ОГЛЯД ВИДІВ ФІБР ДЛЯ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНИХ БЕТОНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.М. ЯСЮК

Анотація

Мета. Проаналізувати види фібр для дисперсно-армованих бетонів, що сьогодні представлені на ринку будівельних матеріалів. Охарактеризувати їх недоліки та переваги. Особливу увагу приділити сталевим фібрам, що застосовуються під час виготовлення сталефібробетону.


Методика. Під час проведення дослідження використовувались передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють визначити механічні властивості залізобетонних та сталефібробетонних конструкцій.


Результати. Проаналізувавши сфери застосування залізобетонних конструкцій під час будівництва інженерних споруд, рекомендовано застосовувати, під час їх виготовлення,  дисперсно армовані бетони. Під час проведення досліджень встановлено, що при введені в бетон сталевих фібр, значно збільшується його жорсткість, що в свою чергу призводить до підвищення деформативності від дії навантажень та тріщиностійкості сталефібро-бетону, як матеріалу. В статті розглянуто різні види фібрового армування бетону. Представлено коротку характеристику кожної з видів фібр, що представлені на ринку будівельних матеріалів в Україні.


Наукова новизна. Описано доцільність дисперсного армування бетону під час виготовлення інженерних конструкцій. Зроблено висновки щодо недостатнього вивчення методів розрахунку фібробетону при різних впливах.


Практична значимість. Результати проведених наукових досліджень можуть бути використані під час проектування та будівництва дорожньо-транспортних споруд із сталефібробетону на автомобільних дорогах, що піддаються дії значних динамічних впливів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ясюк, і. (2019). ОГЛЯД ВИДІВ ФІБР ДЛЯ ДИСПЕРСНО-АРМОВАНИХ БЕТОНІВ . Товарознавчий вісник, 1(11), 183-190. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-21
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

І.М. ЯСЮК , Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Дорошенко О.Ю. Дисперсно-армований бетон – надійний та ефективний матеріал для транспортного будівництва / О.Ю. Дорошенко, Ю.М Дорошенко // Транспортное строительство Украины. – 2007. – № 5. – С. 16 – 20.
2. Гуйван Є.Ф. Високоефективні матеріали в будівництві автомобільних доріг і аеродромів / Є.Ф. Гуйван, В.В. Харипончук, Ю.Ю. Зятюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - 2017. - Вип. 34. - С. 24-32.
3. Бабич Є.М. Використання сталефібробетону для дорожньо-транспортних споруд / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук, С.О. Ужегов, І.М. Ясюк, Р.В. Шмігель // Містобудування та територіальне планування. – 2014. – Вип. 54. – С. 33-41.
4. Андрійчук О.В. Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу при дії повторних навантажень: Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.03.21 / О.В. Андрійчук – Львів, 2011. – 24 с.
5. Babych, E.M., Andriichuk, O.V. Strength of Elements with Annular Cross Sections Made of Steel-fiber-Reinforced Concrete Under One-Time Loads / E.M. Babych, O.V. Andriichuk // Materials Science, Vol. 52, No. 4, New York - 2017, p. 509 – 513.
6. Опанасенко Е.В. Виды фибрового армирования / Е.В. Опанасенко, А.А. Берестянская // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - 2015. - Вип. 30. - С. 57-64.
7. Дворкін Л.Й. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони: монографія / Л.Й. Дворкін, Є.М. Бабич, В.В. Житковський // Рівне: НУВГП, 2017. – 331 с.
8. Бабич Є.М. Дослідження опору високоміцних бетонів та фібробетонів пробиванню / Є.М. Бабич, Д.В. Кочкарьов, С.В. Філіпчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. - 2017. - Вип. 34. - С. 71-85.
9. Андрійчук О.В. Дослідження міцнісних характеристик сталефібробетонних лотків водовідведення / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2015. – Випуск 31. – С. 371 – 378.
10. Андрійчук О.В. Вплив короткочасних повторних навантажень на роботу сталефібробетонних лотків водовідведення / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк// Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2016. – Випуск 32. – С. 113 – 120.
11. Ясюк І.М. Тріщиностійкість сталефібробетонних лотків при дії одноразових короткочасних навантажень / І.М. Ясюк// Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві: Збірник наукових праць – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – Випуск 4. – С. 248 – 255.
12. Андрійчук О.В. Виготовлення придорожніх лотків водовідводу зі сталефібробетону / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк// Наукові нотатки: Збірник наукових праць – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – Випуск 45. – С. 7 – 14.