СПОЖИВНI ВЛАСТИВОСТI ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ЛIСОВИХ ГОСПОДАРСТВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ЯГЕЛЮК
О.О. ЯГЕЛЮК

Анотація

Мета. Визначення основних споживчих властивостей нової лінійки стендів, розроблених та виготовлених для державних лісових господарств і призначених для дітей.


Методика. Під час проведення дослідження використовувались загальнонаукові аналітичні методи, а також методи аналогії та прототипів для отримання практичних результатів.


Результати. У статті розглянуті особливості стендів для державних лісових господарств, як один з видів поліграфічної продукції. Встановлені основні споживчі властивості стендів для державних лісових господарств та фактори, що впливають на їх формування. Подано характеристику нової розробленої лінійки стендів «Майбутнє лісу в руках дітей», призначеної для дошкільнят та дітей молодшого шкільного віку. Лінійка стендів «Майбутнє лісу в руках дітей» відповідає функціональному призначенню, виконує агітаційну функцію – надає інформацію про загальні правила поведінки дітей та дорослих у лісі. Також важливими функціями стендів є навчальна і виховна, що забезпечує виховання загальнолюдських цінностей. Лінійка стендів «Майбутнє лісу в руках дітей» є своєрідною візитною карткою державного підприємства «Попільнянський лісгосп».


Наукова новизна. Дизайн-розробка лінійки стендів «Майбутнє лісу в руках дітей» є вперше представленою авторською роботою та охоплює лінійку розроблених, виготовлених та застосованих стендів для лісових господарств. Новизна також полягає у виявленні формоутворюючих особливостей і соціально-культурної ролі стендів для лісових господарств як об’єкта графічного дизайну в процесі естетично- функціонального формування сучасного середовища.


Практичне значення. Розроблені, виготовлені і встановлені стенди для лісового господарства. Замовником виступає державне підприємство «Попільнянський лісгосп». Розробка є власністю фірми «Золота стріла».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЯГЕЛЮК, С., & ЯГЕЛЮК, О. (2019). СПОЖИВНI ВЛАСТИВОСТI ДРУКОВАНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ПРИЗНАЧЕНОЇ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ЛIСОВИХ ГОСПОДАРСТВ . Товарознавчий вісник, 1(11), 176-182. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-20
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.О. ЯГЕЛЮК, Луцький національний технічний університет

магістр кафедри дизайну Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Дижур А.Л. Начало Баухауза // Техн. Эстетика. – 1989. – № 12. – С. 24–26
2. Тисяча пропозицій від лідера. Золота стріла. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/28164/
3. Золота стріла. Каталог продукції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.scribd.com/doc/201230509/Каталог-продукції-2014
4. Станкевич Н. Рекламний плакат з найдавнiших часiв до поч. ХХ столiття / Н. Станкевич // Мистецтвознавство’09: Науковий збiрник. – Львiв: СКIМ, 2009. – С.111–118.
5. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика органiзацiї художньо-мовленевої дiяльностi дiтей у дошкiльних навчальних закладах. - Київ: Видавничий дiм Слово, 2006. - 175 с.
6. Ягелюк С.В., Ягелюк О.О. Формування естетичних властивостей сучасних меблів. Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 8. - Луцьк. ЛНТУ, 2015. стор. 130-135
7. Тoваpoзнавствo непpoдoвoльчих тoваpiв: пiдpуч. для студ. вищiх навч. закл.: в 2-х частинах./ [Л.I. Байдакoва, O.I. Пеpедpiй, С.В. Ягелюк та iн.] – Луцьк : PВВ Луцькoгo НТУ, 2014. – 625 с.
8. Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: опыт словаря – справочника. – М.: Гелла – принт, 2004. – 320 с: ил. – (Рекламные технологии).
1. Дижур А.Л. Начало Баухауза // Техн. Эстетика. – 1989. – № 12. – С. 24–26
2. Тисяча пропозицій від лідера. Золота стріла. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lisportal.org.ua/28164/
3. Золота стріла. Каталог продукції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.scribd.com/doc/201230509/Каталог-продукції-2014
4. Станкевич Н. Рекламний плакат з найдавнiших часiв до поч. ХХ столiття / Н. Станкевич // Мистецтвознавство’09: Науковий збiрник. – Львiв: СКIМ, 2009. – С.111–118.
5. Богуш А., Гавриш Н., Котик Т. Методика органiзацiї художньо-мовленевої дiяльностi дiтей у дошкiльних навчальних закладах. - Київ: Видавничий дiм Слово, 2006. - 175 с.
6. Ягелюк С.В., Ягелюк О.О. Формування естетичних властивостей сучасних меблів. Товарознавчий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 8. - Луцьк. ЛНТУ, 2015. стор. 130-135
7. Тoваpoзнавствo непpoдoвoльчих тoваpiв: пiдpуч. для студ. вищiх навч. закл.: в 2-х частинах./ [Л.I. Байдакoва, O.I. Пеpедpiй, С.В. Ягелюк та iн.] – Луцьк : PВВ Луцькoгo НТУ, 2014. – 625 с.
8. Стефанов С. И. Реклама и полиграфия: опыт словаря – справочника. – М.: Гелла – принт, 2004. – 320 с: ил. – (Рекламные технологии).