СУВЕНІРНИЙ РИНОК: ТРЕНДИ, МАРКЕТИНГ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

ПАХОЛЮК О.В.
МАЛЮК Д.О.

Анотація

 


Мета. Дослідити сучасний сувенірний ринок в Україні та застосувати функціональний підхід до характеристики сувенірної продукції; провести класифікацію сувенірів handmade; встановити взаємозв’язок між сировинно-ресурсною базою виробництва сувенірів та якістю готової продукції.


 


Методика. Методологічною базою дослідження слугували методи: аналізу – під час вивчення досліджуваної проблеми, характеристики стану, умов функціонування ринку, факторів формування якості; прогнозування – для формулювання висновків та рекомендацій щодо покращання умов існування сувенірної продукції на ринку.


 


Результати. Аналізуючи ринок, можна відмітити, що об’єми реалізації сувенірів, товарів handmade та предметів декору стійко збільшуються, причому, інтернет-реалізація відбувається більш динамічно, ніж інші канали збуту.


 


Досі залишаються не вирішеними питання щодо розповсюдження і просування народних етнічних сувенірів. Проблемою вітчизняного туристичного сувенірного ринку, в першу чергу, є скорочення місцевостей поширення народного мистецтва в цілому в державі через: брак носіїв автентичних ремесел, фінансову скруту, неналежний державний маркетинг; скорочення кількості сувенірних крамниць; присутність на сувенірному ринку української етніки штучних і неякісних товарів, які не мають відношення до автентичної української культури. Зазначений спектр проблем саме і визначає тематику подальших наукових міждисциплінарних досліджень.


 


Значного розвитку набуває ринок сувенірів handmade, на які зараз росте попит і пропозиція.


 


Наукова новизна. Визначення основних закономірностей розвитку ринку сувенірів і товарів для декору; встановленні особливостей відмінних ознак ринку handmade та характеристика основних асортиментних груп.


 


Практична значимість. Застосування результатів дослідження при вивченні таких дисциплін як «Товарознавство сувенірів та товарів народних промислів», «Товарознавчі складові ринкознавства» тощо.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК О.В., & МАЛЮК Д.О. (2020). СУВЕНІРНИЙ РИНОК: ТРЕНДИ, МАРКЕТИНГ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ. Товарознавчий вісник, 1(10), 129-136. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/85
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ

Посилання

1. Бусыгина О. Handmadeкак знак качества [Текст] / О. Бусыгина //ProMaison. –2013. –No 3. –С. 40 -41.
2.Бусыгина О. Полуостров Handmade. Направления развития [Текст] / О. Бусыгина //ProMaison. –2011. –No 3. –С. 38 -39.
3.Волошина Н. Сувенирный рынок: тренды, маркетинг и заблуждения [Текст] / Н. Волошина//ProMaison. –2013. –No 3. –С. 46 -48.
4.Гаврилюк А.М. Сувенірний брендінг в Україні як маркетинговий інструмент етнотуристичної промоції території [Текст] / А.М. Гаврилюк, К.О. Данник //Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток». –2015. –No 4. http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=838.
5.Пахолюк О.В. Особливості українського ринку сувенірної продукції та її класифікація[Текст] / О.В. Пахолюк // Товарознавчий вісник. –2015. –No 8. –С. 90 –96.
6.Пахолюк О.В.Товарознавство сувенірів та товарів народних художніх промислів [Текст]: навчальний посібник/ О.І. Передрій, О.В. Пахолюк. –Луцьк : Луцький НТУ, 2015. –278 с.
7. Передрій О. І. Особливості формування асортименту ювелірних виробів релігійного змісту [текст] / О. І. Передрій // Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, ПУЕТ, 16-18 березня 2016 р.) / ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – С. 104-106.
8. Передрій О.І. Проблеми формування ринку сувенірів і виробів художніх народних промислів [текст] / О.В. Пахолюк, О.І. Передрій // Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта: матеріали IІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 25-26 березня 2015 р.) / ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 281-284.