ПОРІВНЯННЯ РІЗНОВИДІВ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПОКРИТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.О. УЖЕГОВ

Анотація

Мета. Проаналізувати існуючі види хімічно активних та механічних добавок, що сьогодні представлені на ринку будівельних матеріалів України. Охарактеризувати їх недоліки та переваги. Особливу увагу приділити матеріалам, що збільшують міцність бетонів, у тому числі сталевим фібрам, що значно підвищують деформативність та тріщиностійкість тонкостінних конструкцій покриття у формі гіперболічного параболоїда.


Методика. Під час проведення дослідження використовувались передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють визначити механічні властивості залізобетонних та сталефібробетонних оболонок для тонкостінних покриттів у формі гіперболічного параболоїда.


Результати. Встановлено, що сьогодні на ринку будівельних матеріалів України представлена значна кількість різноманітних хімічно активних добавок, пластифікаторів, пігментів для забарвлення, деактиваторів, сповільнювачів та прискорювачів для бетонної суміші, протиморозних добавок. Під час проведення досліджень встановлено, що при введені в бетон сталевих фібр, значно збільшується його жорсткість, що в свою чергу призводить до підвищення деформативності від дії навантажень та тріщиностійкості сталефібробетону, як матеріалу. Відповідно, тонкостінні оболонки покриттів зі сталефібробетону у формі гіперболічного параболоїда мають кращі фізико-механічні характеристики в порівнянні з аналогічними оболонками з класичних бетонів. Тому термін їх експлуатації значно підвищується.


Наукова новизна. Встановлено вплив сталевої фібри на тріщиностійкість, деформативність та несучу здатність тонкостінних оболонкових покриттів у формі гіперболічного параболоїда.


Практична значимість. Розроблена конструкція тонкостінної оболонки покриття у формі гіперболічного параболоїда, що виготовлена зі сталефібробетону, може використовуватися під час проектування та будівництва великопролітних об’єктів з меншими затратами матеріалів і коштів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
Ужегов, С. (2019). ПОРІВНЯННЯ РІЗНОВИДІВ ДОБАВОК ДЛЯ БЕТОНУ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ У ТОНКОСТІННИХ КОНСТРУКЦІЯХ ПОКРИТТЯ . Товарознавчий вісник, 1(11), 152-159. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-17
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

С.О. УЖЕГОВ , Луцький національний технічний університет

аспірант кафедри будівництва та цивільної інженерії Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Ужегов С.О. Визначення оптимальних розмірів конструктивних елементів сталефібро-бетонної конструкції покриття у формі гіперболічного параболоїда / С.О. Ужегов, Р.В. Пасічник, О.В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2014. – Випуск 29. – С. 506 – 511.
2. Дворкін Л.Й., Бабич Є.М., Житковський В.В. та ін. Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони: монографія. – Рівне: НУВГП, 2017. – 331 с.
3. ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008. Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах.
4. ASTM C494 / C494M – 17. Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
5. ASTM C1017 / C1017M - 13e1. Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
6. Ткачук В.В. Товарознавча оцінка екологічних показників будівельних матеріалів / В.В. Ткачук, Д. В. Дзюбинський // Екологічні нотатки. – № 3. - Луцьк: РВВ Луцький НТУ. 2016 – С. 53-58.
7. Гивлюд М.М. Теплофізичні характеристики вогнезахищеного бетону покриттями на основі наповненого поліалюмосилоксану [текст] / М. Гивлюд, І. Ємченко, О. Передрій // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2010. – № 662 «Теорія і практика будівництва». – С. 126 – 131.
8. Андрійчук О.В. Виготовлення придорожніх лотків водовідводу зі сталефібробетону / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк// Наукові нотатки: збірник наукових праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – Випуск 45. – С. 7 – 14
9. Андрійчук О.В. Сталефібробетонні безнапірні труби / О.В. Андрійчук, Є.М. Бабич // Монографія. - Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. - 150 с.
10. Бабич Є.М. Проектування та виготовлення безнапірних труб із сталефібробетону / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук // Рекомендації. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – С. 32.
11. Бабич Є.М. Про доцільність використання сталефібробетону для виготовлення безнапірних труб / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 18. – С. 119 – 126.
12. Babych, E.M., Andriichuk, O.V. Strength of Elements with Annular Cross Sections Made of Steel-fiber-Reinforced Concrete Under One-Time Loads / E.M. Babych, O.V. Andriichuk // Materials Science, Vol. 52, No. 4, New York - 2017, p. 509 – 513.
13. Андрійчук О.В. Робота і розрахунок елементів кільцевого перерізу при дії повторних навантажень: Автореф. дис… канд. техн. наук: 05.03.21 / О.В. Андрійчук – Львів, 2011. – 24 с.
14. Дорошенко О. Дисперсно–армований бетон – надійний та ефективний матеріал для транспортного будівництва / О. Дорошенко, Ю. Дорошенко, Н. Чиженко, К. Гудименко // Транспортное строительство Украины. – 2007. – №1 (5). – С. 16 – 19.