«ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА»: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ТКАЧУК В.В.
РЕЧУН О.Ю.
ПРЯДКО О.А.

Анотація

Мета. Метою статті є вивчення досвіду Німеччини у питаннях «зеленої» енергетики та аналіз вітчизняних проблем їх розвитку в Україні.


 


Результати. Встановлено, що енергетична стратегія України визначає такі перспективні напрямки розвитку альтернативних та відновлювальних джерел енергії: біоенергетика, видобуток та утилізація шахтного метану, використання вторинних енергетичних ресурсів, вітрової і сонячної енергії, теплової енергії довкілля, освоєння економічно доцільного гідропотенціалу малих річок України. Для вироблення і втілення в життя національної стратегії розвитку альтернативної енергетики в Україні є все: сировина, досвід, технічні і технологічні напрацювання, підготовка відповідних кваліфікованих кадрів. Потрібна програма, яка б на державному рівні координувала участь всіх зацікавлених сторін: окремих громадян, бізнес структури, урядові установи, наукові, промислові та громадські організації, але була не декларативним документом, а життєздатним реальним проектом.


 


Наукова новизна. Окреслено проблеми підвищення енергоефективності України, запропоновано кроки, що дозволять на сучасному етапі збільшити обсяг виробництва та споживання альтернативних джерел енергії.


 


Практична значимість. Розроблено пропозиції та визначено подальші шляхи розвитку відновлювальної енергетики в Україні, проаналізовано досвід Німеччини та встановлено пріорітетні види відновлювальних джерел енергії в ЄС.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК В.В., РЕЧУН О.Ю., & ПРЯДКО О.А. (2020). «ЗЕЛЕНА ЕНЕРГЕТИКА»: ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ. Товарознавчий вісник, 1(10), 153-161. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/89
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

1.Neoureddini H., Teoh B.C., Davis Clements L. Viscosities of Vegetable Oils and Fatty Acids / H. Neoureddini, B.C. Teoh, L. Davis Clements // Journal of the American Oil Chemists’ Society. –1992. -Vol, 69. -No 12. –Р. 189-191.
2.Семенов В.Г. Гармонізація національного стандарту на біодизельне паливо до європейського та американського стандартів / В.Г. Семенов // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми хіммотології» / 15 –19 травня 2006 р. —К.: Книжкове вид-во НАУ, 2006. —С. 119—121.
3. Бойченко С.В., Иванов С.В., Бурлака В.Г. Моторные топлива и масла для современной техники : монография / С.В. Бойченко, С.В. Иванов, В.Г. Бурлака. –К.: НАУ, 2005. –216 с.
4. Марченко В., Сінько В. Ефективність та доцільність використання біодизельного палива в Україні / В. Марченко, В. Сінько // Пропозиція. –2005. –No 10. –С. 36-39.
5.Кириленко І.Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І.Г. Кириленко, В.В. Дем’янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК. –2010. –No 4. –С. 62.
6.Гойсюк Л.В. Економічна ефективність виробництва сировини для переробки на біопаливо / Л.В. Гойсюк // Економіка АПК. –2010. -No 6. –С. 46.
7.Мельник Н.В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. –2010. -No 1. –С. 152.
8.Фучило Я.Д. Особливості вирощування енергетичної верби / Я.Д. Фучило, В.М. Сінченко,М.Я. Гументик // Біоенергетика . -No 1. –2016. –С. 11-13.
9.Режим доступу: http://uare.com.ua/novyny/539-vidnovlyuvana-energetika-perspektivi-2016.html
10.Промисловість Німеччини // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.geograf.com.ua/germany/567-germany-industry
11.Савінок В. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні // [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://iac.org.ua/perspektivi-rozvitku-vidnovlyuvanoyi-energetiki-v-ukrayini