СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄС ТА УКРАЇНІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ГАВРИЛЯК М.Я.
ШЕСТОПАЛ Г. С.

Анотація

Мета. Аналіз тенденції у стратегічних напрямках та підходах до розвитку систем щодо безпечності харчових продуктів у контексті глобалізації пошуку перспективних напрямків підвищення ефективності системи технічного регулювання.


Методика. Методологічну і теоретичну основу роботи складають дослідження, засновані на зіставленні історичних, соціально-економічних чинників, а так само технічних аспектів виробництва харчової продукції, що визначають виникнення і етапи формування системи управління безпечністю харчової продукції в Україні.


Результати. У статті проаналізовано основні аспекти розроблення систем безпечності харчової продукції, які створені і застосовуються у розвинутих країнах світу, їх адаптація та впровадження в Україні. З метою пошуку перспективних напрямків підвищення та вдосконалення вітчизняної системи технічного регулювання розглянуто шляхи впровадження системи НАССР в Україні, та акцентовано увагу на міжнародному досвіді впровадження систем та стандартів безпечності продуктів харчування. Показано, що рушієм розвитку НАССР в Україні стали торговельні мережі та розширення експортних потужностей як мотиватора. Міжнародний досвід забезпечення безпечності харчових продуктів свідчить про необхідність законодавчого закріплення вимог, яке базується на європейських директивах нового та глобального підходів.


Наукова новизна. Удосконалено формування науково-практичного бачення щодо формування систем управління безпечністю харчової продукції в Україні.


Практична значимість. Основні аспекти розроблення систем безпечності харчової продукції, які створені і застосовуються у розвинутих країнах світу, їх адаптація та впровадження в Україні. З метою розширення кордонів реалізації харчової продукції вітчизняним виробникам необхідно змінювати існуючий підхід до впровадження стандартів та систем управління безпечності

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГАВРИЛЯК , М., & ШЕСТОПАЛ, Г. С. (2020). СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЄС ТА УКРАЇНІ. Товарознавчий вісник, 1(10), 5-13. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/71
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

ГАВРИЛЯК М.Я., Львівський торговельно-економічний університет

Гавриляк Мирослава Ярославівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри митного та технічного регулювання Львівського торговельно- економічного університету

ШЕСТОПАЛ Г. С., Львівський торговельно-економічний університет

Шестопал Галина Сергіївна – кандидат сільсько-господарських наук, доцент кафедри митного та технічного регулювання Львівського торговельно- економічного університету

Посилання

1. Плахотін В. Я. Проблеми розробки і впровадження системи НАССР та шляхи їх вирішення / В. Я. Плахотін, І. С. Тюрікова, Т. Ю. Суткович // Наукові праці ОНАХТ, Вип.
36.(2). – 2009 – С. 220-224.
2. Про безпечність та якість харчових продуктів. Закон України від 23 грудня 1997 р.
№ 771/97-ВР (в ред. від 6 вересня 2005 р. з наступними змін. та доповн.) // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – №19. – С. 98.
3. Хімічева Г. І. Аналіз сучасних принципів і підходів до оцінки якості та безпечності харчової продукції / Г. І. Хімічева, М. А. Зенкін, Т. М. Скалига // Вісник КНУТД. – №6 (92),
2015. – С. 156-163.
4. Крисанов Д.Ф. Система гарантування безпечності та якості харчової продукції в
Україні: ретроспектива реформування та рівень сформованості у європейському вимірі / Д. Ф. Крисанов // Економіка харчової промисловості. – № 4(20). – 2013. – С. 5-10.
5. Ролько О. Упровадження інтегрованої системи управління на м'ясопереробному підприємстві / О. Ролько // Стандартизація сертифікація якість. – №2009. – С. 56-60.
6. Міжнародне технічне регулювання: навч. посіб./ О. М. Сафонова та [ін.]. – Х.: ХДУХТ, 2013. – 372 с.