НЕБЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

О.В. ПАХОЛЮК

Анотація

Мета. Узагальнення результатів європейських і українських наукових досліджень ринку текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій щодо підтвердженої їх безпеки і можливої токсичності та визначення потенційних ризиків.


Методика. При проведенні досліджень використовували передбачені діючими державними стандартами методи. Виконали огляд джерел товарознавчої та медичної інформації, здійснили моніторинг і систематизацію отриманих даних.


Результати. Можна стверджувати, що у ході наукових досліджень ризиків і небезпеки наноматеріалів в текстильній промисловості, необхідно використовувати надійні методи. Будь-які недоліки в науковій оцінці ризику викликатимуть негативне ставлення суспільства до нанотехнологій, що може призвести до сповільнення розвитку нових перспективних технологій.


Проте комерційний розвиток нанотеїнологій та їх численні застосування можуть спричинити широкий спектр загроз здоров’ю людини. Наноматеріали, які вже використовуються в текстильній промисловості, потрапили на ринок в умовах недостатнього екогігієнічного нагляду, який має бути побудований з урахуванням їх нетрадиційних властивостей. Враховуючи обмеженість даних щодо впливу наночастинок на організм, необхідно проводити обов’язкові фармакокінетичні та токсикологічні дослідження перед широкомасштабним їх виробництвом та використанням.


Наукова новизна. Узагальнено результати європейських і українських наукових досліджень ринку текстильних матеріалів з використанням нанотехнологій щодо підтвердженої їх безпеки і можливої токсичності та визначення потенційних ризиків.


Практична значимість. Представлені результати дослідження надають підстави вважати, що наночастинки з розмірами та площею поверхні близькими до частинок надмалого розміру ймовірно будуть викликати тяжкі захворювання, а деякі ще й з довгим латентним періодом. Враховуючи широке індустріальне розповсюдження нанотехнологій, є потенційна загроза забруднення повітря та виникнення значної загрози для населення

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПАХОЛЮК, О. (2019). НЕБЕЗПЕКА ТА РИЗИКИ ЗАСТОСУВАННЯ НАНОТЕХНОЛОГІЙ В ТЕКСТИЛЬНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ. Товарознавчий вісник, 1(11), 109-116. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-12
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

О.В. ПАХОЛЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. Галик І. С. Використання нанотехнологій у формуванні асортименту та якості текстилю / І. С. Галик, Б. Д. Семак // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – No4. – С. 108-113.
2. Пахолюк О.В. Особливості використання лляних волокон у виготовленні медичного текстилю / О.В. Пахолюк, О.І. Передрій // Вісник ХНУ. – 2017. – № 1. – С. 56 – 60.
3. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды. Издание первое / Г.Е. Кричевский. – М. : 2011. – 528 с.
4. Михайленко В. М. Нанотехнології – перспективи застосування та ризики для здоров’я людини / В. М. Михайленко, П. М. Михайленко, Л. О. Єлейко // Онкологія. – Т. 10, № 4. – 2008. – С. 420-427.
5. Полова Ж.М. Використання нанотехнологій у косметичних засобах – великий потенціал чи потенційний ризик? / Ж. М. Полова, І. С. Чекман // Запорожский медицинский журнал. 2013. - №5 (80) 2013. – С. 95-98.