді-плюс, 2009. –416 с.
5. Пахолюк Е.В. Исследование стойкости окрасок льняных плательно-сорочечныхтканей к действию многократных стирок [Текст] / Е.В. Пахолюк, Б.Д. Семак, О.И. Передрий, Г.И. Голодюк // Технология текстильной промышленности: научно-технический журнал. –2015. -No 3 (357). С. 78–82.
6.Пахолюк О.В. Роль рослинних барвників у підвищенні рівня екологічної безпеки одягових тканин [Текст] / О.В. Пахолюк // Товарознавчий вісник. –2014. -No 7. С. 90 –96.
7.Пахолюк О.В. Товарознавчі аспекти формування асортименту та якості лляних тканин: Монографія [Текст] / О.В. Пахолюк -Луцьк: Ред.-вид.відділ ЛНТУ, 2011. –186 с