ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В. ТКАЧУК
О.А. ПРЯДКО

Анотація

Мета. Метою даного дослідження є аналіз основних факторів, що впливають на екологічні параметри та показники безпечності будівельних матеріалів, а саме бетонних конструкцій, визначення механізмів їх оцінки та пошук напрямків захисту людини від впливу негативних елементів, що містяться у стінних будівельних матеріалах.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють вивчити екологічні властивості будівельних матеріалів.


Результати. Досліджено екологічну безпечність матеріалів, які використовуються при зведенні будинків. Встановлено негативний вплив на здоров’я людини матеріалів, що містять понаднормову кількість природних радіонуклідів  Запропоновано методи їх визначення, оцінки та зниження вмісту шляхом якісного та ретельного відбору наповнювачів та сировини.


Наукова новизна. Проаналізовано основні будівельні матеріали, з яких на даному етапі розвитку науки, проектуються будівельні конструкції. Велика увага приділена бетону ‒ як наймасовішому штучному матеріалу,  який сьогодні виробляється на нашій планеті.


Практична значимість. Будівельні матеріали та конструкції з них крім міцності, надійності та тріщиностійкості, повинні також відповідати екологічним вимогам та бути безпечними до подальшої експлуатації. Оцінити з великою точністю матеріальні витрати, що виникають через використання екологічно-небезпечних та шкідливих будівельних матеріалів надзвичайно важко. Але варто відмітити, що збереження екологічно-безпечного навколишнього середовища для майбутніх поколінь є актуальною проблемою людства, яка з кожним десятиліттям стає все критичнішою.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧУК, В., & ПРЯДКО, О. (2019). ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ . Товарознавчий вісник, 1(11), 142-151. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-16
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В. ТКАЧУК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

О.А. ПРЯДКО, Національний університет біоресурсів і природокористування України

кандидат технічних наук, доцент кафедри технології м’ясних, рибних та морепродуктів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Посилання

1. Борейко В. І. Перспективи виробництва будівельних матеріалів в Україні / В.І. Борейко, М.Ю. Притула // Збірник наукових праць. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – 2011. – Випуск XVІІ, № 4. – С. 64-71.
2. Забезпечення промислової та цивільної безпеки в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / Андрійчук О.В., Андрощук І.В., Бондарчук Л.Ф. та ін., за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. –220 с.
3. ШутенкоЛ.М.Міський житловий фонд: життєвий цикл і радіаційна безпека/ Л.М.Шутенко. – К.: Техніка, 2002. – 251с.
4. Ткачук В.В. Товарознавча оцінка екологічних показників будівельних матеріалів / В.В. Ткачук, Д. В. Дзюбинський // Екологічні нотатки. – № 3. – Луцьк: РВВ Луцький НТУ. 2016 – С. 53-58.
5. Бабич Є.М. Про доцільність використання сталефібробетону для виготовлення безнапір-них труб / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 18. – С. 119 – 126.
6. Бабич Є.М. Проектування та виготовлення безнапірних труб із сталефібробетону / Є.М. Бабич, О.В. Андрійчук // Рекомендації. – Луцьк: ЛНТУ, 2012. – С. 32.
7. Андрійчук О.В. Сталефібробетонні безнапірні труби / О.В. Андрійчук, Є.М. Бабич // Монографія. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012. – 150 с.
8. Андрійчук О.В. Виготовлення придорожніх лотків водовідводу зі сталефібробетону / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк// Наукові нотатки: збірник наукових праць – Луцьк: Луцький НТУ, 2014. – Випуск 45. – С. 7 – 14.
9. Андрійчук О.В. Сталефібробетонні лотки водовідведення / О.В. Андрійчук, І.М. Ясюк // Монографія. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2018. – 150 с.
10. Babych E.M. Strength of Elements with Annular Cross Sections Madeof Steel-fiber-Reinforced Concrete Under One-Time Loads/ O.V.Andriichuk, E.M. Babych // Materials Science, Vol. 52, No. 4, New York – 2017, p. 509 – 513.
11. Городецкий А.С., Компьютерное моделирование в задачах строительной механики / А.С. Городецкий, М.С. Барабаш, В.Н. Сидоров // Учебное пособие. Издательство АСВ. – 2016. – с. 338.
12. Григорчук А.Б. Оцінка напружено-деформованого стану згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклового знакозмінного навантаження з використанням ПК «Ліра» // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць – Рівне: НУВГП, 2011. – Випуск 22. – С. 272 – 277.