УДК 66/68+663/664]. 002.6(075.8)
ББК 30.609я73+36-9я73
«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання за напрямком технічні
науки (товарознавство) (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного
університету (протокол № 8 від 28.02.2018)
Товарознавчий вісник: збірник наукових праць. – Випуск 11 / Редкол.: гол.ред. д.т.н.,
професор Байдакова Л.І., відп. ред. к.т.н. доцент Передрій О.І. – Луцьк : ІВВ Луцького
НТУ, 2018. – 194 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових
матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

DOI: https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11

Опубліковано: 2018-10-14

ОЦІНКА ЯКОСТІ ГУБНИХ ПОМАД НА РИНКУ УКРАЇНИ

Т.М. АРТЮХ, Н.П. ШАПОВАЛОВА, А.В. НЕКРАСОВА

46-52

ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА ВАРТОСТІ ДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ

В.В. ІНДУТНИЙ, Н.В. МЕРЕЖКО, Н.В. КАЛУГА

63-78