ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЛОМИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ГОЛОВЕНКО Т.М.
ТІХОСОВА Г.А.
БАРТКІВ Л.Г.

Анотація

Мета. У роботі науково обґрунтовано необхідність створення стандартів на продукцію з льону олійного для визначення якості та надання їй товарознавчої характеристики. Затвердження даної технічної документації на державному рівні створить ринки реалізації соломи льону олійного для її первинної переробки з метою одержання волокон широкого промислового застосування.


Методика. На початковому етапі наукових досліджень вивчено стан стандартизації соломи льону олійного. За допомогою методики ранжування визначено значимі характеристики якості соломи для встановлення її номеру, а відносні значення цих характеристик обчислено диференційним методом.


Результати. У зв`язку з відсутністю нормативних документів на солому льону олійного оцінку якості сировини здійснювали згідно із стандартами на льон-довгунець: ГОСТ 28285-89 та ГОСТ 14897-69. Під час експериментальних досліджень визначено такі якісні характеристики соломи льону олійного: вологість, засміченість, вихід лубу зі стебел, група кольору, загальна та технічна довжина стебел (стеблової маси), а також діаметр стебел. При цьому, не визначено розривне зусилля, придатність та номер соломи льону олійного. Це неможливо здійснити за методикою чинних нормативних документів, оскільки стебла соломи льону олійного значно відрізняються від стебел льону-довгунцю за всіма фізико-механічними та фізико-хімічними властивостями. Тому, в подальшому визначено значимі характеристики стебел за показниками, яких буде встановлюватися номер соломи льону олійного.


Наукова новизна. В результаті проведених наукових досліджень виявлено, що оцінювати солому льону олійного необхідно за показниками вологості та її номеру. Вперше


5


запропоновано номер сировини встановлювати за значеннями засміченості, групи кольору та виходу лубу зі стебел.


Практична значимість. Підсумком даної роботи було розроблення та затвердження в ДП «Херсонстандартметрологія» технічних умов ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 «Солома льону олійного. Технічні умови». Такі наукові досягнення дають новий поштовх, як на відновлення діяльності так, і на створення в Україні нових льонопереробних підприємств; текстильні, целюлозо-паперові та ін. виробництва зможуть використовувати вітчизняні щорічно відновлювані сировинні ресурси для виготовлення своєї продукції; фермерські господарства збільшать свої прибутки від вирощування льону олійного за рахунок реалізації соломи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГОЛОВЕНКО , Т., ТІХОСОВА, Г., & БАРТКІВ, Л. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ СОЛОМИ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО. Товарознавчий вісник, 1(10), 52-63. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/77
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

ГОЛОВЕНКО Т.М., Херсонський національний технічний університет

Головенко Тетяна Миколаївна – кандидат технічних наук, докторант кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

ТІХОСОВА Г.А., Херсонський національний технічний університет

Тіхосова Ганна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

БАРТКІВ Л.Г., Херсонський національний технічний університет

Бартків Лариса Григорівна-здобувач кафедри товарознавства,стандартизації та сертифікації Херсонського національного    технічного університету 

Посилання

1. Hennink S., Van Soest L.J.M., Pithan K., Hof L. (eds.). Alternative oilseed and fibrecrops for cool and wet regions of Europe. Proceedings of the COST 814 Workshop, 7-8th April, 1994. Wageningen, The Netherlands. p. 163-167.

2. Saskatchewan Flax Development Commission (2015). - Режим доступу: http://www.saskflax.com/.

3. Державна служба статистики України. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

4. Тіхосова Г.А. Наукові основи комплексної переробки стебел та насіння льону

олійного: [монографія] / Л.А. Чурсіна, Г.А. Тіхосова, О.О. Горач, Т.І. Янюк. – Херсон: Олді-

плюс, 2011. – 356 с.

5. Flax Council of Canada / Chapter 12: Flax Straw and Fibre Past and Present Uses [Мережевий ресурс]. - Режим доступу: http://flaxcouncil.ca/growing-flax/chapters/flax-straw-and-fibre/.

6. Jonn A. Foulk, Danny E. Akin, Roy B. Dodd Processability of flax plant stalks into functional bast fibers / Scientific journal Taylor and Francis Group: Composite Interfaces. - Published online: P. 147-

168 | 02 Apr 2012 [Мережевий ресурс]. - Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1163/156855408783810902.

7. Danny E. Akin. Standards for Flax Fiber / Magazines & Newsletters / ASTM Standardization: News

September 2005 [Мережевий ресурс]. - Режим доступу: https://www.astm.org/SNEWS/SEPTEMBER_2005/akin_sep05.html.

8. Sankari H. Towards bast fibre production in finland: tem and fibre yields and mechanical fibre properties o selected fibre hemp and linseed genotypes: acad. diss.: Crops and Soil FIN-31600 Jokioinen / H. Sankari. - ARC, Finland, 2000. - p. 70.

9. Dam JEG (Jan) van, Vilsteren GET van, Zomers FHA, Shannon WB, Hamilton IT Industrial fibre crops. Increased application of domestically produced plant fibres in textiles, pulp and paper production and composite materials. European Comission, Directorate General XII. Studies. EUR 16101 EN., 1994. - p. 248.

10. Smeder B., Liljedahl S. Market oriented indetification of important properties in developing flax fibres for technical uses. Industrial Crops and Products 5, 1996. - p. 149-162. [Мережевий ресурс]. - Режим

доступу: http://documentslide.com/documents/market-oriented-identification-of-important-properties-in-developing-flax-fibres.html

6111. Сайт компанії «EKOTEX» [Мережевий ресурс]. - Режим доступу:http://ekotex.com.pl/en/about-us/

12. Сайт Всеросійського науково-дослідного інституту механізації льонарства Росії [Мережевий ресурс]. - Режим доступу: http://www.vniilk.ru.

13. Сайт Республіканського наукового дочірнього унітарного підприємства «Інститут льону» Білорусії [Мережевий ресурс]. - Режим доступу: http://institut-lna.by/index.php.

14. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: навчальний посібник / Л.І. Боженко, О.Й. Гутта. – Львів, 2001. – 176 с.