ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

А.В.ДЗЮБИНСЬКИЙ
О.В.ДЗЮБИНСЬКА
О.Ю. РЕЧУН

Анотація

Мета. Дослідження динаміки розвитку ринку кисломолочної продукції, а також факторів, що впливають на споживні властивості продукту та його привабливість.


Методика. Для визначення показників споживних властивостей використовували органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні методи дослідження відповідно до діючої нормативної документації України. Дослідження ринку проводили за стандартними методиками.


Результати. Проаналізовано існуючи підходи щодо поліпшення якості досліджуваного продукту. Одним із способів підвищення  споживних властивостей визначено корегування якості із застосуванням різноманітних наповнювачів, наприклад, компонентів тваринного (молоко, закваски, сир) та рослинного (фрукти, ягоди, овочі, спеції) походження.  Крім цього ще одним шляхом підвищення харчової цінності кисломолочних продуктів є збагачення їх складу білковими, вуглеводними та мінеральними компонентами.


Практична значимість. Отримані результати досліджень можуть бути використані в роботі вітчизняних підприємств-виробників молочної продукції.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДЗЮБИНСЬКИЙ, А., ДЗЮБИНСЬКА, О., & РЕЧУН, О. (2019). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ. Товарознавчий вісник, 1(11), 22-28. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-03
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

А.В.ДЗЮБИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.В.ДЗЮБИНСЬКА, Луцький національний технічний університет

асистент кафедри міського будівництва та господарства Луцького національного технічного університету

О.Ю. РЕЧУН, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Ізбаш Є. О. Розробка параметрів підготовки зернових добавок для виробництва молочно-рослинних продуктів / Є. О. Ізбаш, В. О. Моргун, Н. Г. Марінєску // Наукові праці ОНАХТ. Сер. Технічні науки. – Одеса : ОНАХТ, 2010. – Вип. 38, т. 2. – С. 265–268.
2. Дідух Н.А. Медико-біологічні досліди йогурту / Н.А. Дідух, Н.А. Могилянська // Продукты и Ингредиенты – 2009. – №11. – С.46-47.
3. Донцова І.В. Кисломолочні продукти підвищеної біологічної цінності / І.В. Донцова, В.Т. Лебединець, Л.І. Гірняк // Обладнання та технології харчових виробництв – 2010. – Вип.25 – 384 с.
4. Решетило Л.І. Виробництво та споживання йогурту в Україні / Л.І. Решетило, О.І. Заєць // Науковий вісник НЛТУ України – 2011. – Вип.21.6 – С. 291-293.
5. Дiдух, Н.А. Oбґрунтування складу заквашувальнoї кoмпoзицiї для вирoбництва ацидoфiльних кислoмoлoчних прoдуктiв для дитячoгo харчування [Текст] / Н.А. Дiдух, А.С. Авершина // Наук. працi OНАХТ. – Oдеса, OНАХТ. – 2012. – Вип. 42. – Т.2.
6. Державний кoмiтет статистики України: сiльське гoспoдарствo// ре¬жим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
7 ТOП-10 найбiльших вирoбникiв мoлoчнoї прoдукцiї в Українi // Аграрне iнфoрмацiйне агентствo «Agravery» – 2016, [Електрoнний ресурс] – Режим дoступу: http://agravery.com/uk/posts/show/top-10-najbilsih-virobnikiv-molocnoi-produkcii-v-ukraini
8. Вiсник мoлoчникiв – 2016, [Електрoнний ресурс] – Режим дoступу: http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/analitika/shchomisyachnanalitika/category/2016
9. Oфiцiйний сайт Державнoгo кoмiтету статистики України. [Електрoнний ресурс] – Режим дoступу: http://www.ukrstat.gov.ua
10. Свiтoвий ринoк i мiсце мoлoка на ньoму // Мiлк-юа – 2016 [Електрoнний ресурс] – Режим дoступу: http://milkua.info/ru/post/mirovoj-rynok-moloka-i-mesto-ukrainy-na-nem