ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЦИДНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ОДЯГОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК
В.І. ЛУБЕНЕЦЬ
І.А. МАРТИРОСЯН

Анотація

Мета. Визначення ефективності використання досліджуваних біоцидних речовин для оброблення текстильних матеріалів спеціального призначення з метою підвищення їх грибостійкості.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють визначення  фунгіцидної та фунгістатичної активності деяких біоцидних препаратів відносно тест-культур, що згідно з нормативною документацією є біодеструкторами текстильних та інших промислових матеріалів.


Результати. Найбільш ефективними виявились препарати Фундазол та ЕТС. Причому, Фундазол майже однаково проявляв фунгіцидну дію, тобто повністю перешкоджав розвитку грибів під кінець другого тижня від початку досліду та фунгістатичну дію, а саме, викликав затримку росту досліджуваних зразків грибів, у порівнянні з контрольним зразком у перші два дні, при мінімальній концентрації препарату у розчині. Препарат Біфоназол проявив свою ефективність тільки до одного виду грибів, а саме Aspergillus niger. Протягом усього дослідного періоду, ріст грибів був відсутній. У всіх решта випадках, він виявився неефективним. Препарат ЕТС показав високу ефективність проти всіх культур грибів, що використовували як тестові, але мінімальні дієві концентрації були дещо вищі за ті, що декларуються в рекламі препарату.


Наукова новизна. Визначена ефективна концентрація біоцидних речовин, що досліджуються, для оброблення текстильних матеріалів з метою підвищення їх зносостійкості.


Практична значимість. Представлені результати дослідження біоцидних препаратів для оброблення спеціальних текстильних матеріалів Подана порівняльна характеристика фунгіцидної та фунгістатичної дії досліджуваних препаратів на ефективність їх застосування.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК , О., ЛУБЕНЕЦЬ, В., & МАРТИРОСЯН , І. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІОЦИДНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОБРОБЛЕННЯ ОДЯГОВИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Товарознавчий вісник, 1(11), 100-108. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-11
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ПАХОЛЮК , Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

В.І. ЛУБЕНЕЦЬ , Національний університет “Львівська політехніка”

доктор хімічних наук, професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнологій Національного університету «Львівська політехніка»

І.А. МАРТИРОСЯН , Одеська національна академія харчових технологій

старший викладач кафедри безпеки, експертизи та товарознавства Одеської національної академії харчових технологій

Посилання

1. Пахолюк О.В. Особливості використання лляних волокон у виготовленні медичного текстилю / О.В. Пахолюк, О.І. Передрій // Вісник ХНУ. – 2017. – № 1. – С. 56 – 60.
1. Разуваев А.В. Природные антимикробные свойства натуральных волокон и вопрос их дополнительной биоцидной отделки. Текстильная промышленность. 2011. №5. С. 38-42.
2. Калонтаров И.Я. Придание текстильным материалам биоцидных свойств и устойчивости к микроорганизмам / И.Я. Калонтаров, В.Л. Ливерант. – Душанбе, 1981. – 202 с.
3. Галик І.С., Семак Б.Д. Екологічна безпека та біостійкість тестильних матеріалів. монографія. І.С. Галик, О.Б. Концевич,– Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. – 232 с.
4. Галик, І. С., Семак Б. Д. Проблеми формування та оцінювання екологічної безпечності текстилю. Монографія. Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. — 488 с.
5. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии в производстве нового поколения волокон, текстиля и одежды. Монография. М.: Издательство «Известия», 2011. – 528 с.
6. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов: ГОСТ 9.048-89. ЕСЗКС. [Введен от 1991-01-07]. - М.: Изд-во стандартов:1991. - 23 с. - (Государственный стандарт союза ССР).
7. Ткани и изделия из натуральных, искусствен¬ных, синтетических волокон и их смесей. Метод испытания на грибостойкость: ГОСТ 9.802-84. ЕСЗКС. - [Введен от 1985-01-01]. - М.: Изд-во стандартов, 1984. - 6 с. - (Государственный стандарт союза ССР).