ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі синтетичних шкір)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ
П.Я. КРАВЧУК
І.В. МАСЕЧКО

Анотація

Мета. Проаналізувати та зробити відбір основних показників якості для дослідження конкурентоспроможності промислової продукції (на прикладі синтетичних шкір).


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи.


Результати. У ринковій економіці вирішальним чинником комерційного успіху товару є конкурентоспроможність. Це багатоаспектні поняття, що означають відповідність товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми технічними, економічними, естетичними характеристиками, але і за комерційними та іншими умовами його реалізації (ціна, терміни постачання, канали збуту, сервіс, реклама). Більше того, важливою складовою якості та конкурентоспроможності товару є рівень витрат споживача за період експлуатації виробу. Синтетичні шкіри створюються у галузі виробництва як продукти праці, функціонують у сфері обігу і реалізації як товари і задовольняють різні потреби населення у сфері споживання як предмети споживання. На різних стадіях життєвого циклу можуть бути виділені різні властивості синтетичних шкір, але для споживача найбільше значення мають корисні властивості синтетичної шкіри, якими вона наділена як предмет споживання і які визначають її споживну якість.


Встановлено, що найбільш важливими споживними властивостями синтетичних шкір, які впливають на якість і конкурентоспроможність є функціональні, ергономічні, естетичні, властивості безпеки і надійності.


Наукова новизна. проведений відбір основних показників якості для дослідження конкурентоспроможності промислової продукції (на прикладі синтетичних шкір).


Практична значимість. Встановлено, що показники якості, які впливають на конкурентоспроможність синтетичних шкір залежать від багатьох факторів і потребують детального вивчення, особливо це стосується впливу технології виробництва.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЕГИНСЬКИЙ, О., КРАВЧУК, П., & МАСЕЧКО, І. (2019). ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (на прикладі синтетичних шкір) . Товарознавчий вісник, 1(11), 160-168. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-18
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

О.В. ШЕГИНСЬКИЙ, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

П.Я. КРАВЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Луцького національного технічного університету

І.В. МАСЕЧКО, Луцький національний технічний університет

аспірантка Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Шегинський О.В. Товарознавча оцінка синтетичної шкіри на основі поліуретану : дис. Кандидата технічних наук / О.В. Шегинський. – Л.: 2010. – 145 с.
2. Шегинський О.В. Товарознавчі аспекти формування асортименту та якості синтетичних шкір. Монографія / Шегинський О.В., Дзюбинський А.В. – Луцьк: Ред.-вид. Відділ ЛНТУ, 2012. – 156 с.
3. Механізми забезпечення розвитку України: гуманітарні та економічні аспекти: [монографія] / колектив авторів за ред. д.е.н. Н.С. Різник, к.е.н. А.Т. Московчук . – Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., 2013. – С. 224-308. – Розділ Оцінка якості і товарів та послуг як передумова забезпечення їх конкурентоспроможності. – С. 224-306.
4. Шегинський О.В. Проблеми формування сучасного ринку шкірозамінників в Україні / Олег Володимирович Шегинський // Проблемы лёгкой текстильной промышлености Украины. Міжнародний науково-практичеий журнал – 2011. – №2(18). – С. 140-142.
5. Шегинський О.В. Шляхи підвищення ефективності виробництва синтетичних шкір / О.В. Шегинський, Г.І. Голодюк // Сборник трудов VII международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы», 18 октября 2013 года. Пинск, Республика Беларусь / Полесский государственный университет. – Пинск, 2013. – С. 264-265.
6. Шегинський О.В. Оцінка якості розробленої синтетичної шкіри / О.В. Шегинський, С.Є.Симчук // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасне матеріалознавство та товарознавство: теорія, практика, освіта» (26-27 лютого 2014р.) – Полтава: Полтавський університет споживчої кооперації України, 2014. – С. 322-323.
7. Байдакова І.М. Комплексна оцінка якості натуральних шкір для верху взуття / Ірина Миколаївна Байдакова, Василь Степанович Остапчук // Товарознавчий вісник: Збірник наукових праць. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – № 2. – С. 31 – 37.
8. Артюх Т.М. Дослідження стійкості до старіння взуттєвих синтетичних шкір / Т.М. Артюх, О.В. Шегинський // Товари і ринки. Міжнародний науково-практичеий журнал – 2010. – №1. – С. 169-172.
9. Шегинський О.В. Дослідження показників надійності взуттєвих ситетичних шкір / Шегинський О.В. // Наукові нотатки: міжвузівський збірник наукових праць ЛНТУ. – №34. – Луцьк: ЛНТУ, 2011. – С. 344-348.