ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ ВОЛОКНА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ ВИРОБІВ РІЗНИХ АСОРТИМЕНТНИХ ГРУП

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

КУЗЬМІНА Т.О.

Анотація

Мета. Визначення сфери застосування волокна льону олійного на основі використання структурних характеристик лляних волокон, отриманих у результаті модифікації, з підвищенням ступеня елементаризації технічних комплексів льоноволокна за рахунок обробки лляної соломи композиційними хімічними препаратами в процесі розстилу.


Методика. Під час досліджень використовували метод світлової мікроскопії (за Архангельським В.А.), обробку результатів здійснено методами математичної статистики.


Результати.  Встановлено,  що  додаткова  обробка  льоносоломи  композиційним хімічним препаратом на основі фосфату карбаміду та оксіетильованого нонілфенолу АФ 9-10 з концентрацією 0,2 г/л підвищує ступінь елементаризації волокон льону олійного всіх  досліджуваних  сортів  майже  у  2  рази.  Для  досліджуваних  зразків  розраховано критерії  оцінювання  ступеня  розволокнення  комплексних  лляних  волокон  за  середньою кількістю  елементарних  волокон  у  пучку  на  поперечному  мікрозрізі  волокна  (ісер)  та абстрактно за коефіцієнтом розволокнення (Ср). Найбільш елементаризованим виявилося


волокно сорту Південна ніч – iсер = 6; СР = 0,180.


Згідно з класифікацією модифікованих лляних волокон за функціональним призначенням на основі морфологічної будови та геометричних властивостей волокон, волокна сортів Айсберг і Південна ніч, які мають середню кількість елементарних волокон


пучку на поперечному мікрозрізі волокна iсер= 6–8 та коефіцієнт розволокнення СР = 0,134–0,180, а також лінійну щільність від 4 до 5 текс, можуть бути рекомендовані для переробки у сумішах з вовною за технологіями вовнопрядіння з метою виготовлення змішаної пряжі для одягового та побутового асортименту виробів. Волокна сортів Віра, Дебют, Ківіка, Орфей, у яких за вимогами класифікації iсер = 8 і вище; СР = 0,130 і нижче, можна рекомендувати для виготовлення нетканих полотен технічного (геотекстиль) і


 


 


102


 


Товарознавчий вісник. – 2017. – Випуск 10.


 


 


побутового (меблеве полотно) призначення. Обробивши отримані волокна усіх досліджуваних сортів додатково на модернізованій лінії КПАЛ, можна отримати волокно


   • такими показниками: iсер = 2–3; СР = 0,287–0,500; лінійна щільність 0,20–0,90 текс, придатне для переробки у сумішах з бавовною.


 


Наукова новизна. Обґрунтовано гіпотезу одержання волокон льону олійного, яка базується на розволокненні технічних комплексів волокон за рахунок зміни морфологічної структури та хімічного вмісту лляного волокна під дією нових композицій хімічних препаратів у процесі розстилу.


Практична значимість. Розроблена технологія отримання волокна льону олійного


інтенсивним розволокненням технічних комплексів волокон під дією хімічних композицій та за рахунок оптимізації параметрів роботи технологічного обладнання дозволить отримати волокнистий продукт з широким спектром якісних показників, а використання критеріїв на основі морфологічної будови та геометричних властивостей волокон – визначити їхню придатність до застосування для виготовлення продукції різних асортиментних груп.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗЬМІНА Т.О. (2020). ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ ВОЛОКНА ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО ДЛЯ ВИРОБІВ РІЗНИХ АСОРТИМЕНТНИХ ГРУП. Товарознавчий вісник, 1(10), 102-111. вилучено із http://tovvisnik.lutsk-ntu.com.ua/index.php/tovvisnik/article/view/82
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ