ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАПЕРУ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗИ З ВОЛОКОН ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

С.В. ПУТІНЦЕВА
Г.А. ТІХОСОВА
Н.А. ФЕДЯКІНА

Анотація

Мета. Здійснити комплексну оцінку якості фільтрувального паперу із композицій деревної целюлози та целюлози з волокон льону олійного.


Методика. При дослідженнях використовували передбачені діючими державними стандартами методи, які дозволяють вивчити споживні властивості фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного.


Результати. Проведено комплексну оцінку якості нового фільтрувального паперу, фільтрувального паперу ТОВ «Цюрупинська паперова компанія» та встановлено, що комплексний показник запропонованого паперу на 3% більший за відповідне значення фільтрувального паперу за ТУУ 21.1-32104275-001:2009. Це дає можливість стверджувати про доцільність впровадження запропонованого фільтрувального паперу у виробництво та використання у паперовій промисловості.


Наукова новизна. Встановлені закономірності впливу целюлози з волокон льону олійного на функціональні та естетичні властивості та надійність споживання одержаного фільтрувального паперу.


Практична значимість. Розроблено композицію для одержання фільтрувального паперу на основі целюлози з волокон льону олійного з покращеними функціональними властивостями, яка забезпечує надійність споживання отриманого паперу за рахунок оптимального вмісту рослинної целюлози, яка є безпечною для людини під час виробництва та використання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПУТІНЦЕВА, С., ТІХОСОВА, Г., & ФЕДЯКІНА, Н. (2019). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПАПЕРУ НА ОСНОВІ ЦЕЛЮЛОЗИ З ВОЛОКОН ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО . Товарознавчий вісник, 1(11), 133-141. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-15
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

С.В. ПУТІНЦЕВА, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Г.А. ТІХОСОВА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Н.А. ФЕДЯКІНА, Херсонський національний технічний університет

асистент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного університету

Посилання

1. Чурсіна Л.А. Товарознавча характеристика паперу, одержаного із целюлози льону олійного / Чурсіна Л.А., Горач О.О., Граділь Л.В. // Товарознавчий вісник. – 2011. – Вип. 3. – С. 322-326.
2. Пугачевський Г.Ф. Товарознавство непродовольчих товарів: підручник для студ. вищ. закл. освіти / Г.Ф. Пугачевський, Б.Д. Семак. – К.: Укоопосвіта, 1999. – 596 с.
3. Боженко Л.І. Управління якістю, основи стандартизації та сертифікації продукції: навчальний посібник / Л.І. Боженко, О.Й. Гутта. – Львів, 2001. – 176 с.
4. Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия: ГОСТ 12026-76. – [Введен в действие с 01.01.1978]. – М.: Стандартинформ, 2007. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).
5. Бумага для фильтрования воздуха. Технические условия: ГОСТ 20358-78. – [Введен в действие с 01.01.1980]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2010. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).
6. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: учеб. пособие / В. Н. Фомин. – М.: Ось-89, 2002. – 384 с.
7. Бумага фильтровальная технического назначения: ТУ У 21.1-32104275-001:2009. – [Введены в действие с 01.01.2010]. – Херсон: Херсонстандартметрология, 2010. – 17 с. – (Технические условия Украины).
8. Байдакова, Л.І. Товарознавство. Непродовольчі товари: товари культурно-побутового призначення: підручник / Л.І. Байдакова, О.І. Передрій, І.М. Байдакова. – К.: Вища школа, 2009. – 327 с.