ОГЛЯД РИНКУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

І.О. ДУДЛА
А. Б. МІКУЛІЧ
Г.І. ГОЛОДЮК

Анотація

 Мета. Розглянути сучасні теплоізоляційні матеріали на основі рослинної сировини, які є на українському ринку.


Методика. Методологічну базу роботи склали фундаментальні і прикладні дослідження і аналіз теплоізоляційних матеріалів, які представлені на ринку України, згідно діючих стандартів. В процесі роботи використовувались дані Державного комітету статистики, матеріали статей та Інтернет - конференцій з даної теми дослідження ґрунтується на методах аналізу, синтезу та узагальнення


 Результати. Для забезпечення енергозбереження в будівлях і спорудах необхідно застосовувати вітчизняний теплоізоляційний матеріал на основі рослинної сировини.


Наукова новизна. Систематизовано основні теплоізоляційні матеріали, які найширше використовуються в будівництві, проведено дослідження їх властивостей і виробництва найбільш ефективного матеріалу на основі рослинної сировини.


Практичне значення. На особливу увагу заслуговує теплоізоляційний плити – «Соломат», які  виготовлені з додаванням сировини рослинного походження, характеризуються необхідними властивостями і, можуть бути прийняті для дослідження які  направлені  на його удосконалення. Результати дослідження можуть бути використані у виробництві теплоізоляційних плит, які використовуються для теплоізоляції будівель і споруд. 

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ДУДЛА, І., МІКУЛІЧ, А., & ГОЛОДЮК, Г. (2019). ОГЛЯД РИНКУ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ. Товарознавчий вісник, 1(11), 92-99. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-10
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

І.О. ДУДЛА, Чернігівський державний технологічний університет

доктор технічний наук, професор Чернігівського державного технологічного університету

А. Б. МІКУЛІЧ, Луцький національний технічний університет

магістр кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Г.І. ГОЛОДЮК, Луцький національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Посилання

1. ДБН В.2.6-31: 2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляції будівель. – К: Мінбудархітектури України, 2006. – 71 с.
2. ДСТУ В.2.6-36: 2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. К.: Мінбудархітектури України, 2009. – 43 с.
3. Козлов Ю.Д. Волокнистые плиты из отходов с/х и макулатуры // Строит. Материалы и конструкции. – 1994. – 32 с.
4. Живетин В.В. Лен и его комплексное использование. – М.: Информ – Знание, 2002. – 400 с.
5. Смирнов О.Э. Строительные теплоизоляционные материалы на основе отходов льнопереработки /О.Э. Смирнова// межд.сб.науч.тр. «Материалы и изделия для ремонта и строительства. Новосибирск. – 2006. – С25-26 (432).
6. Чижек Я. Свойства и обработка древесностружечных и древесноволокнистых плит. Пер. с чешск. /отв. Ред. В.Д.Бекетов. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 392 с.
7. Щербак А.С. Исследование свойств современных теплоизоляционных матероиалов / А. С. Щербак // Наука та прогрес транспорту. – 2013. –№ 2(44). – С. 136–143.
8. Петров А. Н. Теплоизоляционные материалы на основе соломы и неорганических связующих // Режим доступу: http://tekhnosfera.com/teploizolyatsionnye-materialy-na-osnove-solomy-i-neorganicheskih-svyazuyuschih#ixzz53xfcC0zg.
9. Смирнова О.Е., Теплоизоляционные материалы на основе костры льна: дис. кандидата техн. наук: 05.23.05. – Новосибирск, 2007. – 137 с.